maandag, september 25

Imams preken voor eigen publiek het tegenovergestelde van integratie en tolerantie – Geschokte Syrische migranten in Duitsland: Preken imams zijn hier veel agressiever dan in ons thuisland.

De Duitse publieke zender ARD heeft het afgelopen jaar moderator Constantin Schreiber (foto) bijna 20 bekende moskeeën in het land laten bezoeken, zowel officieel (met toestemming en met camera’s) als in het geheim. Wat blijkt: in veel moskeeën wordt een totaal andere boodschap gepredikt zodra imams weten dat er Westerlingen meekijken en meeluisteren. Dezelfde predikers die in ‘ons bijzijn’ zaken zoals ‘tolerantie’ en ‘vrede’ benadrukken, blijken alleen voor eigen publiek regelrechte haat tegen Joden, christenen en andere niet-moslims te verspreiden, en moslims in Europa exact het tegendeel van integratie en tolerantie voor te houden.

Imams preken voor eigen publiek totaal andere boodschap

‘Wij waren bijvoorbeeld in de Dar-as-Salam moskee in Berlin-Neukölln,’ begint Schreiber.  ‘De mede oprichter van de islamistische al-Nahda partij uit Tunesië hield toen een ongelooflijke integratieve, Duitsland prijzende gastpreek. In Tunesië zetten de leden van deze partij zich in voor de wederoprichting van het Kalifaat. Daarom hebben wij op een andere vrijdag iemand incognito erheen gestuurd, en toen was de preek het tegendeel van integratief. Toen riep hij gelovigen op zich van het leven in Duitsland af te scheiden.’

Schreiber vroeg de imams van verschillende moskeeën of ze wel meewerken aan integratie. Dit werd door allen bevestigd. Maar ondanks het feit dat velen van hen al jarenlang in Duitsland zijn, spraken ze op een enkele uitzondering na nog steeds geen Duits. ‘Hun zelfbeeld en de manier waarop ze leven zijn duidelijk twee heel verschillende dingen.’

Preken duidelijk tegen democratie, vrijheid, Joden en christenen gericht

De cijfers van de Duitse regering, gebaseerd op de Bertelsmann Religionsmonitor, zeggen dat Duitsland voor de moslims in het land een tweede thuisland is geworden, en ze zich sterk met de normen en waarden van de Bondsrepubliek verbonden voelen. ‘Voor de preken die ik heb bezocht kan ik dat niet bevestigen,’ vervolgt Schreiber. ‘De oproep tot afzondering loopt als een rode lijn door de teksten. In een Shi’itische moskee predikte de imam dat gelovige moslims als volgelingen van de profeet niet tegelijkertijd democratisch en liberaal kunnen zijn. Dat is duidelijk tegen onze wereldorde gericht.’

‘In een andere moskee werd openlijk tegen Yesiden, Armeniërs (beide christelijke groepen) en Joden opgehitst. Toen ik met de imam sprak zei hij heel open dat Yesiden voor hem het symbool van barbaarsheid zijn, en zij in geen enkel land ter wereld zouden mogen bestaan.’

Syrische migranten geschokt over agressieve toon imam

In Potsdam, waar een conservatieve imam predikte, sprak hij ook met Syrische migranten. Die waren onthutst dat de imam zo’n agressieve en middeleeuwse preek had gehouden. Dat kenden ze in hun thuisland niet.

Volgens de Bertelsmann Religionsmonitor gaan eigenlijk alleen nog oudere moslims naar de moskee, maar ook dat wordt door Schreiber ontkracht. ‘Een van de moskeeën die ik heb bezocht had plaatsgebrek. Die zat altijd barstenvol, minstens 1000 mensen. In de meeste moskeeën worden op vrijdag meerdere preken gehouden. De meeste bezoekers zijn jong. Er zijn ook veel groepen scholieren.’

‘Grootste gevaar zijn de oproepen om zich van niet-moslims af te zonderen’

Rechtstreeks oproepen tot geweld kwam de ARD moderator niet tegen. ‘Het gevaar is veel indirecter,’ betoogt hij. Dat gevaar voor onze samenleving is er in gelegen dat er ‘blinde vlekken’ zijn waar wij Westerlingen en onze overheden geen zicht op hebben. Dat zijn met name de voortdurende, niet ophoudende preken die moslims aansporen om zich van alle niet-moslims af te zonderen en om enkel onderling contact te houden, en zich niet met de Westerse maatschappij te vermengen.

Na de kerstmarkt aanslag in Berlijn predikte een imam dat deze moordpartij door sommige Westerlingen zal worden aangegrepen om tegen de islam te gebruiken. Vervolgens zei hij dat het allergrootste gevaar het christelijke kerstfeest zélf is. ‘Dat kwam op mij na een aanslag op een kerstmarkt bijzonder misplaatst over.’

Moslims bouwen parallelle haatsamenleving in Europa

Schreiber zette zijn ervaringen op papier in zijn nieuwe boek ‘Inside Islam: Wat in Duitslands moskeeën gepredikt wordt’. Vandaag begint hij op TV (Tagesschau24) een nieuwe serie getiteld ‘Der Moscheereport’. Op de vraag of hij daarin niet te kritisch is op de islam, antwoordt hij: ‘Ik ben journalist en ik laat zien wat ik in de moskeeën heb gehoord en gezien. En ik vind dat over deze zaken dringend gediscussieerd moet worden.’

De frequente beweringen van Nederlandse politici en media kopstukken dat het er in Nederlandse moskeeën heel anders aan toegaat, zullen door steeds minder mensen worden geloofd nu zelfs de extreem politiek correcte publieke zenders in Duitsland erkennen dat vrijwel alle moslims in Europa een parallelle islamitische samenleving opbouwen, en hen iedere vrijdag geleerd wordt om ons en onze verworven vrijheden te haten en te bestrijden.

Bron

Share.