Een man uit de beleggingswereld die in 2008 met vijf stappen kwam waarmee overheden contant geld zouden beperken, werd toen voor complotdenker uitgemaakt. Alle door hem aangekondigde punten zijn uitgekomen en nu voorspelt hij een onheilspellende fase 2.

Een groep die zich in Amerika bezighoudt met internationaal onderzoek naar investeringen en beleggingen is Casey Research. Zij onderzoeken trends en ontwikkelingen zodat hun klanten weloverwogen beslissingen kunnen nemen voor wat betreft hun investeringen. Eén van hun mensen, Jeff Thomas, schrijft al sinds 2008 dat er een oorlog tegen contant geld zal ontstaan in de Westerse wereld, inclusief landen zoals Australië en Japan.

Hij ziet deze “war on cash” als een component van de totale neerwaartse trend in Westerse economieën, waardoor overheden steeds meer controle willen uitoefen. Ook wij zien het als een manier voor machthebbers om iedere stap die burgers doen te controleren en deze volkomen afhankelijk te maken van het systeem.

In een tijd dat er nog nauwelijks sprake was van een oorlog tegen contant geld, voorspelde Thomas dat er in de eerste fase een aantal stappen zouden plaatsvinden.

Die stappen van fase 1 werden door hem als volgt gedefinieerd:

1) Leg een verband tussen de geldstromen en terrorisme. (Creëer een bewustzijn bij de bevolking waarbij grote contante geldstromen gelijkstaan aan criminele activiteiten).

2) Bepaal een limiet voor transacties met contante bedragen zonder dat dit aan de autoriteiten hoeft te worden gemeld.

3) Verlaag die limieten periodiek.

4) Laat mensen eraan wennen dat ze iedere betaling, hoe klein of groot dan ook, via het banksysteem doen (pinnen).

5) Creëer een bewustzijn dat zelfs het feit dat je contant geld bezit, verdacht is omdat dit niet langer “nodig” is.

Toen Thomas voor het eerst schreef over bovenstaande punten kreeg hij veel kritiek. Mensen vonden het vergezocht en zoiets Orwelliaans zou absoluut nooit gaan gebeuren. Dit soort praat hoorde thuis in de kringen van complotdenkers en zeker niet in de wereld van beleggers.

Iedereen die nu de vijf punten van Thomas leest die hierboven staan, zal ze herkennen want het is precies wat er is gebeurd. Alhoewel Jeff Thomas dit uiteraard had verwacht, geeft hij zelf nu ook toe verbaasd te zijn over de snelheid waarmee dit gebeurt. Wat voor hem dan ook een teken is dat overheden in tijdnood zitten, met andere woorden, alles moet nu heel snel gaan.

We hebben dat de laatste tijd uiteraard ook kunnen waarnemen. Sinds de“aanslagen” in Parijs zijn er alweer meer limieten naar beneden toe bijgesteld voor transacties die bij de overheid gemeld moeten worden, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. In een land als Zweden wordt iedere contante transactie nu al als verdacht beschouwd.

De door Jeff Thomas gedefinieerde en voorspelde fase 1 is inmiddels al een flink eind op weg.

De reden die Thomas ziet voor de hoge snelheid waarmee nu wordt geprobeerd contant geld uit te bannen, is omdat de complete ineenstorting veel sneller plaats zal vinden dan in eerste instantie gedacht. Een crash die gaat komen nog voordat ze in staat zijn om fase 2 van het plan uit te voeren. Thomas zegt dat fase 2 nog niet op de radar voorkomt, maar wel dat hij verwacht dat dit heel binnenkort het geval zal zijn.

Hier volgen de stappen van fase 2 die nog meer draconisch zal zijn dan die in fase 1:

1) Creëer een False Flag gebeurtenis waarbij duidelijk wordt aangetoond dat contant geld het belangrijkste financieringsmiddel is voor alle terroristische acties in de wereld.

2) Stel een datum vast waarbij contant geld illegaal zal worden verklaard. (Tot die datum kan contant geld op een bankrekening worden gestort. Na die datum wordt het illegaal om nog contant geld te bezitten.

3) Nadat alle geld in de bank is gedeponeerd, ga je de negatieve rente verhogen.

4) Het in beslag nemen van gestorte bedragen kan dan worden ingevoerd door de banken. (Het in beslag nemen van contant gestorte bedragen is al legaal in Canada, Amerika en de EU).

5) Neem de inhoud van bepaalde kluisjes bij banken in beslag.

6) Maak een einde aan het vrijwillig betalen van belasting. Alle verschuldigde belasting wordt in de toekomst automatisch geïncasseerd.

7) Verklaar geld eigendom van de Staat die het heeft uitgegeven. (De bevolking mag het gebruiken om mee te handelen, maar het is niet echt van hen. Daarom kan de staat tegoeden bevriezen of in beslag nemen wanneer men een “misdaad” vermoedt.)

Enkele jaren geleden werd een Jeff Thomas voor gek versleten toen hij met zijn voorspelling over contant geld kwam, zoals vastgelegd in de vijf punten in fase 1.

Nu kan eenieder zien dat deze fase een fiks eind onderweg is. Nu lijkt misschien fase 2 wat vergezocht voor sommigen, maar toch is er een hele grote waarschijnlijkheid dat het zo gaat gebeuren.

Thomas heeft dan ook drie tips voor mensen:

1) Als je weet dat je in een omgeving woont waar overheden dit soort dingen zullen doen, zoals bijvoorbeeld Nederland of België, zet dan je geld in een ander deel van de wereld op een rekening. Zoals Thomas zegt, er zijn altijd overheden wereldwijd die niet aan dit spelletje mee willen doen. Zoek een locatie met een stabiele overheid en een lage belasting.

2) De tweede optie is om je geld te gebruiken en dit te investeren in andere zaken die niet zo gemakkelijk door grijpgrage overheden zijn te pakken zoals wij al vaker schreven:

Voor iedereen geldt waarschijnlijk in het nieuwe jaar dat het geen kwaad kan om ook eens te kijken naar andere manierenom wat met je geld te doen, anders dan het in handen te geven van de bankiers.

3) Zorg dat je voor jezelf een fysiek ontsnappingsplan hebt klaarliggen, mocht het nodig blijken te zijn.

Bron

 

Share.