China verklaart met het totaal verbieden van de ramadan, de hijab, moslimbaarden, openbare moslimgebeden en het verspreiden van de islamistische ideologie de totale oorlog aan de islam. En daarmee impliciet ook aan het Westen, dat nog altijd pal achter de islam blijft staan door het toelaten van miljoenen moslimmigranten tot Europa en het steunen van de islamitische terreuroorlog tegen de regering van Syrië.

De Chinezen voeren een $ 4880,- hoge boete in voor iedereen die de islamitische ideologie verspreidt. Chinezen die iemand met een moslimbaard bij de autoriteiten aangeven krijgen een beloning van $ 8000,-. Bestaande islamitische halal-restaurants worden vanaf nu gedwongen om sigaretten en alcohol te verkopen.

Mede door tal van terreuraanslagen is de haat tegen de islam in China zo groot geworden dat het land zijn enige vliegdekschip naar Syrië heeft gestuurd om de Russen bij te staan in hun strijd tegen ISIS en andere islamitische terreurgroepen, waarvan de grootsten door het Westen, Turkije en de Arabische Golfstaten worden ondersteund. De Chinezen overwegen ook om troepen naar Irak te sturen.

Chinees leger krimpt juist in

Sommige christenen zien in de komst van Rusland en China naar het Midden Oosten het begin van de vervulling van de ‘Gog uit Magog’ en ‘200 miljoen man’ profetieën uit de Bijbel. Een nadere beschouwing leert dat het werkelijke scenario er hoogstwaarschijnlijk anders zal uitzien.

Zo heeft het Chinese leger ‘slechts’ 1,2 miljoen man en is onlangs aangekondigd dit aantal met enige honderdduizenden in te krimpen. Bovendien heeft China zich in zijn hele historie zelden of nooit agressief naar andere landen opgesteld. China werd gedwongen zich te verdedigen tegen het imperialistische Japan, waar hetzelfde nationalisme dat de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten veroorzaakte aan een verontrustende comeback bezig is.

200 miljoen moslims

Het enige bestaande systeem dat wél 200 miljoen strijders op de been kan brengen is de islam. Dat is niet enkel vanwege het snel groeiende aantal moslims, maar vooral omdat de Koran vereist dat zelfs vrouwen, kinderen en ouderen de jihad voor Allah moeten strijden (Qur’an 9:41: Ga voorwaarts (in jihad), licht (=vrouwen, kinderen, ouderen) en zwaar (=jonge mannen), en strijdt met jezelf en je bezit in het pad van Allah).

Het zijn de moslimlanden die al tientallen jaren lang aankondigen Jeruzalem te zullen ‘bevrijden’ en zowel de Joodse staat Israël als het christendom te vernietigen. ISIS en andere terreurgroepen voeren een ware uitroeiingsoorlog tegen de christenen in het Midden Oosten. Daarom staat de verovering van Rome als symbool voor het christendom en het Westen net zo hoog op hun verlanglijstje.

Samenwerking met Israël

China is op allerlei terreinen juist nauwe samenwerking met Israël aangegaan. De Israëliërs hebben de Chinezen hoogwaardige (militaire) technologie geleverd; zo is het Chengdu J-10 gevechtsvliegtuig een kopie van de Israëlische Lavi, die begin jaren ’90 onder immense Amerikaanse druk door de regering in Jeruzalem werd geschrapt. Daarnaast zijn de ook modernste Russische drones uitgerust met door Israël geleverde technologie.

Rollen omgedraaid

In de in evangelische kringen breed geaccepteerde eindtijdtheologie zijn Rusland en China de ‘kwaadaardige’ legers die uit het noorden en oosten het Midden Oosten binnenvallen. In realiteit blijken het orthodox-christelijke Rusland en China zich juist tegen de islam, het Bijbelse ‘antichrist’ systeem, te keren, en staat het Westen met zijn aanhoudende steun voor de islam aan de verkeerde kant.

