Vrijheid om andere mening dan politiek-correcte elite te hebben wordt steeds minder getolereerd.

Afgelopen vrijdag besteedden we opnieuw aandacht aan de aanval die de gevestigde orde in de politiek en reguliere media heeft geopend op het alternatieve en onafhankelijke nieuws. Na de verkiezing van Donald Trump in de VS begint het establishment ook hier nattigheid te voelen. President Obama noemde ‘valse nieuwssites’ een gevaar voor de democratie, en gisteren plaatste de NOS een artikel getiteld ‘Nep-nieuws op internet ook in Nederland potentieel gevaarlijk’. Daarin wordt gelinkt naar een site met een lijst ‘nep-nieuws sites’, waar ook T2W op is terug te vinden. Wat ons betreft: hartelijk dank voor het compliment dat ook wij als een gevaar worden beschouwd voor de reguliere media, op enkele uitzonderingen na de echte valse nieuwssites van ons land, omdat ze nog vrijwel uitsluitend politiek-correcte propaganda verspreiden.

We konden het met het politieke proces tegen PVV leider Geert Wilders al zien aankomen: ook in Nederland is de gevestigde orde steeds minder bereid om een andere mening dan de eigen politiek-correcte standpunten aan te horen en te tolereren.

Wie zijn de echte propaganda verspreiders?

Eén van de vele harde bewijzen dat het juist de reguliere media zijn die nepnieuws verspreiden was de extreem eenzijdige verslaggeving over de verkiezingen in de Verenigde Staten. NU.nl liet de kop ‘Trump maakt geen schijn van kans’ wekenlang staan, en ook de immer volgzame NOS / NPO nam trouw de misleidende peilingen van de Amerikaanse media over, die vrijwel zonder uitzondering berichtten dat ‘Hillary 98% kans heeft op de overwinning’.

De overwinning van Trump leidde overigens niet tot enige bezinning bij de media – integendeel. Men volhardt in de eigen linksradicale propagandakoers, die overduidelijk gebaseerd is op de arrogantie dat alleen de door hen verspreide visie de enige juiste is. Bewezen valse verslaggeving en andere foutieve inschattingen, hoe onvoorstelbaar groot die ook zijn gebleken, worden nooit toegegeven. Onafhankelijke nieuwssites zoals deze worden belachelijk gemaakt, en als dat niet werkt nu ook als ‘potentieel gevaarlijk’ bestempeld. De volgende stap is dat ze deze door de overheid zullen proberen laten te blokkeren en verbieden.

De volgende omschrijving op de hoax-wijzer:

Radicale propagandistische websites: getypeerd door artikels van politieke aard over onderwerpen zoals migranten, Islam en vluchtelingen/asielzoekers, waarbij specifieke bevolkingsgroepen opzettelijk in een zo negatief mogelijk daglicht worden gesteld. Het is hier de bedoeling om de publieke opinie te beïnvloeden in de richting van een radicaal denkpatroon van specifieke extremistische politieke bewegingen. De artikels zijn vaak gekleurd, misleidend of helemaal verzonnen. 

is dan ook naadloos van toepassing op de NPO, NU.nl en al die andere massamedia, met dit verschil dat de ‘specifieke bevolkingsgroepen die in een zo negatief mogelijk daglicht worden gesteld’ u en ik zijn, gewone mensen die hun eigen land, hun eigen cultuur, hun eigen regels en gewoonten en hun eigen grenzen willen behouden, en daar de zeggenschap over willen terugkrijgen. Nog niet zo heel lang geleden werden dit soort zaken normaal gevonden en waren in bijna ieder verkiezingsprogramma terug te vinden. Nu bent u echter plotseling een ‘extreemrechtse populist’ als u aan deze basis van de vrije en tolerante samenleving wilt vasthouden.

Behalve de onbeschaamd manipulatieve, en overduidelijk vals gebleken berichtgeving over de verkiezingen in de VS, waarbij enkele kleine misstappen van Donald Trump gigantisch werden uitvergroot, terwijl de enorme bewezen schandalen rond Hillary Clinton vrijwel totaal werden genegeerd, worden we al jaren overspoeld met buitengewoon eenzijdige, steeds vaker aan pure propaganda grenzende verslaggeving over onder andere:

* Het Israëlisch-Palestijnse conflict, waarbij de Palestijnen vrijwel altijd als onschuldige slachtoffers, en Israël bijna altijd als de kwaadaardige dader wordt neergezet. Deze site zou te klein zijn om alle voorbeelden van de afgelopen 10, 20 jaar te noemen. Kenmerkend voorbeeld: Westerse kranten en sites kopten vorig jaar oktober ‘Palestijn vermoord door Israëliërs’, terwijl deze Palestijn eerst zomaar op straat een paar Israëliërs had neergestoken. Desondanks presteerden ‘onze kwaliteitsmedia’ het om al in hun kop de valse indruk te wekken dat de Palestijn het slachtoffer was, en Israëliërs de daders.

