De zorg een puinhoop. Meer dan 300 miljoen bleef er over van het WMO budget in 2015.

Ook Linkelinks berichtte hier al over. De gemeenten hadden te zwaar bezuinigd op de zorg met alle gevolgen van dien.

Nu komen er weer andere berichten boven tafel, het Rijk zelf was te royaal met het vertrekken van Zorg-financiering.

Het heen en weer schuiven van wie er verantwoordelijk is, is begonnen. Voor de decentralisatie nam het Rijk het niet zo nauw met de administratie. Veel gemeenten die die administratie overnamen ontdekten dat er veel  van de informatie niet klopte, niet compleet en niet duidelijk was. Veel cliënt-gegevens klopten niet, aldus Henk Procé de projectmanager van het sociaal domein in Zwolle.

Er was sprake van een willekeurige toekenning van zorg.

Het beeld wat nu ontstaat is dat een groot aantal mensen zorg kregen terwijl ze geen indicatie hadden. In sommige gevallen hadden mensen een dure begeleiding geïndiceerd  gekregen, maar ze kregen slechts de goedkopere collectieve dagbesteding.

Nou, daar zijn we dan lekker klaar mee. Achter welk nieuws zullen we nu weer gaan lopen? Zo langzamerhand is elke geloofwaardigheid in onze gemeenten en het Rijk tot een absolute minimum gedaald.

Natuurlijk is het noodzakelijk dat het helder wordt welke rommel de gemeenten hebben toegeschoven gekregen van het Rijk. Bouwen op een overgenomen chaotische administratie biedt geen zekerheid voor de toekomst.

Helaas, zijn deze ontdekkingen niet de oplossing voor de huidige problemen waar een hoop zorgbehoeftigen onder lijden. Het gaat er niet om wie er schuld heeft het gaat er om dat mensen niet in de steek mogen worden gelaten en de hulp krijgen die ze moeten hebben.

Niemand van deze doelgroep heeft gevraagd om een slechte administratie of een toewijzing van zorg gebaseerd op “natte vinger” werk.

We kunnen er ons allemaal over verbazen, maar er is nog nooit een ambtenaren apparaat geweest die zijn, dossier, archief en zijn financiële administratie op orde had.

Ambtenaren zijn ook de enige die er ook “mee wegkomen”, ieder commercieel bedrijf zou allang failliet zijn verklaard  dan wel vervolgd worden voor onbehoorlijk bestuur.

Bron

Share.