Voordat we beginnen met dit artikel, wil ik graag eerst het volgende even kwijt: Dit wordt het soort artikel waardoor ik doorgaans ruzie krijg in de alternatieve groepen omdat veel mensen die in dergelijke groepen verkeren het niet willen horen als de boodschap er niet eentje is die strookt met wat ze graag willen zien en horen. Dan word ik doorgaans een trol, mol of erger genoemd, maar de werkelijkheid is dat ik net als al die anderen gewoon iemand ben die de punten aan elkaar verbind, maar ik probeer dan wel een open mind te houden en rapporteer eerlijk over wat er dan uitkomt.Dat gezegd hebbende wil ik u dan ook vragen om dit artikel met een open mind te lezen. Het is echt niet bedoeld om onnodig negatief te doen, maar het bevat wel het realisme wat ik toch vaak zie ontbreken bij alternatieve groepen die in verzet trachten te komen tegen de (R)overheid. De onderwerpen waar ik het in deze blog met u over wil hebben zijn protesten en demonstraties en dan vooral het gebrek daaraan. Of beter gezegd waarom dat zo lijkt want na het verbinden van de punten kwam ik wel uit op een voor de hand liggende reden, maar het zou er wel eens eentje kunnen zijn die wakkere mensen niet graag willen horen, namelijk we zijn (ver) in de minderheid.Daar heeft u het, de simpele reden en dat ga ik u bewijzen en om dat te kunnen doen neem ik u eerst even mee naar Duitsland, Berlijn in oktober 2020 om precies te zijn waar Duizenden mensen marcheerden door het centrum van Berlijn om te protesteren tegen de lockdown-maatregelen die de Duitse regering had genomen als gevolg van de Covid-19-pandemie. Volgens de organisatoren ging het om rond de 20.000 demonstranten en hoewel er ook mensen uit andere landen aanwezig waren hou ik dat getal even aan om het rekenwerk simpel te houden. Duitsland telt 83 miljoen inwoners dus dat betekend dat wanneer slechts 1% daarvan zou komen opdagen bij een protest je al kijkt naar 830.000 personen, dus de opkomst voor deze demonstratie was minder dan 0,025% van de totale bevolking.Terug naar Nederland waar Willem Engel met zijn toen nog Virus waanzin 6000 man/vrouw op de been kreeg, en wat die extreme confrontatie met politie, ME en hooligans tot gevolg had. Voor de goede orde hierbij waren vrijwel geen buitenlandse demonstranten aanwezig. Nederland telt 17 miljoen inwoners en wanneer slechts 1% daarvan op zou komen dagen bij een protest zou daar 170.000 man/vrouw staan. Er stonden er 6000 wat neerkomt op 0,035% van de totale bevolking. Een hogere opkomt in verhouding dan de mega demonstratie in Berlijn.Bovenstaande kunnen we voor ieder land herhalen en de marges zullen telkens tussen de 0.03 en 0,05 procent liggen van de totale bevolking van dat land en dus kan de conclusie niet anders zijn dan dat de actiebereidheid in Nederland even groot is dan in de rest van de wereld, we zijn gewoon een klein landje waardoor de aantallen al snel lachwekkend worden.Heeft het dan allemaal geen zin?
Natuurlijk wel, want hoewel wij wakkeren de minderheid vormen, worden er wel steeds meer wakker. Onze aantallen stijgen en volgens sommige prognoses zouden we in 5 a 10 jaar zelfs een meerderheid kunnen zijn. We moeten in mijn beleving alleen onze middelen inzetten waar het wat uithaalt. We moeten inzetten op bewust maken van de massa. Iedere slaper die we wekken is een wakkere erbij en de kudde schapen wordt weer wat kleiner. Als we dat kunnen gaan doen in georganiseerd verband en iedere wakkere maakt 3 slapers wakker stel u dan eens voor hoe we ons als een onstopbare olievlek zouden verspreiden over het land en daarna Europa en tot slot de wereld(Ja ook een realist mag groot denken! 💪 😎 👍). Maar de schoenmaker moet wel bij zijn/haar leest blijven. We moeten gewoon beseffen dat we het niet met demonstraties en protesten gaan redden. We moeten eerst zorgen dat we van minderheid naar meerderheid komen en door ons te verenigen en onze acties te coördineren kunnen we zaken dusdanig versnellen dat jaren maanden worden.Wij zijn de minderheid, de halve procent die wakker is, ziet wat er gebeurd en er voor kiest zijn of haar nek boven het maisveld uit te steken om onze nog slapende medeburgers wakker te schudden. Zolang we daar niet actief mee aan de slag gaan zullen we die minderheid nog lange tijd blijven…

Share.