Vincent Hage Mogen Mark en Hugo Corona adviezen op dringen aan de burgers?
Nee! dat mag niet krachtens de wet en ook niet via een buiten de wet om geregelde Ministeriële regeling.
Een mondkapje is ter advies uitgevaardigd om te dragen. Het mag onder geen enkel beding op gedwongen worden ,wat overigens wel per 1 december gaat gebeuren,een advies of draagplicht is bij voorbaat al verboden omdat mondkapjes dragen krachtens de Nederlandse grondwet art 1,2, 10 en 11. wet inzage burger rechten, art 7. wet gezichtbedekkende kleding,
wet terrorisme bestreiding, wet openbare veiligheid, het bevrijdings verdrag 1945, de neurenberg code art 3, 4en 6 arbowet Art 14 en 18, wet discriminatie. V.N. Mensen rechten, wetboek van strafrecht art285b en 303 en art EVRM etcetc is het ten strengste verboden om deze corona adviezen mensen op te dringen.
Want dat is medeplichtigheid aan het plegen van depopulatie / genocide.
Als men daar massaal door overlijdt, want door mondkapjes krijgen de hersens te weinig zuurstof en worden ze met een overdosis CO2
dat wij uitstoten geïnfecteerd en beschadigd. Mensen kunnen daar heel ziek van worden en ook overlijden. Ook mag een school never een kind wijgeren welke een advies niet opvolgt dat strafbaar bij de wet is, Daarmee maakt de school zich wederom medeplichtig aan deze strafbare feiten. Elke Nederlander welke door het dragen van mondkapjes medische klachten ,zoals ontstoken tandvlees, ontstoken mondhoeken, tandbederf, ontstoken tandvlees, bacteriële schimmel infectie in de mond, medische problemen zoals ademhalingsproblemen,flauwte,en alle overige longklachten kan deze vanaf de datum van ingang van de mondkapjes plicht claimen bij de Nederlandse regering. Om mensen aan te zetten tot het dragen van onveilige niet werkende mondkapjes staat gelijk aan het plegen van indirecte depopulatie/genocide/massamoord. Ook de z.g.n. corona testen zijn levens gevaarlijk .aangezien het hersenvlies weefsel doorboord wordt via de neus holte. Daar kan men hersenvlies ontsteking hoge koorts hersen beschadiging etc van krijgen en zelfs aan overlijden.
Wederom is de PCR test een niet werkende test om daadwerkelijk een ziekte te constateren,sterker nog de PCR is de meest onbetrouwbare test om te testen of iemand wel of niet besmet is met corona zuiver kan alleen d.m.v. bloed afname en anders niet .
Dus alle Corona adviezen die ze maatregelen noemen zijn bij wet al streng verboden. Dat geldt ook voor het desinfecteren winkelwagen beleid, de 1.5m, mondkapjes etc. Ik raad iedereen aan om de weten verdragen en statuten op te zoeken uit te printen en overal te verspreiden om mensen wakker te schudden. Vooral bij winkels scholen o.v. etc ook dat is bij wet niet strafbaar, om op deze wijze voor je gezondheid vrijheid en welzijn op te komen die met deze corona onzin worden geschonden. Inmiddels zijn er in verschillende landen meerdere mensen overleden door dat zij mondkapjes droegen.
Ken De Wet,
Ken je recht,
maar denk vooral aan je eigen gezondheid

Share.