PvdA, D66 en ChristenUnie komen met een initiatiefwetsvoorstel om de Nederlandse Gebarentaal (NGT) officieel te erkennen. Ongeveer vijftienduizend dove en slechthorende Nederlanders gebruiken de taal. Er wordt al jaren door belangengroepen gepleit voor officiële erkenning.

Veel dove en slechthorende Nederlanders kunnen op veel plekken nog altijd niet met gebarentaal terecht. Door de taal te erkennen moet bijvoorbeeld ook de overheid Nederlandse Gebarentaal gaan toepassen. Belangrijke informatie wordt zo beter toegankelijk voor doven en andere mensen die gebarentaal gebruiken.

“Door de gebarentaal als officiële taal ter erkennen krijgen zij bijvoorbeeld het recht dat bij belangrijk nieuws, persconferenties en politieke debatten een tolk wordt ingezet”, aldus Attje Kuiken (PvdA).

“Zoals ik me thuis voel als ik Nederlands kan praten, zo moet ons land ook een thuis zijn voor mensen die in gebarentaal communiceren”, zegt Carla Dik-Faber (ChristenUnie).

De derde initiatiefnemer is Jessica van Eijs van D66. Zij is zelf slechthorend. “Je weet pas hoe wezenlijk communiceren met andere mensen is als je het moet missen. Veel mensen zien gebarentaal als een soort hulpmiddel, een kruk bij het lopen. Maar dat is het niet, het is een volwaardige taal en duizenden doven zijn ervan afhankelijk.

Share.