Een belangrijke reden voor het doemdenken over de aarde zijn rapporten van het VN-klimaatpanel IPCC. Dit panel, opgericht in 1988, brengt de risico’s van klimaatverandering in kaart.

Het IPCC is een gerenommeerde club, maar volgens wetenschapsjournalist en klimaatkenner Marcel Crok ook arrogant. “Het duldt geen tegenspraak,” zegt hij. “De organisatie wil de wereld ervan overtuigen dat er sprake is van een absolute waarheid. Hun heilige boodschap: sinds 1950 wordt de helft van de opwarming van de aarde veroorzaakt door broeikaseffecten. Critici moet de mond worden gesnoerd, want dat kan ten koste gaan van de publieke opinie.”

Klakkeloos nemen politici en beleidsmakers de opvattingen van het IPCC over, aldus Crok. “Of ze nu Rutte of Obama heten.”

Volgens hem valt er heel wat af te dingen op de bevindingen van het IPCC. Hij berekende bijvoorbeeld dat het IPCC de invloed van de CO2-uitstoot op de opwarming van de aarde twee keer te hoog inschat.

Steeds sceptischer

“CO2 en fossiele brandstoffen worden gedemoniseerd,” vindt Crok. “Maar CO2 is geen gif. Planten en bomen leven ervan. Ik ben bang dat we de neiging hebben het kind met het badwater weg te gooien.”

In onderstaande video gaat Crok in gesprek met de Delftse ingenieur Theo Wolters. Hij stond aanvankelijk achter het Kyoto-protocol, maar werd gaandeweg zijn research steeds sceptischer. Wolters legt uit waarom de CO2-uitstoot in zijn ogen niet catastrofaal is voor het klimaat.

Hij heeft zich ook verdiept in de kosten van het Energieakkoord, dat beoogt dat in 2023 16 procent van onze energie duurzaam opgewekt moet worden. Het akkoord gaat volgens Wolters astronomische bedragen kosten, die voor een groot deel terechtkomen bij de burger.

Niet zachtzinnig aangepakt

In de tweede video interviewt Crok columnist van de Volkskrant Martin Sommer. Het subsidiesysteem rond energie is in Nederland volgens Sommer vreemd geregeld. Er werden nieuwe gas- en kolencentrales gebouwd in Delfzijl, maar die worden naar verwachting niet gebruikt. Tegelijkertijd gaan er miljarden naar windmolens, terwijl die niet kosteneffectief zijn.

Sommer is ook duidelijk over het Energieakkoord, dat in de Tweede Kamer nooit ter stemming is gebracht. Bijna 50 organisaties met deelbelangen polderden zich tot een akkoord, waarbij vooral achterliggende belangen domineren. Mensen die tegenspraak boden werden niet zachtzinnig aangepakt.

[Cafe Weltschmerz]

Share.