Toch opmerkelijk dat mensen altijd maar weer lieden blijft kiezen, volksvertegenwoordigers, die hen vervolgens achter hun rug om keihard uitlachen.

Mensen die volkomen maling hebben aan het welzijn van hun medemens en er alleen maar op uit zijn om de rijken nog rijker te maken.

In 2011 ging er een golf van protest door de hele wereld. In bijna iedere stad en land protesteerden mensen onder de noemer Occupy tegen het huidige onrechtvaardige financiëel/economische systeem, waarbij de één procent steeds rijker wordt ten koste van de rest van de wereldbevolking.

Toen al werd duidelijk dat diezelfde één procent volledig maling had aan het volk en zo zag je de beroemde opname die hierna volgt van een protesterende menigte in Wall Street, terwijl de champagne drinkende bankiers hen in hun gezicht uitlachen.

We zijn nu vier jaar later, de Occupy beweging is niet meer, maar de één procent is er nog wel degelijk en lacht nog steeds de bevolking keihard uit.

Een frappant voorbeeld daarvan in april dit jaar, toen de voormalige Minister van Financiën tijdens de Bush regering, Henry “Hank” Paulson, dubbel lag van het lachen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in het Milken Institute, één van de vele elitaire denktanks.

Deze voormalige Goldman Sachs bankier lag in een deuk naar aanleiding van een opmerking van de dame links, Sheryl Sandberg, de Chief Operations Officer van Facebook, over inkomensongelijkheid.

Paulson zegt dan het volgende: “O ja, inkomensongelijkheid. Ik denk dat dit iets is waar we allemaal wel over hebben nagedacht. Weet je, ik hield mij al bezig met dat onderwerp toen ik nog bij Goldman Sachs werkte.

Waarop de man rechts, Robert Rubin, voormalig Minister van Financiën tijdens de Clinton regering, opmerkt: “Welke kant op? Jij werkte om het te vergroten ervan”

Waarop Paulson in lachen uitbarst en zegt: “Ja, wij maakten het groter”.

Hoe arrogant de rijken zijn, is te zien op het gezicht van Sheryl Sandberg wanneer zij na de opmerkingen en het lachsalvo van Paulson meent te moeten applaudisseren want het is “oh zo grappig”.
rch4

Wanneer zal de bevolking beseffen dat de rijken (elite, Illuminati) erop uit zijn om letterlijk alles voor zichzelf te houden. Dat de gewone bevolking in het meest gunstigste geval dienst kan doen als een nuttige slaaf en in alle andere gevallen niets meer is dan een nutteloze mee-eter die zo snel mogelijk dient te verdwijnen om de planeet netjes en onbedorven te houden voor de één procent.

Nuttig om te blijven tonen dat en hoe dit gebeurt want het (b)lijkt alsof mensen liever in slaap gesust worden dan zich realiseren dat ze volledig in de maling genomen worden.

Bron

Share.