* De massale moslim immigratie. Afgelopen week bevestigde de pro-immigratie organisatie Artsen van de Wereld nog eens dat slechts 13,7% van de migranten die naar Europa zijn gekomen een echte vluchteling is. Andere onderzoeken toonden al eerder aan dat dit percentage vermoedelijk nog lager is. Desondanks houden de meeste media vol dat we met een ‘vluchtelingenprobleem’ te kampen hebben. Het is alsof de media een demonstratie van 100 mensen, waarvan 86 met een blauwe pet en 14 met een rode pet op, omschrijft als ‘Een groep demonstranten met rode petten op’. En vervolgens sites zoals deze, die er steeds op wijzen dat 86 mensen toch echt een blauwe pet op hebben, van ‘nep nieuws’ beschuldigen.

* De criminaliteitsexplosie. Hetzelfde geldt voor de in ongemanipuleerde statistieken duidelijk zichtbare criminaliteits- en verkrachtingsexplosie die in veel landen –vooral in Duitsland, Zweden en Frankrijk- door vrijwel uitsluitend moslimmigranten is opgetreden. Zodra een (moslim)migrant de dader is wordt zijn afkomst verzwegen, zijn daden gebagatelliseerd, en niet zelden enkel als een ‘verwarde man’ omschreven. De enorme toename van criminaliteit en onveiligheid wordt glashard ontkend, ook door de overheid, of weggestopt in kleine, zo onzichtbaar mogelijk gemaakte berichten.

* Het volksverzet tegen de islamisering, dat men bijna wanhopig als ‘extreemrechts’ probeert af te schilderen. Het ultralinkse NU.nl kopte in februari ‘Pegida-voorman gearresteerd vanwege hakenkruis op spandoek’, waardoor de lezers het idee werd gegeven dat we hier met een Neonazi van doen hadden. Niets was echter minder waar, want in het artikel werd later erkend dat het hakenkruis zich op een poster bevond waarin het gehate symbool onderin een prullenbak is gegooid, samen met onder andere de vlag van ISIS.

* De islamitische religie. Nog steeds krijgen we het sprookje te horen dat islam ‘vrede’ betekent en enkel ‘vreedzaam’ wil samenleven met anderen. Islam betekent in werkelijkheid ‘onderwerping’ (aan de wil van Allah en Mohammed), en dat is dan ook precies wat islam in alle landen waar het een voet tussen de deur krijgt of de baas wordt, doet of probeert te bewerken – zelfs in het jarenlang zo bejubelde Turkije van islamist Recep Tayyip Erdogan. Dat Erdogans ‘purge’ iets met islam te maken heeft, wordt simpelweg ontkent, ondanks het feit dat de president zelf, net als al zijn lakeien, keer op keer bevestigt dat wat hij doet alles met islam te maken heeft.

In bijna alle landen waar islam invloed krijgt, worden ‘ongelovigen’ geïntimideerd, bedreigd, gediscrimineerd, en naarmate er meer moslims komen uiteindelijk ook onderdrukt, vervolgd en vermoord. Met name Joden en christenen zijn het doelwit, waarbij christenen zich nog ‘mogen’ bekeren, maar Joden volgens de Koran allemaal moeten worden uitgeroeid. Vrouwen zijn de helft minder waard dan mannen, en krijgen in sommige moslimlanden zelfs als ze worden verkracht de schuld, en niet de daders. Homo’s worden opgesloten, opgehangen of van daken gegooid.

Van deze intolerante, haatzaaiende en moorddadige religieuze ideologie mogen wij echter geen kwaad spreken. Sterker nog, iedereen die wil voorkomen dat ons land stapsgewijs aan de islam wordt onderworpen, wordt door de media als racist weggezet.

* Het conflict in Oekraïne. Ook hier een container vol misleiding en leugens door de media, dat stelselmatig weigert om een flagrante, door de CIA op touw gezette staatsgreep tegen een wettig gekozen president en regering als zodanig te benoemen. Een geldig, door de OVSE als eerlijk verlopen omschreven referendum, waarin 95% van de bevolking van de Krim voor vrijwillige aansluiting bij Rusland stemde, wordt nog steeds een ‘annexatie’ genoemd. Van een ‘Russische invasie’ is ondanks tal van nepberichten geen moment ook maar enige sprake van geweest.

