In traditionele termen zijn oorlogen de grootste nachtmerrie voor een economie. Nu de wereldeconomie op dat gebied stabiel vrij stabiel is lijken de meeste beleidsmakers ingedommeld te zijn. Eén van de grootste bedreigingen  in onze huidige technologische wereld is echter een grootschalige cyberaanval. Een dergelijke aanval kan in enkele minuten een verwoestend effect teweeg brengen, nochtans wordt amper geïnvesteerd in een goede beveiliging.

Het is een alledaagse melding waar niet veel mensen zich aan storen die er niet mee te maken hebben. Namelijk een informaticaprobleem op een grote luchthaven of supermarkt waardoor tijdelijk geen diensten verleend kunnen worden. Minder geweten zijn echter de dagelijkse cyberaanvallen op energiecentrales waardoor soms wel degelijk de productie tijdelijk wordt onderbroken.

Dit alles klinkt als sciencefiction maar is helaas al realiteit. Toch lijken velen dit niet te beseffen door het ontbreken van de kennis en/of de consequenties op de economie. De gevaren van een gecoördineerde aanval op de energiefaciliteiten wordt door experts als het grootste gevaar aanzien voor de gehele wereldeconomie. Dit is zelfs groter dan natuurrampen aangezien dit op alle plaatsen gelijktijdig kan gebeuren.

Het gevaar op een grote cyberaanval krijgt onder meer bij verzekeraars (en herverzekeraars) een groeiende bezorgdheid. Dit mede omdat de ware omvang amper in ge schatten is. Onder meer Noord-Amerika, Europa en andere technologische beschavingen zijn in extreem hoge mate blootgesteld aan dit gevaar. Alleen al in de olie-en gasindustrie zal in 2018 er niet minder dan 1,8 miljard USD geïnvesteerd worden. Helaas een peulenschil vergeleken met de echte noden.

Voornamelijk de energiesector is in grote mate in gevaar. Elektriciteit vormt de basis van onze gehele technologische beschaving en het ontbreken hiervan voor slechts enkele dagen betekent een ongekende economische ramp. Industriële installaties vallen uit maar kunnen niet eenvoudigweg opgestart worden, de gehele logistieke keten valt als een kaartenhuisje in elkaar door het gebrek aan bevoorrading maar ook andere zaken waar de gewone burger niet aan denkt berokkenen de meeste schade.

Door het gebrek aan elektriciteit valt onder meer de watervoorziening en sanitair uit maar ook grote pompen zijn buiten werking. Dit heeft onder meer gevolgen voor overstromingsgebieden en andere laag geleden gebieden waardoor deze niet meer te redden zijn. Ook spoorwegen en tankstations zijn niet meer bruikbaar.

Koelinstallaties vallen logischerwijze ook uit waardoor binnen enkele dagen het aanwezige voedsel bedorven is. Nieuwe voedselvoorraden komen echter niet meer binnen door het ontbreken van de logistieke keten waardoor gehele steden binnen enkele weken verhongerd zijn. Of nog sneller uitgedroogd door het ontbreken van drinkbaar water.

Het decentraliseren van energiecentrales kan dan ook zorgen voor een beperking van het risico maar het risico geheel uitsluiten is helaas niet mogelijk. Het lijkt een zeer somber scenario maar computeranalisten bevestigen helaas dat het enkel een kwestie van tijd is voor dit ergens zal gebeuren.

In tegenstelling tot een eeuw geleden is de mens er zeer sterk op achteruit gegaan op het gebied van de basisveiligheid. Miljarden mensen zijn volledig afhankelijk van elektriciteit en technologie om te overleven.

Zonder deze technologische vooruitgang zou het niet mogelijk zijn om met zovelen op een beperkte plaats te overleven. Helaas schuilt hierin ook het allergrootste gevaar op het niet overleven van dit alles. Een angstig vooruitzicht waar helaas dringend werk moet van gemaakt worden. Officiële instanties laten graag weten hoe veilig de eigen infrastructuur wel is, de realiteit leert echter dat de problemen reeds een dagdagelijks gebeuren zijn.

Bronnen: http://welt.de

Share.