Er is iets grondig mis met de Europese Unie, nu vandaag blijkt dat de hypocrisie van Brussel waar het gaat om westerse normen en waarden zelfs leidt tot burgerslachtoffers. WikiLeaks spreekt zelfs al van de eerste “internet-oorlog ter wereld” waarbij burgers van Catalonië gehinderd worden hun stem te laten gelden over hun onafhankelijkheid – met als resultaat dat er vele honderden burgers te maken hebben gehad met extreem geweld van de nationale politie en het leger. Afgeschoten dum-dum kogels en rubberen kogels hebben de nodige verwondingen gemaakt. Nodig, zeggen wij, want de Spaanse regering denkt met gebruik van flink wat geweld de onafhankelijkheidswens van de Catalanen de kop in te kunnen drukken. Maar van uitstel komt geen afstel.

Het koninkrijk Spanje blijkt een dictatoriale, fascistische monarchie te zijn, met aan het “hoofd” koning Juan Carlos I, de man die alle leden van de ministerraad benoemd, die op haar beurt wordt voorgezeten door de corrupte premier Rajoy die, op zijn beurt, in feite een staat van oorlog verklaard heeft tegen de Catalaanse bevolking.

Catalonië is een zelfstandige regio van Spanje met 7,5 miljoen mensen. Het bestaat uit vier provincies: Barcelona, Girona, Lleida, en Tarragona, met als hoofdstad Barcelona – de op één na grootste stad van Spanje, en het hart van de zeven meest populaire gebieden in de Europese Unie.

Wat velen niet weten is dat Catalonië een veroverd en bezet land is, waarbij de heersende klasse van Spanje lage tijd burgers van die regio hebben vervolgd – waarbij tevens hun taal werd verboden, diverse leiders zijn terechtgesteld, en – in de jaren ’30 van de vorige eeuw – hun steden hebben gebombardeerd.

Na het einde van het Koninkrijk Spanje kreeg de fascistische dictator Francisco Franco het in 1975 voor het zeggen. Catalonië kreeg haar autonomie terug, werden de gerechtelijke en fiscale bevoegdheden hersteld en versterkt door een gedenkwaardige stemming in 2006, die echter in 2010 weer door het Hooggerechtshof van Spanje ongeldig werden verklaard [1], en waarbij werd verkondigd dat delen van de Catalaanse autonomie onwettig waren, en dat de regio als land geen enkele wettige validiteit had.

In november 2014 besloot de Catalaanse regering dat zij streefde naar onafhankelijkheid, en dat het de burgers zich wilde laten uitspreken over hun wens wel of niet de regio af te scheiden van Spanje. Uiteindelijk is dan vandaag het referendum daadwerkelijk gehouden, althans, zo goed en zo kwaad het kon.

Op 6 september van dit jaar werd de volksraadpleging door het Catalaanse parlement goedgekeurd – maar de volgende dag werd het (opnieuw door het Hooggerechtshof) ongeldig verklaard, waarop de Spaanse premier het direct nodig vond het Catalaanse volk als kinderen toe te spreken en te zeggen dat hun acties “een niet te tolereren ongehoorzaamheid” was. Verder zei hij toen dat hij “nergens voor zou terugdeinzen” om te voorkómen dat de burgers hun stem aangaande hun vrijheid zouden kunnen uitoefenen.

Zoals het de westerse koloniale mogendheden (en zij niet alleen) de afgelopen eeuwen hebben gedaan, is men overgegaan tot het inzetten van vele duizenden politiemensen en strijdkrachten om burgers, die op een vreedzame wijze over hun eigen lot willen beslissen, met geweld te lijf te gaan, waarbij min of meer de noodtoestand is uitgesproken in Catalonië. Kopstukken uit de Catalaanse politiek zijn gearresteerd, stembiljetten zijn in beslag genomen, het hele Catalaanse stemsysteem werd stilgelegd – reden voor WikiLeaks’ topman Julian Assange om Spanje ervan te beschuldigen dat het “’s werelds eerste internet-oorlog” heeft gevoerd.

Meer dan 700 mensen zijn op dit moment (min of meer ernstig) gewond geraakt, omdat de Spaanse politie oophoudelijk stembureau’s vernietigt, en het granaten en rubber kogels afvuurt op Spaanse burgers. Rajoy vindt het geweld “proportioneel”, wat genoeg zegt over deze man. Meer dan 700 gewonden. Eén dode.

Maar de meest schokkende activiteit tegen de burgers van Catalonië in de strijd van de Spaanse regering is het feit dat, volgens nieuw opgedoken informatie de terreuraanval van 17 augustus dit jaar in Barcelona (waarbij 13 mensen werden gedood en meer dan 130 er gewond raaakten) hoogstwaarschijnlijk een zogenaamde “false flag” aanval was om de Catalaanse leiders in diskrediet te brengen.

