Peter Sutherland is de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) voor internationale migratie en ontwikkeling. Enkele jaren geleden verwierf Sutherland beruchtheid door een omstreden uitspraak: “De Europese Unie (EU) moet haar best doen om de homogeniteit van haar lidstaten te ondermijnen.” Nu de vluchtelingencrisis al maanden lang het nieuws domineert, heeft de VN-gezantopnieuw van zich laten horen: “De EU-lidstaten moeten meer vluchtelingen opnemen evenals nationale soevereiniteit afstaan.”

Kortgeleden deed voormalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan een soortgelijke uitspraak. Ook Annan opperde dat Europa de grenzen moet openen om de explosief groeiende Afrikaanse bevolking te kunnen opvangen. De vergelijkbare uitspraak van Sutherland toont aan dat de VN momenteel aanmerkelijk veel druk uitoefent om het immigratiebeleid van de EU te beïnvloeden.

Sutherland heeft al een veelbewogen carrière achter de rug. Tot voor kort was de geboren Ier voorzitter van de controversiële zakenbank Goldman Sachs. Het was uitgerekend deze bank die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ineenstorting van het Griekse financiële systeem. De gevolgen daarvan kennen we allemaal; miljarden euro’s belastinggeld – opgehoest door de Europese belastingbetaler – waren vereist om Griekenland van de afgrond te redden. Uiteraard is Goldman Sachs nooit gestraft voor de rol die het bij het Griekse debacle heeft gespeeld.

In het verleden was de VN-gezant nauw betrokken bij het opheffen van nationale valuta ten gunste van de euro. Verder was Sutherland de drijvende kracht achter het verwijderen van grenscontroles tussen de EU-lidstaten. Het is vooral deze ‘prestatie’ waar Europa nu veel last van ondervindt, aangezien de vluchtelingen zich vrijelijk kunnen bewegen tussen de verschillende lidstaten.

Achter de schermen is de Ier eveneens werkzaam voor het Transatlantic Policy Network, een organisatie die lobbyt om het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er door te drukken. Wanneer TTIP in werking treedt zal dit wederom leiden tot een substantieel verlies van soevereiniteit van de EU-lidstaten. Ook zullen multinationale corporaties boven de huidige wet komen de staan. Sutherland is tevens frequent bezoeker van de uiterst geheime Bilderbergconferentie en de Trilaterale Commissie.

Enkele weken geleden was Sutherland gastspreker bij een conferentie van de invloedrijke denktankCouncil on Foreign Relations. Aldaar spuwde de VN-gezant zijn gal over alles wat met soevereiniteit en de natiestaat te maken heeft. Volgens Sutherland is soevereiniteit een ‘illusie’. Ook gaf hij aan dat hij wrok koestert jegens het nationalisme, dat volgens hem de oorzaak is van alle problemen in Europa.

Verder haalde de Ier hard uit naar de leiders van Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije (de zogenaamdeVysegrad-groep) omdat deze landen zich verzetten tegen de verplichte opname van vluchtelingen. Het Tsjechische plan alleen christelijke vluchtelingen op te vangen gaat volgens Sutherland in tegen de fundamentele waarden van Europa en wordt afgedaan als immoreel en xenofobisch.

De VN-gezant beweert dat Europa de morele evenals wettelijke verplichting heeft de vluchtelingen op te vangen. De oplossing van Sutherland ligt daarom voor de hand: Europa moet de grenzen openen voor de – desnoods miljoenen – vluchtelingen.

De activiteiten van Sutherland geven een interessante samenhang weer. De Ier is werkzaam geweest voor multinationale corporaties en is tegelijkertijd actief voor lobbygroepen om TTIP te verwezenlijken. Sutherland heeft enorm bijgedragen aan het tenietdoen van nationale soevereiniteit, de opheffing van grenscontroles en de invoering van de euro. Dit heeft de EU aanzienlijk machtiger gemaakt. Momenteel maakt hij zich dus ook sterk voor de opname van miljoenen vluchtelingen.

Multinationale corporaties, TTIP, de EU, de VN, het tenietdoen van soevereiniteit en massa-immigratie. Stuk voor stuk belangrijke kwesties die nauw met elkaar verbonden zijn en op de achtergrond worden aangestuurd door mensen die aan niemand gehoorzamen: de globale elite.

Bron

Share.