Europeanen ‘krijgen de keus: moslim worden of onderdanigheidsbelasting betalen om zich aan de Sharia te onderwerpen’ – ‘Het gevecht tussen islam en Westen zal plaatsvinden’ – ‘Leiders mogen alleen moslims en mannen zijn’.

Op JosatTV, één van de grootste zenders in Jordanië die over de hele wereld ontvangen kan worden, werd enkele maanden geleden openlijk gediscussieerd over de machtsovername van Europa door de islam. De vraag was niet OF dit zal gebeuren, want dat die machtsovername gaande is, daar is bijna iedere moslim van overtuigd. Het gesprek ging vooral over de vraag hoe Europa er na de machtsovername uit zal zien, en of er dan inderdaad oorlog gevoerd zal worden tegen de Joden en christenen.

‘Wij vechten tegen staten die islam willen tegenhouden’

‘Moeten de moslims tegen de Joden en christenen vechten om hen te dwingen de Jizya (onderdanigheidsbelasting) te betalen?’ vraagt de presentator aan een moslimgeleerde Ahmed. ‘Moeten moslims wereldwijd tegen alle christenen en Joden vechten?’

‘Deze strijd is nodig om materiële hindernissen uit de weg te ruimen,’ antwoordt de geleerde. ‘De strijd wordt tegen landen gevoerd, niet tegen individuen. Als wij bijvoorbeeld Duitsland de jihad-oorlog verklaren, dan dreigen wij de Duitse staat. Als de Duitse staat weigert daar de islam te verspreiden, dan geven wij hen de keus: of moslim worden, of de belasting betalen om zich aan het islamitische (Sharia)recht te onderwerpen. Dit is de enige belasting die niet-moslims moeten betalen.’

‘Maar geleerde Ahmed, begrijpt u niet dat de mensen in het Westen bang voor u zijn als u zegt dat u tegen hen allemaal oorlog wil voeren?’ onderbreekt de presentator hem.

‘Wij moeten tegen de staat en de legers vechten, en niet de mensen…’

‘Juist, u vecht tegen landen.’

‘Wij zullen niet tegen de mensen vechten. Wij doden niet de mensen, maar als de regeringen van deze landen willen voorkomen dat ze islamitisch worden, dan vechten wij tegen hen.’

‘Het gevecht van islam tegen het Westen zal plaatsvinden’

Presentator: ‘In Samuel Huntingtons boek ‘De Botsing der Beschavingen’, en vóór hem al Fukuyama, werd voorspeld dat het volgende conflict tussen de islam en het Westen zal plaatsvinden. U zegt dat zij gelijk hebben?’

‘Absoluut, mevrouw. Dat gevecht zal plaatsvinden. Zij hebben ons onderdrukt, want zonder de jihad-strijd had de islam ons nooit bereikt kunnen hebben. Zonder de jihad (met het zwaard) had de islam veel landen niet bereikt. In de Middeleeuwen kon de islam binnen 25 jaar veel landen veroveren, dankzij de jihad.’

‘Het gewone volk wil de islam. Wie dat niet wil, kan bij zijn religie blijven. Hier in de Levant waren de meesten van onze voorvaderen geen moslims. Maar ze bekeerden zich tot de islam vanwege diens goedheid en gerechtigheid. De kleine minderheid, die…’

‘Goed, laat mij u een belangrijke vraag stellen,’ onderbreekt de presentator hem opnieuw. ‘Ons wordt bevolen om te vechten om de religie van Allah te verspreiden?’

‘Ja, dat is het wezen van de islam.’

‘Israël moet worden vernietigd’

‘Zult u Palestina bevrijden, als u aan de macht komt?’

‘Ja natuurlijk. De jihad wordt verklaard om Israël uit te wissen. Israël is een monstruositeit dat vernietigd moet worden.’

‘Leiders mogen alleen moslims zijn’

‘Zou u toestaan dat een christen bijvoorbeeld minister van Financiën wordt?’

‘Nee, in geen geval. Er bestaan geen ministeries in de islam. Er is een leider die door de imam bekrachtigd wordt. Dat is een van de leidinggevende posities die alleen voor moslims is bestemd. Iedereen die deel uitmaakt van de regering, de leider van de staat, dat is de Kalief, de gevolmachtigde ambtsdrager, de Wali of de Gouverneur, moet een moslim zijn, maar vooral een man.’

‘Wij moslims hebben het Westen alles gegeven’

Op zijn uitspraak ‘Europese landen leven in ouderwetse, voormenselijke tijden,’ reageert een andere gast in de studio kritisch: ‘Homohuwelijken, vrouwen met vrouwen en mannen met mannen, is dat het secularisme? Is dat alles wat u in het Westen ziet? Dat is voor u het Westen? Wetenschappelijke verworvenheden, vrijheid van meningsuiting…’

‘Wat voor wetenschappelijke prestaties?!’ reageert Ahmed boos. ‘Wij moslims hebben hen alles gegeven!’

Ja, en daarom komen jullie met miljoenen hierheen en willen jullie per se niet terug, omdat jullie daar alles al hebben?

‘De toekomst is aan de islam,’ besluit Ahmed. ‘De islamitische heerschappij zal komen. Er zal een Kalifaat overeenkomstig met de profeet Mohammed komen.’

Islam krijgt nog steeds alle ruimte in Europa

En dat kan inderdaad gebeuren, omdat ze daar alle ruimte voor krijgen van de Europese gevestigde orde – niet van de gewone man, want die wil in grote meerderheid nooit gedwongen worden om in een door de islam overheerste maatschappij te moeten leven.

Hoewel? Een groot deel van de Nederlanders heeft in maart toch weer massaal op partijen gestemd die de massa immigratie en islamisering van ons land geen strobreed in de weg leggen, of zoals GroenLinks zelfs willen bevorderen.

Klaarblijkelijk vinden deze medelanders het een prima idee dat hun vrouwen en (klein)dochters straks verplicht met hoofddoekjes over straat moeten, geen carrière meer mogen maken, en in alles mannen en de Sharia gehoorzaam dienen te zijn. Dat minderheden gediscrimineerd en onderdrukt zullen worden, en dat alleen moslims het voor het zeggen zullen hebben. Kortom: dat Turkije het grote voorbeeld is van hoe een vrije samenleving in zo hoog mogelijk tempo geïslamiseerd kan worden.

https://www.youtube.com/watch?v=dI-Rw0jSpNg

Bron

Share.