woensdag, september 27

Strafbaar stellen van bekritiseren islam één van de belangrijkste kenmerken van onderwerping – Scheidsrechter krijgt € 500,- boete omdat hij tegen Syrische speler zei dat hij Duits moest praten – In Amerikaanse en Canadese TV-programma’s wordt Europa steeds vaker Eurabia genoemd.

De Centrale Raad van Ex-Moslims heeft verklaard dat Duitsland reeds een islamitische staat is. Het belangrijkste argument is dat het bij onze Oosterburen inmiddels strafbaar is om openlijk kritiek te uiten op de islam en/of de massale immigratie van moslims. Dat betekent volgens de raad dat de Duitse regering de islam inmiddels boven de wetten van het land heeft gesteld en zich heeft onderworpen aan de islamitische religie. In Nederland gaat het met het politieke schijnproces tegen PVV-leider Geert Wilders hard dezelfde kant op.

Capitulatie voor islam een feit

‘Een staat die per wet kan verbieden om grappen over de islam te maken of de islam te bekritiseren, noemt men een islamitische theocratie – oftewel Duitsland,’ aldus Cahit Kaya, woordvoerder van de raad. Voormalige moslims weten als geen ander hoe er in de islam tegen dit soort capitulaties van ‘ongelovigen’ wordt aangekeken, zeker als het om een complete regering gaat waarin de grootste partij ook nog eens ‘christen-democratisch’ is.

De criminalisering van kritiek op de islam in Duitsland is een enorm succes voor de Organization of Islamic Countries (OCI), die al vele jaren in de VN ijvert om kritiek op de islam wereldwijd te verbieden. De OCI is de grootste en met afstand machtigste groep in de VN, met uitzondering van de Veiligheidsraad. De OCI is tevens de reden dat de VN zijn pijlen vrijwel uitsluitend richt op kleine Joodse staat Israël, die van zo ongeveer alles de schuld wordt gegeven. De islam streeft uiteindelijk naar de totale vernietiging van Israël en uitroeiing van alle Joden, zoals in de Koran bevolen wordt.

Duitsland terug richting duistere Middeleeuwen

Kritiek op religie is één van de pijlers van de Verlichting geweest. De heerschappij van de (Katholieke) Kerk, die de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen zo’n 1000 jaar lang had tegengehouden, kon daarmee worden beëindigd, zodat er in Europa een ware kennisexplosie ontstond, met als gevolg de industrialisering, een enorme groei van de welvaart en een fors verbeterde volksgezondheid.

Duitsland lijkt als eerste Westerse land de omgekeerde weg te bewandelen, terug richting de duistere Middeleeuwen. Kritiek op islam is plotseling ‘racisme’ geworden, en dat terwijl moslims helemaal geen apart ras zijn. Daarmee volgt de regering Merkel de door Washington en Brussel gewenste koers die moet leiden tot de totale islamisering van eerst Europa, en later ook de Verenigde Staten.

Geen kritiek op islam = geen vrijheid van meningsuiting

In de Sharia-islam draait feitelijk alles om de ‘onfeilbaarheid’ van de wetten en regels van Allah en Mohammed, die door niemand ter discussie mogen worden gesteld, ook niet door niet-moslims. Moslims die hun geloof vaarwel zeggen begaan daarmee de zwaarst mogelijke misdaad die met de dood kan en zelfs moet worden bestraft. De enige echte verschillen tussen Duitsland en een 100% islamistische staat zijn dat de moslims er nog niet in de meerderheid zijn, en de straffen op het bekritiseren van de islam nog niet zo zwaar.

Nochtans is het ‘eeuwig’ genoemde recht op de vrijheid van meningsuiting stevig verankerd in de Duitse Grondwet. Dit recht wordt vooral met hulp van de ‘oude partijen’, met de sociaaldemocratische SPD en de linksgroene partijen voorop, pijlsnel afgebroken door het te veranderen in het ‘recht’ op de politiek-correcte meningsuiting, dus enkel ‘vrijheid’ voor wie links is en links denkt. Niet voor niets is het juist het linkse blok –waaronder inmiddels ook de CDU moet worden gerekend- dat achter het wijd openzetten en zelfs opheffen van alle grenzen is, zodat de toestroom van nog eens miljoenen moslims mogelijk wordt gemaakt.