Afgelopen week riepen 50 Saudische geestelijken op tot een oorlog tegen Syrië, Iran en Rusland, en daarmee ook China. Saudi Arabië is lid van de Westerse coalitie met Turkije, die in Syrië, bondgenoot van Moskou, een bloederige burgeroorlog heeft veroorzaakt om met behulp van terreurgroepen zoals ISIS en Al-Nusra/Al-Qaeda president Assad af te zetten.

Imperialisme Turkije bedreigt ook China

Net als de Russen beschouwen de Chinezen het islamitische Turkije –NAVO lid- als een grote bedreiging. De Turkse president Erdogan en premier Davutoglu bezochten de Turks-Oeigoerische moslims in Xinjiang (Oost Turkistan), die zich willen afscheiden van China en een islamitische shariastaat willen oprichten. De relaties tussen China en Turkije zijn tevens verslechterd door de genocide die de Oeigoeren begonnen tegen de etnische Chinezen in Urumqi.

‘Magog’ etnisch en historisch niet Rusland

De meeste Westerse Bijbeluitleggers blijken het dus volkomen bij het verkeerde eind te hebben. Rusland, het land dat eindelijk als eerste wereldmacht opstaat tegen de islam, werd en wordt nog steeds als de kwaadaardige heerser ‘Gog uit Magog’ afgeschilderd, terwijl de religie die de ‘ontkenning van de Vader en de Zoon’ –het enige in de Bijbel genoemde kenmerk van ‘antichrist’- in het hart van zijn theologie heeft opgenomen (sterker nog: waarin de christelijke erkenning van de Vader en de Zoon de grootst mogelijke godslastering is), vrijwel wordt genegeerd en door steeds meer kerken en christenen zelfs wordt omarmd.

Ook historische feiten worden in deze theologie verdraaid; zo bevond ‘Magog’ zich ongeveer in het huidige Dagestan en Tsjetsjenië, twee Russische moslimrepublieken waar niet voor niets veel terroristen vandaan komen. Het noordelijke deel van het oude Magog ligt weliswaar inderdaad in het huidige Rusland, maar er is geen enkel historisch of etnisch bewijs dat de volken die daar toen woonden de voorouders van de huidige Russen zijn. Juist het tegendeel is het geval.

Meschech en Tubal in Klein Azië / Turkije

De in de Bijbel genoemde landen die aan de kant van Magog zullen vechten, Meschech en Tubal, zijn niet Moskou en Tobolsk. Dat zijn louter verzinsels van Westerse theologen die door geen enkele historicus worden ondersteund. Historici bevestigen daarentegen dat Meschech en Tubal resp. Mushki en Tubalani in het huidige Klein Azië (Turkije) zijn. De in de Bijbel genoemde Gog uit Magog’ coalitie bestaat in onze huidige tijd uitsluitend uit islamitische landen die zijn gecentreerd rond Turkije, wiens leiders al vaak het herstel van het Ottomaanse Rijk in 2023 –het Bijbelse 8e wereldrijk- hebben aangekondigd.

De koningen uit het Oosten

In Openbaring 16:10 staat hoe de rivier de Eufraat zal opdrogen zodat de weg wordt vrijgemaakt voor de koningen uit het oosten die 200 miljoen strijders op de been zullen brengen. ‘Koningen’ duidt op meerdere landen en naties, niet op één grote wereldmacht zoals China. En zoals we al zagen wordt het Chinese leger juist ingekrompen, terwijl de islam eenvoudig miljoenen gewone mensen –zowel man als vrouw, oud als jong- kan dwingen om met eenvoudige wapens –en desnoods alleen met hun lichamen- in de finale jihad het jodendom (Israël) en het christendom uit te roeien.

De Europese landen zullen dan moeten besluiten aan welke kant ze willen staan. Blijven ze ‘antichrist’ islam steunen, dan dreigt voor hen dezelfde totale vernietiging die volgens de Bijbel alle legers en landen ten deel zal vallen die aan de kant van het echte Magog, Meschech en Tubal (het islamitische, herstelde Turks-Ottomaanse Rijk) zullen vechten.

Bronnen:

(1) Shoebat
(2) Blindspotreport

Share.