De moderne mens kan volgens de wetenschap beter niet meer geloven in mysterieuze zaken die buiten de rede omgaan. Er is echter een groot schemergebied tussen rede en mysterie waarvan de wetenschap niet zo goed weet wat ze er mee aan moet.
Persoonlijk ben ik niet zo fundamentalistisch als het om geloof of wetenschap gaan. Wat mij betreft kan het allemaal prima samengaan en ben ik niet zo overtuigd van mijn gelijk op het ene of het ander gebied. Als complot denker moet je natuurlijk ook open blijven staan voor alle mogelijkheden.
Tijdens mijn nuchtere momenten kan ik bepaalde kwesties, zoals bepaalde voorspellingen vanuit de Bijbel of verschijningen van geesten etc. makkelijk naast me neergooien en wegredeneren maar op andere momenten sta ik weer open voor dergelijke zaken en vind ik het dikwijls ontzettend interessant.

Die interesse werd ook gewekt door de boeken van Jonathan Cahn. Een Messias belijdende rabbijn die twee boeken heeft geschreven. Het ene boek “The Harbinger”, wat voorbode betekent, gaat over de waarschuwingen van de profeet Jesaja aan het volk Israel. Deze waarschuwingen zijn volgens hem, en hij geeft daarbij goede voorbeelden, een op een over te zetten op de V.S. en het Amerikaanse volk. Zijn tweede boek “The Mysterie of the Shemitah” gaat over de Shemitah. Dat is een periode van zeven jaar, waarbij God aan het einde van die zeven jaar voorschreef, dat het volk Israel een jaar lang geen gebruik mocht maken van het land en het land met rust moest laten. Ook werden aan het eind van die zeven jaar alle open staande schulden kwijt gescholden. Cahn legt de link tussen de Shemitah van het Joodse volk en de zeven jarige cyclus die we heden ten dage nog zien in de financiële wereld. Om de zeven jaar zien we een beurs crash of een economische crisis ontstaan en die is dan meestal op z’n hoogtepunt in de maand september, geheel in lijn met de Shemitah cyclus die begint in september en eindigt in september.

Even een aantal voorbeelden:
1972/1973 Shemitah jaar. Opening WTC gebouwen en een beurscrash die het gevolg was van de olie crisis en het loslaten van het Bretton Woods systeem.
1979/1980 Shemitah jaar. Wederom een beurscrash en economische crisis.
1986/1987 Shemitah jaar. De beurs stort wederom in met meer dan 500 punten.
1993/1994 Shemitah jaar. De obligatie markt stort in.
2000/2001 Shemitah jaar. De WTC torens en de beurs storten in en de laatste wordt zelfs vijf dagen stil gelegd.
2008 Shemitah jaar. De grootse puntendaling ooit en het begin van een economische crisis.
Als je de Shemitah cyclus volgt dan zou je dus kunnen voorspellen dat er in september 2015 weer het een en ander staat te gebeuren. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

“De Voorbode”

De overeenkomsten die Jonathan Cahn ziet tussen het oude volk Israel en het nieuwe volk Israel, wat in zijn ogen de V.S. is, zijn op zich best overtuigend. Hij stelt dat de V.S. net als Israel destijds, van het pad van God is afgeraakt. God is steeds meer verdwenen uit het openbare leven. God geeft daarom waarschuwingen maar net als het volk Israel, willen de V.S. niet luisteren en gaat koppig door op het verkeerde pad.

Cahn neemt als leidraad de tekst uit Jesaja 9 vers 9: “De tichelstenen zijn gevallen, maar [met] uitgehouwen stenen zullen wij [wederom] bouwen; de wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen;” (in het onderstaande filmpje spreekt de senator de tekst uit vanaf 3:30)