Hoge boetes voor islamisering-weigeraars

Degene die hier niet in mee wil gaan en toch de islam en/of de massa immigratie bekritiseert, kan op steeds zwaardere sancties rekenen. Eén van de dagelijkse vele voorvallen is bijvoorbeeld een scheidsrechter die een boete van € 500,- kreeg opgelegd omdat hij tegen een Syrische speler had gezegd dat ‘wij hier in Duitsland zijn, en wij hier Duits met elkaar praten’ (2). Afgelopen week schreven we al over de ouders van een 13 jarig meisje, die een boete van € 300,- kregen omdat ze weigerden hun kind mee te laten gaan met een verplicht school’uitje’ naar een radicale moskee, alwaar hen over de ‘deugden’ van de islam zou worden onderwezen.

Ernstiger voorbeeld is het ontslag door zijn uitgeverij van de bekende auteur en ex-moslim Akif Pirincci, die in Duitsland miljoenen thrillers maar ook islam-kritische boeken heeft verkocht. Ook is er een strafrechtelijk onderzoek naar hem ingesteld omdat hij het volk talloze malen gewaarschuwd heeft voor de islam, de islamisering en de massa immigratie.

Duitsland buigt opnieuw voor fascisme

Zover is het land dat al snel na de ondergang van het Derde Rijk trots was dat het één van de meest vrije samenlevingen ter wereld had opgebouwd, dus al afgezakt, dat het opnieuw buigt voor een totalitair fascistisch systeem, met dit verschil dat dit deze keer is vermomd als een religie.

Daarbij is nog niet eens de islam zelf de hoofdschuldige, want die is vanuit de Koran nu eenmaal gedwongen om alle ongelovigen desnoods met grof geweld te onderwerpen. Nee, de belangrijkste daders zijn ‘onze’ eigen politici en media, die met hun verdraaide concept van ‘tolerantie’ onze landen en samenlevingen juist vernietigen door deze meest intolerante, racistische, discriminerende een haatzaaiende ideologie ooit alle ruimte te geven, en zelfs onkwetsbaar te maken. Aristoteles zei het al: tolerantie van intolerantie leidt onherroepelijk tot de dood van deze tolerantie.

In VS en Canada noemt men Europa steeds vaker ‘Eurabia’

Misschien ervaart u het zelf nog niet op straat, maar Duitsland, en in bredere zin Europa, worden door Amerikaanse en Canadese zenders feitelijk al als verloren beschouwd en steeds vaker met ‘Eurabia’ omschreven, zelfs door het linkse CNN. Dat deze uitzendingen geen enkele aandacht in de Europese media krijgen en zelfs systematisch worden onderdrukt, is eveneens een even duidelijk als beangstigend teken dat we al lang niet meer op een vrij continent leven, maar in een socialistische dictatuur die zeker in Duitsland steeds meer op de voormalige DDR begint te lijken.

Dat velen van uw familieleden en vrienden zich dat totaal niet bewust zijn komt omdat ze nog altijd blindelings vertrouwen op de propaganda van bijna alle reguliere media, die al heel lang niet meer objectief of divers zijn, maar enkel nog verschillen in de mate waarin ze links of politiek correct zijn. Michael Mannheimer: ‘Goebbels kleinkinderen hebben –en dat moeten we ze nageven- heel goed van de voormalige minister van Rijkspropaganda geleerd.’

Zover komt het in Nederland vast niet, denkt u? ‘Think again’: het politieke schijnproces tegen Geert Wilders wordt enkel gevoerd omdat de PVV-leider de verpersoonlijking is van kritiek op de islam(isering) en de massa immigratie, en daarmee de vrijheid van meningsuiting in ons land. Met Wilders dreigt minimaal 1 op de 5 stemgerechtigde Nederlanders te worden veroordeeld als ‘racist’, enkel omdat ze het eens zijn met zijn standpunten en niet willen dat ook ons land ten prooi valt aan islam. In bepaalde opzichten is men in Den Haag daarom al sneller aan het afglijden naar de nieuwe duistere, en vooral heel erg islamitische Middeleeuwen, dan in Berlijn.

Bronnen:

(1) Michael Mannheimer
(2) Michael Mannheimer

Share.