RUDOLF STEINER in 1917 – visionair:
“De ziel zal door een medicament worden afgeschaft. Men zal vanuit het oogpunt van de ‘gezondheid’ een vaccin vinden waardoor ons organisme al op zo jong mogelijke leeftijd en liefst direct na de geboorte, zo wordt bewerkt, dat dit menselijke lichaam niet op de gedachte komt dat er een ziel en een geest bestaat. – Zo scherp zullen de beide wereldbeschouwelijke stromingen tegenover elkaar komen te staan.
De ene stroming zal er over nadenken hoe er begrippen en ideeën gevormd kunnen worden die de echte werkelijkheid, de werkelijkheid van de geest en de ziel, weerspiegelen. De anderen, de navolgers van de huidige materialisten, zullen een vaccin proberen te vinden dat het lichaam ‘gezond’ maakt.
Dat wil zeggen het lichaam zo maakt, dat het door de toestand waarin het verkeert niet meer spreekt over zotte dingen als ziel of geest, maar ‘gezonde’ praat ophangt over de krachten die in machines en scheikundige processen leven en die in een planetaire nevel planeten en zonnen voortbrengen.
Dit zal door lichamelijke ingrepen teweeg worden gebracht. Materialistische artsen zullen met de taak worden belast om de ziel uit de mensheid uit te drijven.“
Bron:
Steiner, Rudolf, 1917: Vorträge in Dornach vom 29. September bis 28. Oktober 1917, Gesamtausgabe Band 177, Seiten 97 f.

Share.