Als het aan de ChristenUnie ligt, moeten klanten van coffeeshops in de toekomst een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) laten zien, voordat ze de softdrugs mogen kopen. Het is dan alleen voor mensen die in Nederland wonen mogelijk om cannabis te kopen.

Het criterium bestaat al, maar gemeenten bepalen zelf of ze dit ook hanteren. Daar wil de ChristenUnie nu verandering in brengen. De partij wil dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met gemeenten in gesprek gaat hierover.

„Op dit moment staat Nederland bekend als land waar je heen gaat om los te gaan en drugs te gebruiken” „Dat is afschuwelijk en beschamend en ik wil er alles aan doen om dat imago als drugsland te doorbreken.”

Drugs en drugstoeristen zorgen voor te veel overlast in ons land, vindt de politica. „Het weren van toeristen uit coffeeshops is een goed begin om die overlast aan te pakken.” Van der Graaf vindt het bovendien belangrijk dat alle gemeenten dezelfde criteria hanteren. „Anders ben je het probleem alleen maar aan het verplaatsen.”

ILLEGAAL CIRCUIT
Ferry de Boer van de BCD, een brancheorganisatie voor coffeeshopondernemers, vindt het weren van toeristen uit coffeeshops geen goed idee. Volgens hem verdwijnt de vraag naar cannabis niet en jaag je de consument alleen maar de straat op. „In Maastricht is dit al een keer gedaan, daar steeg het aantal illegale verkooppunten enorm.” Een toename in illegale handel, is voor niemand wenselijk, aldus De Boer. Het zou de overlast alleen maar verergeren.

De coffeeshops zijn juist in het leven geroepen om drugsmarken te scheiden, zegt hij. De Boer ziet het weigeren van toeristen in coffeeshops dan ook als een stap terug. Hij stamt nog uit de tijd dat er nauwelijks coffeeshops waren. Toen werd alles vanuit het illegale circuit verkocht en kampte Nederland met een groot heroïneprobleem. „Er waren delen van Amsterdam waar je als gewone burger niet kon lopen”, meent hij. Met de komst van de eerste gedoogde cannabis, veranderde de situatie. „Het gedoogbeleid verdrong de harddrugshandel” met de coffeeshop als “veilige haven”.

De toename in de straathandel van cannabis in Maastricht niet dusdanig buiten proportie dat het een reden is om het ingezetenencriterium niet te handhaven. „De politie was hierop voorbereid en de illegale handel is dan ook weer snel de kop in gedrukt. Natuurlijk moeten we er rekening mee houden, maar het is geen argument voor op de lange termijn.”

VEEL POLITIEWERK
Het sluiten van de coffeeshops voor toeristen, en de daarmee gepaarde groei van de illegale markt, voor grote problemen gaat zorgen. „Zoiets handhaven gaat enorm veel politiewerk vragen, en er is al een tekort aan dienders.” Daarnaast zou het verplichtstellen van het laten zien van een BRP de drempel om naar een coffeeshop te gaan, verhogen. Dit zou ook Nederlanders de illegale markt op kunnen drijven.

Of de minister ook gehoor geeft aan de oproep van de ChristenUnie, en het ingezetenencriterium er daadwerkelijk komt, is nog niet duidelijk.

Share.