De boerentrots moet terug. Boeren vragen aandacht voor hun positie in de maatschappij, de continue wijzigende regelgeving en het algemeen gebrek aan begrip en respect voor het boerenwerk.
Boeren zijn boos, ontevreden, verontwaardigd maar bovenal: ze voelen zich niet gewaardeerd. Die waardering en trots moeten terug. De kloof tussen boer en burger moet worden verkleind. Er moet balans komen in het maatschappelijk debat, waar veelal NGO’s de boventoon voeren. De stem van de landbouw moet net zo hard klinken als die van dierenactivisten.

Duizenden boeren en trekkers
De actiedag zal draaien om trots. Boeren laten zien dat ze samen kunnen optrekken, voor de toekomst van de sector. De actiebereidheid is groot. Niet alleen onder veehouders, ook akkerbouwers voelen zich aangesproken. Dat een jonge akkerbouwer zich opwerpt als mede-organisator en woordvoerder, zegt veel over het collectieve gevoel van de sector.

De organisatie rekent op duizenden boeren en trekkers. Ook thuisblijvers dragen hun steentje bij. Boeren zetten trekkers met spandoeken aan de weg of hijsen de vlag ondersteboven in de mast. Anderen delen dinsdagochtend agrarische producten uit aan burgers of op scholen, om te laten zien waar ze dagelijks voor werken.

Roep om aandacht
De actie is geen doel op zich, het is een middel. Een roep om aandacht. Met succes, nu al. De algemene media pakten het nieuws maandag massaal op, in de regionale kranten zijn portretten van actievoerende boeren te vinden. De agribussiness-bedrijven dragen hun steentje bij met een gezamenlijke advertentie in de grote dagbladen. Het uiteindelijke doel: rust in de sector. Ondernemers willen weten waar ze aan toe zijn, zodat ze kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf.

Onvrede over regelgeving
Premier Rutte heeft het dan ook niet helemaal begrepen. Zijn uitspraak, “Ik heb niet de indruk dat de actie nu direct op het kabinetsbeleid is gericht, maar meer op de positie die boeren hebben in de maatschappij”, zorgt bij boeren voor nog meer verontwaardiging. Het gaat namelijk wel degelijk over beleid, maar niet alleen over dat van Rutte-3. Ook regelgeving onder Schoutens voorgangers is onderdeel van de massale onvrede. Actievoerende melkveehouders noemen steevast al het ‘fosfaatgedoe’ als een van de redenen om naar Den Haag te gaan. Geen beleid van het huidige kabinet, wel een maatregelenpakket wat boeren tot op de dag van vandaag pijn doet.

Vertrouwen in beterschap in de beleidsvoering is er niet, de stikstofproblematiek is het volgende hete hangijzer waarbij krimp van de veestapel dreigt. Die krimp is een absolute no-go. Net als de rekenmodellen, die voor de boeren onnavolgbaar zijn of de introductie van regels die elkaar tegenspreken.

https://www.facebook.com/516931581788989/videos/413195449341145/

Share.