maandag, september 25

De mogelijkheid van een militaire confrontatie tussen China en de USA wordt snel groter. Beide partijen lijken zich minder en minder in te houden. Nu ook Japan betrokken raakt, wordt het serieus.

Dat er in de Zuid-Chinese Zee volop problemen zijn tussen China, haar buren en de USA als steun en toeverlaat van China’s buren weten de vaste lezers van dit blog nu al wel. Vandaag heeft een Amerikaanse toevoeging daar weer wat extra spanning aan toegevoegd.

Maar de Zuid-Chinese Zee is niet het enige theater waar een confrontatie met China dreigt. Erfvijanden China en Japan dreigen al enige jaren elkaar in de haren te vliegen over een serie onbewoonde eilanden die volgens internationaal recht bij Japan horen, maar waarvan China sinds enige tijd beweert dat het Chinees grondgebied zou zijn. Ook Japan kan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de USA, maar lijkt nu ook meer haast te gaan maken met haar eigen herbewapening. Er is een uitbreiding van de Japanse zeemacht aangekondigd die China direct in de gordijnen joeg, maar ernstiger – vanuit oogpunt van een vredelievende wereld – is de Japanse aankondiging dat de F-15’s van haar luchtmacht bij patrouilles in het vervolg een dubbele hoeveelheid air-to-air-missiles mee zullen nemen.

Dat China op een confrontatie met Japan uit lijkt is onmiskenbaar. Zie deze video, vorige week opgenomen bij de Senkaku-eilanden. Niet wat je noemt een schip dat in andermans wateren verdwaalde.

Japan heeft een omvangrijke, redelijk moderne luchtmacht met circa 200 F15’s en 100 F2’s – hetgeen een variant op de F16 is.

Al deze bewegingen kun je onmogelijk los zien van de voortdurend oplopende spanning tussen China en de USA in de Zuid-Chinese Zee. Er valt met geen mogelijkheid iets te zeggen over hoe ver China bereid is te gaan, maar zeker is dat de huidige spanningen zowel te maken hebben met de oplopende spanning tussen de NATO en Rusland, als met dat de Amerikaanse president een half jaar voor zijn opvolging een lame duck is.

Share.