DEN HAAG – D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg komt vandaag met een plan om het huidige pensioenstelsel aan te passen. Van Weyenberg: “Het Nederlandse pensioenstelsel is dringend aan vernieuwing toe. Met het huidige systeem is niemand gelukkig: het is ingewikkeld om te zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en onduidelijk of je dat daadwerkelijk uitgekeerd krijgt. Bovendien past het niet meer bij de huidige arbeidsmarkt. Daarom moeten we toe naar een stelsel waarin inzichtelijk is hoeveel pensioengeld je hebt en waarin je meer keuzevrijheid hebt over hoeveel pensioen je wilt sparen en bij welk pensioenfonds je wilt zitten.”

D66 wil het huidige stelsel vervangen door een systeem met persoonlijke pensioenpotten. “Op dit moment zit het Nederlandse pensioengeld in grote, collectieve potten. Daardoor is het geld van iedereen en van niemand tegelijk. Dat is ingewikkeld en maakt iedereen ongelukkig. Gepensioneerden zijn nu terecht boos dat hun pensioen minder goed is dan beloofd, terwijl werkenden zich afvragen of ze later nog voldoende zullen terugzien van hun ingelegde pensioenpremie,” aldus Van Weyenberg.

Daarnaast wil hij dat mensen zelf kunnen bepalen bij welk pensioenfonds ze hun pensioenpot laten beheren. “Het idee dat deelnemers verplicht bij het pensioenfonds van hun huidige werkgever moeten aansluiten is achterhaald. Het sluit niet aan bij de huidige arbeidsmarkt waarin mensen regelmatig van baan wisselen en nu te vaak een versnipperd pensioen hebben. Wij willen dat mensen zelf hun pensioenfonds kunnen kiezen en daar kunnen blijven. Zo voorkom je dat ze te maken krijgen met ingewikkelde vraagstukken zoals het al dan niet kiezen voor waardeoverdracht,” aldus Van Weyenberg.

[WWW]

Share.