De Leugen Die Prikplicht Wordt Genoemd

Geschreven door Renate Lindeman

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft berekend dat een vaccinatiegraad van minstens 95 procent nodig is om mazelen te kunnen uitroeien in een gebied waar het nog heerst. Mazelen verspreiden zich van mens tot mens, dus als voldoende mensen immuun zijn, krijgt de infectie geen kans meer, aldus de WHO en het RIVM. Dit wordt groepsbescherming genoemd.

Het is belangrijk om vaccinatie niet te verwarren met immunisatie. Immuniteit betekent nl. dat je resistent bent voor een specifieke infectie door de aanwezigheid van voldoende anti-lichamen in je bloed en/of omdat je witte bloedlichaampjes hiervoor gevoelig zijn geworden.

Mensen geboren in de periode voor introductie van het mazelen vaccin, voor 1975, hebben een natuurlijke en levenslange immuniteit voor de mazelen en andere infectieziekten waaraan zij zijn blootgesteld.

Vaccinatie betekent echter niet automatisch dat je immuniteit opbouwt omdat ongeveer 10% van de bevolking niet adequaat reageert op vaccinatie vanwege bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem. Ook daalt de immuniteit na enige tijd na vaccinatie en zijn boostershots nodig.

In het NRC legt hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma Hans van Vliet van het RIVM uit dat “de vaccinatiegraad van 95 procent is berekend als een ondergrens om mazelen uit een gebied te kunnen elimineren.”**

Terwijl het RIVM voorstander is van lokale maatregelen, wil Rechtsfilosoof Roland Pierik van de Universiteit van Amsterdam dat er in het hele land een vaccinatie plicht komt.

Als we diegenen die prikplicht, of beter gezegd vaccinatie dwang, nastreven aan hun woord houden, dan zouden kinderen en volwassenen die niet of onvolledig ge-immuniseerd zijn, niet in kinderopvang en openbare ruimtes mogen worden toegelaten.

Ten eerste wordt de hypothese ‘groepsbescherming’ ontkracht door recente uitbraken in populaties met zeer hoge vaccinatiegraad, tot wel 99%. Het is dus praktisch onmogelijk om uit de ‘gevarenzone’ te komen door vaccinatie dwang.

Ten tweede is het belangrijk om het verschil tussen VACCINATIE en IMMUNISATIE te begrijpen en te hanteren om groepsbescherming uberhaupt na te kunnen streven.

Bij mij roept het de volgende vragen op:

1. Worden kinderen met een verzwakt immuunsysteem***, die niet gevaccineerd kunnen worden, nog toegelaten in kinderdagverblijven en openbare ruimtes?

2. Wordt de ongeveer 10% van de bevolking, met een immuunsysteem dat niet adequaat reageert op vaccinatie, nog toegelaten in kinderdagverblijven en openbare ruimtes?

3. Wordt het aanzienlijke percentage van de bevolking wiens immuniteit tegen ziektes is afgenomen, nog toegelaten in kinderdagverblijven en openbare ruimtes?

4. Gaat titer testen worden verricht om vast te stellen wie voldoende antilichamen in zijn bloed heeft om veilig te kunnen worden toegelaten in kinderdagverblijven en openbare ruimtes?

5. Worden recent ingeente kinderen nog toegelaten in kinderdagverblijven en openbare ruimtes? Recent ingeente kinderen zijn namelijk erg besmettelijk, maar zitten vaak binnen enkele minuten na inenting weer in de klas.

Als mensen die vaccinatie dwang nastreven geen maatregelen treffen om bovenstaande individuen uit te sluiten van kinderdagverblijven en openbare ruimtes, dan moeten wij ons afvragen of zij werkelijk bezorgd zijn over de hypothetische groepsbescherming.