* Rechtstreeks hiermee samenhangend: De ramp met MH17. De brokstukken waren nog niet allemaal uit de lucht gevallen of de media wisten al te vertellen dat Rusland en/of de pro-Russische rebellen het toestel uit Amsterdam, met 298 mensen aan boord, hadden neergeschoten. Tal van bewijzen dat het heel anders is gelopen, waaronder getuigenverklaringen van bewoners ter plekke, werden en worden nog steeds genegeerd, net als sterke aanwijzingen dat Oekraïne zelf verantwoordelijk is voor de mogelijk opzettelijk veroorzaakte ramp.

* President Barack Hussein Obama, die al 8 jaar lang geen kwaad kan doen volgens onze media. Dat de Nobelprijs voor de Vrede winnaar verantwoordelijk is voor tal van nieuwe conflicten en oorlogen, en daardoor de dood van zo’n 1 miljoen mensen, mag klaarblijkelijk geen naam hebben. Al in 2013 had Obama 8 x meer droneaanvallen dan zijn voorganger George Bush op dorpen in met name Afghanistan en Pakistan laten uitvoeren, met grote aantallen burgerslachtoffers als gevolg. Maar daar waar de blanke Republikein Bush ervoor verketterd werd, zwegen de media als het graf toen de dader ineens een Democraat met een getint huidskleurtje was.

* De burgeroorlog in Syrië, het bloederigste conflict van onze tijd, volgens WikiLeaks en gerenommeerde onderzoeksjournalisten zoals Seymour Hersh veroorzaakt door het Obama/Clinton team, daarin gesteund door en optredend voor Saudi Arabië, Qatar en Turkije. Van de eerstgenoemde radicale Shariastaten nam Hillary Clinton tientallen miljoenen dollars aan. Ook zat ze persoonlijk achter de illegale wapenhandel van Libië naar Syrië, inclusief het saringas waarmee in 2013 een ‘false flag’ aanval op een buitenwijk in Damascus werd gepleegd, waarbij zo’n 1000 mensen, onder wie veel kinderen, omkwamen.

De media hebben er echter geen boodschap aan dat ISIS werd gecreëerd door de regering Obama, de CIA, de Turken en de genoemde Arabische Golfstaten. Nee, Rusland is de grote boosdoener, omdat het president Assad helpt in zijn strijd tegen ISIS en ‘de rebellen’, die in werkelijkheid voor een groot deel gelieerd zijn aan islamitische terreurgroepen zoals Al-Nusra/Al-Qaeda.

Volledig onbewezen stellingen dat Rusland ziekenhuizen zou bombarderen worden herhaald en herhaald, zodat de doorgaans naïeve Nederlanders inderdaad gaan geloven dat de Russische president Putin ‘een nieuwe Hitler’ is, zoals Hillary Clinton letterlijk beweerde. Het tegendeel is echter waar én bewezen, maar dat erkennen past niet in het straatje van de globalisten in Washington, Brussel, Berlijn en ook Den Haag.

* Klimaatverandering / ‘global warming’. De media houden voortdurend vol dat de opwarming van de Aarde door ‘bijna alle wetenschappelijke onderzoekers’ is bewezen – een zeer misleidende voorstelling van zaken, want het gaat hier doorgaans om van overheidsfinanciën afhankelijke onderzoekers die de vooraf door de politiek bepaalde uitkomst, namelijk dat de Aarde door mensen veroorzaakte ‘global warming’ wordt bedreigd, (moeten) bevestigen.

Tienduizenden serieuze wetenschappers zijn een geheel andere mening toegedaan, net als de medeoprichter van Greenpeace, en klimaatactivist pionier James Lovelock. Op de VN klimaatconferentie in Marrakech presenteerde Climate Depot afgelopen week een 43 pagina’s tellend rapport waarin hoog aangeschreven wetenschappers de theorie van door menselijke CO2 uitstoot veroorzaakte opwarming ‘wetenschappelijke nonsens’ noemen, en met harde feiten aantonen dat de gemiddelde temperatuur 18 jaar niet gestegen is. Nobelprijswinnaar Dr. Ivar Glaever, die openlijk achter Obama stond, zegt nu dat het CO2 reductiebeleid van de president ‘belachelijk’ is, en hij ‘totaal verkeerd’ zit. (5)

Maar heeft u hier ook maar één regel over in de media gelezen? Hoogstwaarschijnlijk niet, omdat het niet overeenstemt met het linksgroene CO2 ‘global warming’ sprookje, waarmee de overheid miljarden belastingeuro’s van burgers en bedrijven afhandig maakt – met uitzondering van de zwaar gesubsidieerde ‘hernieuwbare energie’ producenten.

