Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) denkt dat 65-jarigen in 2026 een levensverwachting van 20,82 jaar hebben. De coronacrisis heeft daar waarschijnlijk geen negatief effect op, meldt het instituut vrijdag. De levensverwachting in 2026 is relevant voor de AOW-leeftijd in dat jaar, die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid later dit jaar vaststelt.De levensverwachting van 65-jarigen neemt al sinds 1950 toe. Toen hadden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar te leven, in 2019 was dat al toegenomen tot 20,1 jaar. Volgens de huidige prognose leven 65-jarigen in 2026 dus 0,7 jaar langer dan nu.

De coronacrisis heeft dit jaar wel invloed op de levensverwachting. Vooral in de eerste negen weken van de pandemie dit voorjaar lag de sterfte in Nederland hoger dan gemiddeld. Ook nu overlijden er meer mensen door het coronavirus. Het CBS schat dat de levensverwachting in 2020 enkele maanden tot een jaar lager zal zijn dan wanneer er geen coronacrisis was geweest.

Het instituut denkt dat de stijgende lijn van de levensverwachting zich snel weer zal herstellen. Door de Spaanse griep en tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden ook veel mensen, maar de levensverwachting was daarna snel terug op het oude niveau. Daarom heeft de coronacrisis waarschijnlijk geen invloed op de AOW-leeftijd.

Vanaf 2026 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd stijgt dan niet één jaar per jaar dat we langer leven, maar met acht maanden. In een wetsvoorstel wordt uitgegaan van een minimumleeftijd van 67 jaar

Share.