#StayTheFuckHome
Een beweging om de COVID-19-pandemie te stoppen
Onze regeringen voeren slechts langzaam maatregelen uit om de verspreiding van SARS-CoV-2 en de pandemie van COVID-19 onder controle te houden. Langzame reacties, het beleid van openbare verzoening en hun drang om de economie te stabiliseren, hebben hen ervan weerhouden de maatregelen te nemen die nodig zijn om miljoenen tegen deze ziekte te beschermen. Het is echter niet alleen de last van de regering. Het is tijd voor ons, als burgers van deze aarde, om nu actie te ondernemen en onze bijdrage te leveren in de strijd tegen COVID-19.

Laten we het botweg zeggen: Stay The Fuck Home!

Het Self-Quarantine Manifesto
Zonder goed bestudeerde behandeling en geen levensvatbaar vaccin voor ten minste nog een jaar, is de enige effectieve manier om de pandemie van het coronavirus op afstand te houden, het virus minder kans op verspreiding te geven. De volgende lijst met acties, gerangschikt van eenvoudigst uit te voeren tot meest effectief in de strijd tegen de pandemie, zou moeten dienen als een reeks losse richtlijnen voor mensen die zich bij de beweging willen aansluiten en actie willen ondernemen die daadwerkelijk een verschil kan maken.

Geen paniek, maar wees alert.
Was vaak uw handen en oefen een goede hoest- en niesetiquette.
Probeer je gezicht zo min mogelijk aan te raken, inclusief je mond, neus en ogen.
Oefen sociale afstand, geen knuffels en kusjes, geen handdrukken, geen high fives. Gebruik indien nodig veiligere alternatieven.
Ga niet naar concerten, toneelstukken, sportevenementen of andere massa-entertainmentevenementen.
Bezoek geen musea, tentoonstellingen, bioscopen, nachtclubs en andere uitgaansgelegenheden.
Blijf weg van sociale bijeenkomsten en evenementen, zoals clubbijeenkomsten, religieuze diensten en privéfeesten.
Verminder reizen tot een minimum. Leg geen lange afstanden af ​​als dat niet absoluut noodzakelijk is.
Gebruik geen openbaar vervoer als dit niet absoluut noodzakelijk is.
Als u thuis kunt werken, werk dan thuis. Dring er bij uw werkgever op aan zo nodig op afstand te werken.
Vervang zoveel mogelijk sociale interacties door externe alternatieven zoals telefoontjes of videochat.
Verlaat uw huis niet tenzij het absoluut noodzakelijk is.
Houd er rekening mee dat er geen juiste of verkeerde hoeveelheid acties moet worden ondernomen. Neem alleen de acties waar u zich prettig bij voelt en die uw levensonderhoud niet in gevaar brengen. Stop hier niet mee! Houd er echter rekening mee dat elke actie helpt.

Waarom het zo belangrijk is
SARS-CoV-2 is een zeer besmettelijk en mogelijk dodelijk virus dat een luchtwegaandoening veroorzaakt die COVID-19 wordt genoemd. Je kent het misschien onder een van de vele andere namen, waaronder 2019-nCoV, nieuw coronavirus, Wuhan-coronavirus, China of Wuhan-griep, of gewoon gewoon coronavirus. Deze verwijzen allemaal naar hetzelfde virus dat deze beweging probeert te stoppen.

Het virus en de bijbehorende ziekte zijn de afgelopen maanden en weken keer op keer vergeleken met het griepvirus en de seizoensgriep. Vanwege de overlap in symptomen en een schijnbaar vergelijkbare ernst, komt deze vergelijking voor veel mensen vanzelf, maar als we kijken naar wat we tot nu toe weten over dit nieuwe virus, wordt de bedreiging die het vormt voor de samenleving niet gemakkelijk weggewuifd.

Besmettelijker dan de griep
Met een geschatte R0 (het verwachte aantal gevallen dat rechtstreeks door één geval wordt gegenereerd in een populatie waar alle individuen vatbaar zijn voor infectie) tussen 1,4 – 6,49 en een gemiddelde schatting van 3,28 [1], is SARS-CoV-2 veel besmettelijker en verspreidt zich veel sneller dan de seizoensgriep, die een mediane R0 van 1,28 heeft [2].

Dodelijker dan de griep
Het zogenaamde case fatality rate (CFR) van SARS-CoV-2 wordt geschat op ongeveer 2% [3], wat betekent dat naar schatting 2% van de mensen met de diagnose COVID-19 eraan zal bezwijken. Ter vergelijking: de CFR van seizoensgriep wordt geschat op 0,1% [4], wat betekent dat SARS-CoV-2 ongeveer 20 keer dodelijker is dan de seizoensgriep.

Mogelijkheid van ernstige symptomen
Naar schatting 15-20% van de geïnfecteerde personen lijdt aan ernstige symptomen die medische aandacht vereisen [5], waaronder longontsteking met kortademigheid en verminderde zuurstofsaturatie in het bloed.

Geen behandeling, geen vaccin, geen immuniteit
Aangezien SARS-CoV-2 pas recentelijk is opgekomen, is er geen goed bestudeerde behandeling voor COVID-19 en is er meer onderzoek nodig om geïnfecteerde mensen efficiënt te behandelen. Evenzo is er nog geen vaccin voor SARS-CoV-2 [6] en de ontwikkeling van een dergelijk vaccin zal veel tijd vergen. Zonder vaccins en zonder voorafgaande wijdverbreide immuniteit is iedereen een vatbaar doelwit voor infectie. Hoewel de meeste geïnfecteerde mensen slechts last hebben van milde symptomen, kan dit gebrek aan immuniteit voor kuddes bij een aanzienlijk aantal risicopersonen tot ernstige ziekten leiden.

Exponentiële groei
Door het gebrek aan immuniteit voor dit nieuwe virus vormt de gehele menselijke populatie de bovengrens van mogelijke infecties. En hoewel exponentiële groei in het begin altijd langzaam lijkt, kan het in vrij korte tijd leiden tot onpeilbaar hoge cijfers. Nu het aantal geïnfecteerde mensen binnen enkele dagen verdubbelt [7], zullen onze medische systemen mogelijk overbelast raken, wat zal

Share.