‘Grootschalige rellen in VS als afzettingsprocedure officieel in gang wordt gezet’.

Zoals we al voorspelden lijkt president Donald Trump het doelwit van een ware staatsgreep te worden, gepleegd door het establishment van beide partijen in Washington, de ‘Deep State’ schaduwregering achter de Clintons, en de door hen gecontroleerde massamedia, die allen functioneren als werktuigen van de extreemlinkse globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’. Middels klassieke propaganda technieken, desinformatie en nep nieuws moet het Amerikaanse volk zover gebracht worden om een afzettingsprocedure tegen Trump, bedoeld om hem nog dit jaar uit het Witte Huis te krijgen, te accepteren en te ondersteunen.

De genoemde desinformatie tactieken via de staatspropaganda media werden voor het eerst op grote schaal ingezet door de Nazi’s, en later door de Sovjets tijdens de Koude Oorlog. Vooral de Sovjets hebben daar lange tijd succes mee gehad, totdat hun imperium in razendsnel tempo instortte.

Zo manipuleer je de publieke opinie tot massamoord

De beruchte Nazi minister van propaganda Joseph Goebbels werd geïnspireerd door het boek ‘The Making of the Public Mind’ van Edward Bernays, beschouwd als de vader van de moderne ‘public relations’. De titel zegt het al: het eerste en belangrijkste principe van alle propaganda en disinformatie draait om het manipuleren van de publieke opinie met leugens die zo geraffineerd in elkaar zitten, dat ze geloofwaardig genoeg zijn om door de grote massa geloofd te worden, zelfs als er geen greintje hard bewijs voor is.

Goebbels creëerde zo’n geloofwaardig leugenthema rond de Joden, wat uiteindelijk leidde tot de Holocaust en de systematische massamoord op 6 miljoen Joden. Veel mensen vragen zich nu nog steeds af hoe het toch kon dat bijna een compleet volk hier gewillig aan meewerkte. Het antwoord is dat ze jarenlang met propaganda en nepnieuws geconditioneerd werden de leugen te geloven dat Joden geen mensen zijn, maar de vertegenwoordigers van het absolute kwaad, en dat de hele mensheid er mee gediend zou zijn als ze zouden worden uitgemoord.

Huidig leugenthema: de Russen

Nu is er weer zo’n leugenthema. Deze keer zijn ‘de Russen’ (weer) de grote boosdoeners, of dat nu in Syrië, Oekraïne of Oost Europa is, en zelfs inmiddels in het Witte Huis, omdat Donald Trump een ‘Russische agent’ zou zijn en daarmee de veiligheid van het Westen in gevaar zou brengen, zoals de afgelopen dagen ook in de Nederlandse ‘kwaliteits’media was te lezen. Ook het eerdere verzinsel dat de Russen Trump aan zijn verkiezingsoverwinning over Hillary Clinton hebben geholpen, lijkt door veel mensen klakkeloos voor waarheid te zijn aangenomen.

Dat het verkiezingscomité van de Amerikaanse Senaat op 4 mei verklaarde dat daar geen enkel bewijs voor is gevonden, en de voormalige directeur van Nationale Inlichtingen James Clapper op 8 mei hetzelfde verklaarde, wordt vervolgens vrijwel geheel genegeerd.

‘Bewijs’ bijna altijd afkomstig van ‘anonieme bronnen’

Om de leugen overeind te houden wordt het publiek wijsgemaakt dat het ‘bewijs’ dat de beschuldigingen van veelal ‘anonieme bronnen’ aan het adres van Trump ‘waar’ zijn, maar dat er om redenen van ‘veiligheid’ en dergelijke geen nadere informatie over kan worden gegeven. Zo wierp afgevaardigde Adam Schiff van het permanente comité Inlichtingen van het Huis van Afgevaardigden tegen dat er weliswaar geen hard, maar wel ‘indirect’ bewijs is dat Trump met de Russen samenwerkt(e).

Echt bewijs tegen Hillary en Democraten genegeerd

De Deep State zorgt er verder voor dat de mainstream propaganda media niets schrijven over het échte bewijs dat Hillary Clinton en haar omstreden campagnemanager John ‘Pedo’ Podesta zelf door Russen werden betaald.

Ook de in eerdere artikelen genoemde moord op de Democratische official Seth Rich, die zo’n 44.000 emails met voor de Clintons en de Democraten zeer precaire inhoud aan WikiLeaks doorspeelde, wordt door niet één groot media orgaan genoemd, ook niet in Nederland. En áls het al ter sprake wordt gebracht, worden het steevast ‘complottheorieën’ genoemd.

Chaos in VS (en daarmee de wereld) aanstaande?

Een eventuele officiële afzettingsprocedure kan volgens waarnemers al deze zomer grote chaos met massale rellen en protesten in de VS tot gevolg hebben, en koers van de dollar nog verder onder druk zetten (2).

Het is zelfs niet uitgesloten dat pogingen om Trump af te zetten zullen leiden tot de staat van beleg en een burgeroorlog achtige crisis, wat precies is wat NWO topman George Soros wil. Hij en zijn Obama-Clinton kliek hebben zelfs al een kleur gekozen voor een aanstaande nieuwe Amerikaanse revolutie: paars (zie link onderaan).

Het grootste gevaar is echter dat ’s werelds sterkste nucleaire supermacht in nood een grote oorlog zal beginnen, bijvoorbeeld tegen Noord Korea, wat eenvoudig een kettingreactie kan veroorzaken naar een nieuwe wereldoorlog.

Bronnen:

(1) Infowars
(2) Infowars

Share.