De zaal zit zo vol dat er twintig mensen moeten staan: tientallen CDA-leden komen zaterdagmiddag op het CDA-congres af op een sessie over het handelsverdrag TTIP tussen de VS en de EU. Het bestuurslid Internationale Zaken van het CDA, Efstathios Andreou, spreekt de woorden “Transatlantic Trade and Investment Partnership” op vermoeide toon uit. We krijgen van hem een nieuw voorbeeld waarom TTIP relevant is: Nederlandse taartjes kunnen als TTIP is ingevoerd ook in de VS worden verkocht.

Maar volgens dit bestuurslid is TTIP ook “het paard van Troje” want “de chloorkip komt de EU binnen”, “multinationals nemen alles over” en “de rechtsstaat wordt ondermijnd.” Uit de toon is niet duidelijk of dit voor het CDA constateringen of vragen zijn. In alle gevallen begrijpt het bestuurslid weinig van communicatie: als je van het beeld van TTIP als Trojaans paard af wilt, moet je niet de beelden van de tegenstanders gebruiken want die worden zo alleen maar versterkt.

Nederland is gewaarschuwd

Een Amerikaanse hoogleraar – Brigitte Bauer – vertelt dat als je naar websites over TTIP zoekt, je vooral negatieve informatie tegenkomt van allerlei actiegroepen. Dit blijkt nog hele toegankelijke informatie ook. Objectieve websites over TTIP bestaan wel maar die komen niet erg hoog uit de zoekmachines, zo lijkt het. Bauer waarschuwt Nederland: er komen steeds meer handelssamenwerkingen tussen allerlei landen en dus kunnen de VS en de EU niet achterblijven.

Bauer vindt dat ongerustheid onder burgers over TTIP serieus genomen moet worden. CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt dat ook, maar in tegenstelling tot Bauer heeft hij ook een oplossing: niet steeds verder gaan met nieuwe stappen in het proces van Europese integratie, maar een pas op de plaats maken. Als mensen de EU met uitbuiting associëren is dat volgens Limmen terecht. De EU is de gewone man kwijt en dus “kun je je niet veroorloven steeds stappen vooruit te zetten.”

Het evangelie verkondigen

Marhijn Visser van VNO-NCW is blij dat hij bij zijn eigen partij “het evangelie mag verkondigen”. Er is volgens hem bij TTIP veel winst te halen door het gelijk trekken van standaarden. De Amerikaanse standaarden zijn vaak gelijkwaardig aan de Europese en soms zelfs beter, leren we. Visser: “de wereld globaliseert, u kunt dat leuk vinden of niet, maar het is zo.” CDA-Europarlementariër Wim van de Camp vult hem aan: TTIP is voor het CDA belangrijk, maar “niet tegen elke prijs.” Welke prijs blijft onduidelijk.

Wim is op dreef en vertelt dat het vooral door maatschappelijke organisaties komt dat er een negatief beeld van arbitragemechanisme ISDS bestaat. ISDS bestaat al heel lang en is een heel Nederlands fenomeen, houdt Wim ons voor. Wim wil wel gevoelig zijn voor maatschappelijke zorgen over TTIP maar hij wil geen pas op de plaats want: “de wereld draait gewoon verder”. De voorzitter van de CDA-werkgroep Europa galmt dat na: wel doorgaan met TTIP én tegelijk de zorgen serieus nemen. Hoe dat moet, wordt niet duidelijk.

Pleidooi voor de chloorkip

Maurice Limmen is de enige met een concreet voorstel: eerst aan draagvlak voor de EU werken en pas daarna nieuwe stappen zetten. Wim van de Camp blijft herhalen dat hij zich ook zorgen maakt over het draagvlak, maar een concreet voorstel blijft uit. Een Eerste Kamerlid in de zaal vindt dat het standpunt van Limmen “echt niet kan”. Limmen wordt neergezet als een PVV’er die wil stoppen met de EU. Terecht merkt Limmen op dat zijn bijdrage daarmee geen recht wordt gedaan. Hij vraagt of hij mag opkomen voor mensen die last krijgen van TTIP. Een antwoord blijft uit.

Als u nog niet weet wat de mening van het CDA over TTIP is: voormalig CDA-Kamerlid Henk-Jan Ormel staat op en houdt nog een pleidooi vóór de chloorkip. Chloor is gewoon een soort zout, meldt Ormel en resistentie tegen antibiotica is een toenemend probleem. Daarom is het een goed idee om de kip voortaan met chloor te gaan ontsmetten. “Kom op voor de chloorkip!” roept Ormel. Applausje.

Bron

Share.