zaterdag, september 23

Meer dan tachtig procent van alle stedelingen in de wereld ademt teveel schadelijk fijnstof in. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN naar luchtvervuiling. Voor het onderzoek werd gekeken naar de luchtvervuiling in drieduizend steden.

Van de grote steden waarin meer dan 100.000 mensen wonen, voldoet vrijwel geen enkele stad aan de eisen voor gezonde lucht. 98 procent is viezer dan mag.

Uit het onderzoek bleek dat er een verschil is tussen landen met hogere inkomens. Hoe rijker het land, hoe minder vervuiling. In de hoge inkomenslanden, voldoet 56 % niet aan de gezondheidsstandaarden.

De meest vervuilde plekken ter wereld zijn de snelgroeiende steden in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. In India is de concentratie fijnstof het hoogst. In de dertig meest vervuilde steden ter wereld staan zestien steden uit India. Ook China doet het slecht. Ook al probeert China de luchtvervuiling steeds beter aan te pakken, er staan nog steeds vijf Chinese steden in de top dertig. De smerigste stad ter wereld is de havenstad Onitsha in Nigeria. Daar werd een hoeveelheid fijnstof gemeten die twintig keer de maximale opgelegde nor van de WHO was. Hoe het met de rest van Afrika is gesteld, kon de WHO niet uitrekenen omdat er niet voldoende meetpunten zijn in Afrika.

Wereldwijde groei
Uit het onderzoek blijkt dat de wereldwijde concentratie fijnstof er allesbehalve minder op is geworden. Tussen 2008 en 2013 groeide de hoeveelheid fijnstof met acht procent.

Fijnstof is zeer slecht voor de gezondheid, zeker als mensen dagelijks een te grote hoeveelheid inademen. De fijnstofdeeltjes zetten zich diep vast in de longen en kunnen daardoor allerlei ernstige gezondheidsklachten veroorzaken.

Rechtszaak tegen de Staat
Ook in Nederland is de concentratie fijnstof op verschillende plekken te hoog. Deze week bracht milieuorganisatie Milieudefensie nog een rapport naar buiten waaruit bleek dat ook Nederland de opgelegde normen voor een gezonde lucht niet haalt. De milieuorganisatie kondigde vervolgens aan een rechtszaak te gaan starten tegen de Nederlandse Staat om zo gezondere lucht via de rechter af te dwingen.

Bron

Share.