Net als president Barack Obama doet de Duitse bondskanselier Angela Merkel exact het omgekeerde van wat ze belooft. In plaats van de vluchtelingenstroom te beperken zijn nu echt alle remmen los, want inmiddels komen er dagelijks tot 15.000 nieuwe moslimmigranten in Duitsland aan (1). Dat zijn bijna 5,5 miljoen moslimmigranten op jaarbasis, waardoor het in eerdere artikelen genoemde officieuze streefgetal van Merkel -20 tot 30 miljoen moslims in slechts 4 tot 5 jaar tijd- inderdaad gehaald zal worden. De sociale, maatschappelijke, economische en financiële instorting van Duitsland –en daarmee heel Europa- in uiterlijk 2020 is hiermee bezegeld – tenzij ze alsnog luistert naar de politiebond, die om totale chaos te voorkomen de bouw van een hek langs de grenzen eist.

Begin dit jaar schatten de Duitse autoriteiten het aantal verwachte asielzoekers voor dit jaar in op 300.000. Dat officiële cijfer is inmiddels verhoogd naar 1,5 miljoen, maar zelfs dat enorme aantal blijkt dus nog veel en veel te laag te zijn.

Toch zou het niemand verbazing moeten wekken, want Angela Merkel verklaarde deze zomer letterlijk dat alle vluchtelingen in Duitsland welkom zijn en er geen bovengrens zal worden gehanteerd. ‘Wir schaffen das’ – de kosten van de opvang zullen alleen al dit jaar in de vele tientallen miljarden belopen, waardoor de regering in Berlijn inmiddels overweegt om de staatsschulden dan maar te laten stijgen.

Politie: Sluit grenzen af met hek, anders grote sociale onrust en chaos

De Duitse politiebond eist juist dat de regering de grenzen afsluit met een hek, omdat er vanuit alle korpsen noodsignalen komen dat de problemen met migranten volledig uit de hand beginnen te lopen. De politie verwacht dan ook spoedig grote sociale en maatschappelijke onrust. ‘Iemand moet aan de noodrem trekken, en dat kan alleen Angela Merkel zijn,’ aldus voorzitter Rainer Wendt, die al eerder waarschuwde voor ‘chaos’ in Duitsland als de grenzen niet snel worden gesloten, en daarom wil dat Merkel publiekelijk haar uitnodiging intrekt. (2)

€ 350 miljard voor 5 miljoen moslimmigranten – Duitsland gaat bankroet

De Duitse econoom professor Hans-Werner Sinn berekende onlangs dat de totale kosten voor één immigrant het afgelopen jaar zo’n € 70.000,- bedroegen. Dat betekent dat Duitsland over een jaar € 350 miljard (€ 350.000.000.000,-, ongeveer de totale begroting van Nederland!) armer is aan de opvang en verzorging van 5 miljoen moslimmigranten, waarvan er volgens de meest optimistische schattingen hooguit enkele procenten aan het werk gezet kunnen worden. De overgrote meerderheid is namelijk helemaal nergens geschikt voor.

Let wel: dan hebben we het nog maar over de eerste 5 miljoen moslimmigranten. Krijgt Merkel haar zin, dan zijn dat er over maximaal 5 jaar tussen de 4 en 6 x zoveel. U heeft geen rekenmachine nodig om te bedenken dat Duitsland dan volledig en totaal bankroet zal gaan. De Duitsers zullen tegelijkertijd heel Europa in hun akelig diepe val naar de Derde Wereldstatus meesleuren.

Het is niet de bedoeling dat de gewone man dit in de gaten krijgt voordat het te laat is. Eerlijke cijfers hoeft u van onze oosterburen dus niet (meer) te verwachten. Dat was overigens toch al niet geval wat de economie en werkloosheid betreft. Zo telt de regering Merkel net als de regering Obama langdurig werklozen en parttime werklozen gewoon niet meer mee, waardoor de officiële werkloosheid slechts ca. 1/3 van het werkelijke percentage bedraagt.

Oude DDR-haat tegen het Westen, of uitvoering globalistische agenda?

Merkels oorlog tegen haar eigen volk en tegen de andere Europeanen laat zich volgens sommige analisten verklaren uit haar anti-Westerse DDR-verleden en uit het feit dat ze zelf nooit moeder is geworden en helemaal niets heeft met kinderen en gezinnen, en daarom ook niets geeft om de toekomst van het Duitse volk (‘Niemand is van plan schade aan het Duitse volk te voorkomen’ is een van haar veelzeggende uitspraken).

Anderen wijzen erop dat ze slechts de agenda van de globalisten en grote megaconcerns uitvoert, die door het binnenlaten van miljoenen goedkope arbeidskrachten de Europese landen willen dwingen tot het fors verlagen van de minimumlonen, uitkeringen en alle andere sociale voorzieningen. Bovendien is een permanent sterk verarmde bevolking veel eenvoudiger te controleren.

Bronnen:

(1) MM News
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Share.