Burgers herkennen zich niet meer en keren zich van massamedia af

De huidige journalisten, die zichzelf zo onaantastbaar en geweldig lijken te vinden, zouden zich eens moeten afvragen waarom sites als deze zijn ontstaan. Zou het wellicht kunnen komen omdat steeds meer gewone mensen zich niet meer herkennen in het ‘nieuws’ zoals dat wordt gepresenteerd? Omdat de reguliere media –op enkele uitzonderingen zoals Elsevier na- voornamelijk nog hetzelfde (ultra-)linkse politiek-correcte toontje aanslaan, en de miljoenen mensen die daar niet in mee willen door vrijwel niet één medium meer vertegenwoordigd worden?

In de Verenigde Staten en Duitsland heeft dit reeds tot een gestage afname van het aantal lezers, kijkers en luisteraars geleid, waardoor de media al honderden mensen moesten ontslaan. Vorige week kondigde het Duitse Spiegel aan om 149 banen te schrappen, waarvan 35 op de redactie (3). De oorzaak: teruglopende advertentie inkomsten in verband met het fors geslonken aantal lezers. Kan het zo zijn dat de gevestigde journalistieke orde in Nederland ook simpelweg bang is voor zijn eigen hachje, en daarom nu de aanval heeft geopend op het onafhankelijke en alternatieve nieuws?

Nederlandse media net als in VS en Duitsland onder controle en censuur?

De conclusie is dat het heel goed mogelijk is dat ook de Nederlandse massamedia onder directe controle en censuur van de overheid staat, net als de grootste media in Duitsland, die al enkele jaren geleden rechtstreeks van bondskanselier Angela Merkel een serie dictaten kregen hoe ze over bepaalde onderwerpen moesten berichten.

Daarbij moeten vooral de EU / Brussel, de massa immigratie, de islam en de zogenaamde ‘Energiewende’ (omschakeling op ‘groen’) in uitsluitend een positief daglicht worden gezet, en alle partijen en personen die zich daar openlijk tegen verzetten, zwart worden gemaakt.

In de Verenigde Staten zagen we hoe vele tientallen journalisten als twee handen op één buik waren met de Democratische Partij van presidentskandidaat Hillary Clinton. Gezamenlijke uitjes, etentjes, redacteuren en verslaggevers die aan Hillary’s campagne vroegen wat ze wel en wat ze niet moesten vragen, hoe ze over Donald Trump moesten schrijven… de lijst manipulaties is eindeloos (4). Op de ‘verkeerde’ kandidaat gestemd, en openlijk blij met zijn winst? Dan wordt je, zoals deze Amerikaanse journaliste overkwam, gewoon ontslagen.

‘Links’ en ‘progressief’ wil ‘rechts’ en ‘conservatief’ tot zwijgen brengen

Omdat ‘links’ en ‘progressief’ zo heilig overtuigd is van het eigen gelijk, wordt steeds meer geprobeerd om alle tegenstemmen, met name ‘rechts’ en ‘conservatief’, letterlijk het zwijgen op te leggen, zodat hun tanende monopoliepositie niet verder in gevaar komt. Dat is de ware reden van het NOS artikel van gisteren en van de genoemde ‘Hoax’ lijst. Alex Jones voorman waarschuwt dat de gevestigde orde ernaar streeft om een ‘internet kill switch’ in te voeren, waarmee het onafhankelijke, alternatieve en conservatieve nieuws permanent kan worden geblokkeerd (1)(2).

Daarmee is het bijna zover gekomen als tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen grote Nederlandse media vrijwel zonder verzet het nieuws van de bezetter begonnen door te geven, en er steeds meer ‘illegale’ verzetskrantjes ontstonden, die niet alleen door de Nazi’s, maar ook door de reguliere media werden zwartgemaakt en vervolgd. Zelfs de Duitse inval en het bombardement op Rotterdam kregen nauwelijks aandacht.

Wederom worden mensen die hun vrijheid willen behouden en terugkrijgen in een hoek gezet of –in het geval van publiek bekende personen zoals PVV leider Geert Wilders- gerechtelijk vervolgd. Tenzij we als volk het tij snel zien te keren gaat het pact tussen links, links-liberaal en islam met hun valse politiek-correcte meningenterreur ons land virtueel opnieuw ‘bezetten’, zodat u enkel nog te horen krijgt wat zij willen dat u te horen krijgt.

Terwijl u in de waan wordt gelaten dat u ‘neutraal’ en ‘objectief’ nieuws krijgt te horen, wordt de vrijheid van meningsuiting ondertussen definitief de nek omgedraaid. Keert u dus net als velen in Amerika en Duitsland af van deze valse professionele ‘nieuws’kanalen, want de enige taal die zij nog lijken te verstaan is al heel lang niet meer de uwe, maar die van het grote geld en de daaraan verbonden macht en invloed.

Bronnen:

(1) Infowars
(2) Infowars
(3) MM News
(4) Zero Hedge
(5) Climate Depot (via Infowars)
(6) KOPP

Share.