Het gaat niet om het beschermen van gezondheid

Ik denk dat we allemaal wel het antwoord op bovenstaande vragen weten:
1. Kinderen die vanwege een verzwakt immuunsysteem niet kunnen worden ingeent, worden gewoon toegestaan in kinderdagverblijven en openbare ruimtes.
2. De gemiddeld 10% van de bevolking bij wie het immuunsysteem niet adequaat reageert op vaccinatie wordt gewoon toegestaan in kinderdagverblijven en openbare ruimtes.
3. Mensen wiens immuniteit tegen ziektes is afgenomen, zijn nog toegestaan in kinderdagverblijven en openbare ruimtes.
4. Er bestaat geen verplichte titer test om de in het bloed aanwezige anti-lichamen te bepalen.
5. Er wordt geen consideratie gegeven aan het feit dat recent ingeente kinderen zwaar besmettelijk kunnen zijn.

Dat betekent dat de maatregelen, die zowel Hans van Vliet van het RIVM als Rechtsfilosoof Roland Pierik voorstellen, niet zullen resulteren in een vaccinatiegraad, of beter gezegd een immunisatie graad van minstens 95 procent. En dat groepsbescherming -dat overigens een nooit bewezen hypothese- zonder bovenstaande maatregelen te nemen, nooit praktisch haalbaar zal zijn.

Wat heel duidelijk is, als we onszelf toelaten om te denken, is dat vaccinatie dwang gaat om het straffen van hen die vraagtekens zetten bij de vaccinatie ideologie. Verplichtende maatregelen gaan niet om het veiliger maken van openbare ruimtes of beschermen van de volksgezondheid, maar zijn een grove en harteloze manier om ouders onder druk te zetten hun kinderen tegen hun wil te vaccineren door ontberingen te creeeren of de toekomst van kinderen op het spel te zetten.

De rechtvaardiging die wordt gegeven om ouderlijke rechten, medische rechten en wettelijke rechten af te pakken, is niet wat ze beweren. Het gaat niet om een zogenaamde groepsbescherming die niet haalbaar is zonder grote groepen mensen te isoleren of in quarantaine te zetten. Het gaat ook niet om het beperken van het risico van de overdracht van besmettelijke ziektes. Dat is bedrog van vaccin lobbyisten van de farmaceutische en medische industrie. Ze doen alsof het gaat om het verbeteren van gezondheid en het beperken van medische risicos maar in werkelijkheid gaat het om macht, controle en het afpakken van het recht van ouders om onveilige en niet gewenste medische procedures en produkten te weigeren.

Dit is een industrie die in de greep is van hebzucht, arrogantie en nalatigheid. Een industrie die geen compassie heeft voor kwetsbare mensen, noch voor diegenen die zijn getroffen door een van de vele bijwerkingen van vaccins. Het gaat alleen om het verkopen van steeds meer, onveilige en niet gewenste vaccinaties, met of zonder toestemming van de ouders.

Dus, als een politicus, filosoof, medicus of vaccin lobbyist zegt dat vaccinatie dwang noodzakelijk is omdat Nederland anders in een gevarenzone komt, dan weet je dat je dat ze liegen. Zeg dan dat vaccinatie geen immunisatie is. Dat je ziet dat de Keizer geen kleren aan heeft, en dat je de hebzucht en minachting doorziet. Sta op en zeg dat je geen toestemming geeft en dit nooit zal doen.

De tekst, geschreven door Renate, is een aanpassing van het artikel “The Real Reason for Vaccine Mandates”. https://thevaccinereaction.org/2019/10/the-real-reason-for-vaccine-mandates/

* Deze studies beschrijven mazelen uitbraken in populaties met een vaccinatiegraad tot 99%
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930734/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4007128/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1646939/

De uitbraken bevestigen het falen van het vaccin, in een populatie met een zeer hoge vaccinatiegraad. De theorie ‘groepsbescherming’ wordt hiermee ontkracht.

** https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/18/wanneer-is-het-tijd-voor-de-prikplicht-a3977245

*** Mensen met bv. AIDS, kanker, of een genetische aanleg of syndroom, etc. https://www.merckmanuals.com/en-ca/home/immune-disorders/immunodeficiency-disorders/overview-of-immunodeficiency-disorders

Bron Ramon Walter

Share.