Uit dat nieuwe bewijsmateriaal blijkt dat vorige maand, toen de stemming over het referendum gunstiger begon uit te pakken voor Catalonië, de grootste krant van Spanje, El Periódico, een document publiceerde, in minder dan een uur tijd nà de terroristische aanslag, waarin stond dat de Amerikaanse CIA de Catalaanse politie had gewaarschuwd over een mogelijke aanval in Barcelona en dat de CIA drie maanden vóór de terreurdaad de Catalaanse politie (de Mossos d’Esquadra (MOSSOS) had gewaarschuwd voor “onbevestigde informatie van een onbekende bron“ die sprak over een aanval in Barcelona – en die Las Ramblas als een potentieel doelwit noemde, wat het uiteindelijk ook was.

Maar hoe authentiek was het bericht over de melding?

Als het CIA document echt zou zijn dan zou dat resulteren in een katastrofaal verlies van vertrouwen onder de Catalaanse burgers jegens hun regering, en zou het, waarschijnlijk, het referendum van vandaag aanmerkelijk hebben beïnvloed – ten gunste van Madrid.
Echter Enric Hernàndez, de baas van de krant El Periódico, kwam terug op het gepubliceerde artikel naar aanleiding van vragen over de authenticiteit, en verklaarde in een interview met een Catalaans radiostation – op dezelfde dag dat zijn krant de publicatie had gedaan – dat het bericht afkomstig was van het US National Counterterrorism Center, en dat niet de CIA de Catalaanse politie had gewaarschuwd.

In reactie op een verzoek in het kader van de Freedom of Information Act (FOIA) verklaarde het US National Counterterrorism Center evenwel dat er geen enkele correspondentie in 2017 is geweest tussen haar organisatie, de Spaanse contraterrorisme politie of de Catalaanse politie. Enric Hernàndez verklaarde daarop echter dat de communicatie vertrouweijk was, en dat er dus niets over is geadministreerd bij het FOIA – een excuus dat snel werd ontkend door Sally Nicholson, baas van het FOIA Office of the Director of National Intelligence, de organisatie die verantwoordelijk is voor de dossiers van het National Counterterrorism Center. Zij verklaarde dat haar organisatie zo niet werkt, en zij vertelde dat als het om vertrouwelijke informatie zou gaan, de FOIA dat ook zou meedelen. Het zou dan vertellen dat het iets “niet kan bevestigen, noch ontkennen.”.

Onder aanhoudende druk van internationale deskundigen van over de hele wereld werd El Periódico gedwongen, uiteindelijk, toe te geven dat het het CIA-document had verzonnen – waarbij de vraag onbeantwoord bleef over hoeveel de Spaanse regering daadwerkelijk wist van de terroristische aanslag van 17 augustus in Barcelona, vóór die plaatsvond, en dat zij, toen zij wist dat wat zij probeerde niet lukte, trachtte de Catalaanse politie en dito regering in diskrediet te brengen. Belangrijk is natuurlijk ook de vraag: wie is het brein achter het nep-document?

Walgelijk is ook het feit dat noch de Verenigde Staten noch de Europese Unie het gewelddadige optreden van de Spaanse regering, vandaag, veroordeelt, sterker: de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft verklaard volledig achter Rajoy te staan en hem te steunen waar zij kan. Het bevestigt het beeld van velen dat politici in de EU en de VS alleen in democratie geloven als het hun goed in de kraam te pas komt, maar dat het hun burgers niet is gegund. Dat bleek bijvoorbeeld duidelijk toen de neonazi’s in Kiev de democratisch gekozen president van Oekraïne vande troon stootten (en westerse politici enthousiast waren over deze volksopstand), terwijl de inwoners van de Krim een democratisch referendum hielden en dat door o.a. Brussel werd verketterd.
Dezelfde hypocrisie hebben wij in ons land twee keer mogen meemaken, met een referendumuitslag die politici niet goed uitkwam en waarbij de wil van het volk uiteindelijk genegeerd werd. Vervolgens blijkt dat vandaag de dag de politiek in ons land alles in het werk te stellen dat referendum-middel zo snel mogelijk de nek om te draaien.

De mensen die altijd vol lof spraken over een democratische EU….. zouden die nu nòg niet in de gaten hebben dat het een fascistische organisatie is die de macht steeds meer naar zich aan het toetrekken is?

https://www.youtube.com/watch?v=Y83AQmyqXkY

Bron

Share.