In het verhaal in Jesaja verzamelt God vijanden tegen Israel. De aanval van die vijanden moet als een waarschuwing dienen en tot inkeer leiden. Het volk Israel is echter koppig en gaat door waar ze mee bezig waren en doen er zelfs nog een schepje bovenop. Ze doen aan wederopbouw en vervangen de vijgenbomen door cederen.
Cahn maakt de vergelijking met de V.S., dat doormiddel van 9/11 ook een waarschuwing kreeg en dat ze die voorbode niet serieus hebben genomen. Ook de V.S. doet aan wederopbouw. Er komt een nog grotere toren in de plaats van de WTC en een vijgenboom die werd beschadigd door de val van een van de WTC torens werd vervangen door, u raadt het al, een ceder boom. Ook werd een uitgehouwen steen als hoeksteen voor de nieuwe Freedom tower gebruikt waarbij teksten van wederopbouw en trots werden uitgesproken. President Obama schreef in 2012 op een balk die de hoogste balk van de Freedom tower zou worden, ook een tekst over herbouwen. Het vreemde is dat diverse politici een verwijzing deden naar de tekst uit Jesaja 9. Zo werd de tekst van Jesaja 9 vers 9 ondermeer gebruikt door senator Tom Daschle in een toespraak voor het congres op 12 september en vice presidents kandidaat John Edwards in 2004. (Het is natuurlijk ook nog van belang dat de V.S., tenminste als je in het officiële verhaal gelooft, dat zowel Israel als de V.S. door de Assyriers en de huidige afstammelingen van Assyrie worden aangevallen.)

Je vraagt je dan toch af waarom ze nu juist die tekst gebruiken? Begrijpen ze dan niet dat het niet gepast is om een tekst te gebruiken die verwijst naar de ondergang van Israel of gebruiken ze die tekst toch bewust om wat voor reden dan ook. Het kan natuurlijk ook gewoon dommigheid zijn en misschien hebben ze willekeurig de eerste, beste tekst uit de Bijbel geplukt die over wederopbouw ging zonder zich verder te verdiepen in de achtergrond van die tekst.
Is de Freedom tower een nieuw soort toren van Babel en zal die toren ook weer gaan vallen? We zullen zien. De shemitah beloont, volgens de Bijbel, mensen die God volgen en straft mensen die zich van God afkeren. Ook geeft de Shemitah aan dat je zaken die echt belangrijk in het leven zijn, niet kan bezitten. Met andere woorden je relatie met je vrouw, man, kinderen, familie en natuurlijk God is veel belangrijker dan al dat gejaag naar nog meer geld.
Zijn de voorboden uit Jesaja en de Shemitah cyclus een kwestie van toeval of een soort self fullfilling prophecy of is het een aanvulling van ingewijden en een soort duister ritueel op het grote schaakspel dat ze met de wereld spelen?

Veel Joden en Vrijmetselaars zullen zich bewust zijn van de Shemitah, die ze ondermeer vanuit de Kaballah kennen. Houden zij misschien bewust of onbewust rekening met dit fenomeen waardoor ze om de zeven jaar bijv. massaal uit de beurs stappen en daardoor een crisis veroorzaken. Een self fullfilling prophecy dus. Als complot denker weet ik natuurlijk dat de rabbijn Dov Zakheim als een van de masterminds wordt gezien achter de aanval op 9/11 en dat de eigenaar van de WTC gebouwen, Larry Silverstein, ook van Joodse afkomst was. Waren zij bekend met de Shekinah en welke rol speelt de Shekinah, bewust of onbewust, in de hoofden van dit soort mensen? Dat blijft natuurlijk de vraag.
Dan is er ook nog de Shekinah. De Shekinah is een 40 jarige cyclus van de planeet Venus. Een complete cyclus van de Zodiak duurt 12 keer 40=480 jaar en om de 960 jaar, dus twee complete Venus cycli, zien we de conjunctie tussen Mercurius en Venus. Sommige mensen zijn er van overtuigd dat deze cyclus ook invloed heeft op de mensheid en de geschiedenis en houden dan ook rekening met deze cyclus bij rituelen en belangrijke kwesties met betrekking tot politiek, economie, oorlog etc. Kan het zijn dat mensen onder een bepaald gesternte beter beïnvloedbaar zijn? Denk bijv. aan een plank die gaat trillen waardoor alle glazen die er op staan ook dezelfde frequentie krijgen. As above so below…
Afijn, het bovenstaande is natuurlijk een grote warboel van aannames en speculaties maar desondanks hoop ik toch de moeite waard. Geef maar toe, ergens in u achterhoofd zit u nu toch te denken: “zou die voorspelling misschien kloppen? “

Bron

Share.