De Amerikaanse dollar is de 20e eeuw de wereldmunt bij uitstek geworden. De 21eeeuw daarentegen zal hierbij grote veranderingen brengen waarbij onder andere China met de Yuan deze dominantie wil doorbreken. Een eerste stap kan hierbij zijn om olieprijzen in Yuan te noteren waar de Amerikaanse dollar nu heer en meester is.

Waar China de afgelopen jaren werkte aan het worden van een wereldmacht, of liever deze status na meer dan 1000 jaar opnieuw te bereiken, tracht het nu ook de Amerikaanse dollar te ondermijnen. Deze wereldmunt bij uitstek is één van de middelen geweest welke zorgde voor de Amerikaanse welvaart na de tweede wereldoorlog.

Het zorgt tevens voor een onuitputtelijke bron aan financiële middelen door het vertrouwen op wereldschaal. De Euro, Yen en Britse Pond genieten weliswaar eveneens een status als wereldmunt maar het vertrouwen en de achterliggende instanties zijn niet in die mate aanwezig zoals bij de Amerikaanse dollar.

China hoopt met het opwaarderen van de munt dat het deze zelfde voordelen kan genieten. Daarnaast kan dit voor de Verenigde Staten een problematische situatie vormen, afhankelijk van het slagen van deze strategie. In eerste instantie zal dit geen game-changer zijn, als is dit op langere termijn niet uit te sluiten.

De eerste te nemen stappen op de lijst is het vormen van een zogenaamde Petro-Yuan, dit naar evenbeeld van de Petro-dollar. Olietransacties worden nu afgehandeld in Amerikaanse dollar, ondanks de grote olie-import door China en Europa. Om dit te kunnen verwezenlijken zal China zwaar steunen op de vele staatsbedrijven om te handelen in optiecontracten in Yuan.

Door de grote olie-import en de zware druk is de verwachting dan ook dat China hierin zal slagen. Een verdere uitbreiding hiervan is het handelen van meerdere grondstoffen in Yuan. China importeert op dit moment op een enorme schaal grondstoffen uit zowel het Midden-Oosten, Rusland als Azië. Diverse van deze landen zijn bereid hier over te onderhandelen wat dit alles in een stroomversnelling kan brengen.

De verwachting is dan ook dat de Amerikaanse Dollar op termijn aan invloed zal verliezen wat de Verenigde Staten op een gelijk niveau als bijvoorbeeld Duitsland zou plaatsen. In tegenstelling tot Duitsland is het er structureel slechter aan toe, minder competitief en steeds meer geïsoleerd. Dit laatste kan weliswaar wijzigen door een wijzigend Amerikaans beleid. Het competitieve en structurele aspect daarentegen zal vele jaren vergen.

Bronnen: http://www.cnbc.com

Share.