De Plukbos

Sunday 13th October – Urban Farming Jig –
The Neighbourhood Lawn that was changed into “The Plukbos” (“Picking Wood”) with fruit trees Herbs and various Edible Vegetables – celebrated it’s first ‘Harvest Garden Party’.
That was worth making a song and dance about !
Zondag 13 oktober – Urban Farming Jig –
De nabuurschaps die werd veranderd in ” De Plukbos ” (” hout plukken “) met fruit bomen kruiden en diverse eetbare groenten – vierde het eerste ‘oogst Garden Party’.
Dat was de moeite waard om een liedje te maken en over te dansen!