De Europese Unie is volgens de eigen verklaring een democratische unie waar ieder gehoord wordt en iedere mens als evenwaardig behandeld wordt. De praktijk leert echter dat deze voornamelijk gedomineerd wordt door slechts enkele landen waarbij het Verenigd Koninkrijk binnenkort afvalt.

De Europese Unie ontstond zoals gekend uit een lossere samenwerking tussen enkele grootmachten in Europa waarbij voornamelijk Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een grote rol speelden. Na de tweede wereldoorlog werd er een losse samenwerking op poten gezet om nooit meer te hervallen in een dergelijk conflict.

Ondertussen zijn we 70 jaar verder, de Europese Unie is een stuk groter geworden en enkel de gepensioneerde generatie beseft nog ten volle wat oorlog werkelijk betekent. We betalen met een gemeenschappelijke munt, reizen door geheel Europa zonder problemen en gebruiken alledaagse zaken zoals een GSM over de landsgrenzen heen.

Wat echter vaak vergeten wordt is waarom deze samenwerking 70 jaar geleden begonnen is. Er waren grote spanningen tussen Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waarbij voornamelijk Duitsland en Frankrijk elkaar reeds eeuwen het leven zuur maken. Het Verenigd Koninkrijk leefde indertijd vrij geïsoleerd over het Kanaal, een isolement wat met de Brexit-stemming opnieuw een heel stuk dichterbij gekomen is.

Dit in gedachten houdende betekent dat Frankrijk en Duitsland opnieuw lijnrecht tegenover elkaar komen te staan als de twee overgebleven grootmachten binnen Europa. Met die verstandhouding dat de politieke en economische machtsverdeling niet meer gelijk opgaat. Waar Duitsland militair de oorlog verloren heeft in 1945 volgens de geschiedenisboeken was dit niet omdat Frankrijk vele malen sterker was maar eerder door de grote geallieerde hulp waardoor de overmacht te groot werd.

Nu, 70 jaar later is het verschil tussen beide landen nog groter geworden waarbij Duitsland niet militair maar vooral economisch en politiek vele malen sterker is dan Frankrijk, een land in verval. Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal de dominantie van Duitsland dan ook sterk toenemen binnen Europa.

Eén van de rechtstreekse gevolgen hierbij is de groter invloed op de Eurozone. Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk vallen de Europese Unie en de Eurozone veel meer samen. Voornamelijk voor de Zuiderse landen binnen Europa waartoe onder meer Frankrijk behoort zal dit een bittere pil zijn om te slikken.

Waar het Verenigd Koninkrijk de Angelsaksische invloed weerspiegelde binnen Europa blijven nu voornamelijk de tegenstellingen tussen de Latijnse en Germaanse culturen overeind. Deze tegenstellingen zijn onder meer binnen de Eurozone een groot twistpunt waarbij het volgen van de begrotingsregels één van de meest opvallende verschillen is op vandaag de dag.

Nu de Eurozone volop in crisis is zal de rol van Duitsland en Frankrijk hierin zeer belangrijk zijn, een gegeven wat de komende jaren de toekomst van zowel de Eurozone als de Europese Unie zal beslechten.

Zowel in Frankrijk (voorjaar 2017) als in Duitsland (najaar 2017) worden belangrijke verkiezingen gehouden waarbij enige machtsverschuivingen mogelijk zijn. De kans dat in Frankrijk de politiek een ruk naar rechts maakt is vrij groot waarbij de Eurosceptici een belangrijke rol kunnen spelen.

In Duitsland daarentegen zal de lakse begrotingshouding vanuit de Zuiderse landen zich mogelijks vertalen in het kieshokje waardoor de politieke tegenstellingen eind volgend jaar zeer groot kunnen zijn. Indien de Duitsgezinde landen zich vervolgens aansluiten bij deze strakkere houding is de kans groot dat er een finale breuk zal ontstaan tussen Noord-en Zuid-Europa. Enige oplettendheid is alvast aan te raden met deze grote politieke gebeurtenissen het komende jaar.

Bron

Share.