vrijdag, september 29

Drugsmaffia heeft in Amsterdam haast vrij spel”

Amsterdam heeft de strijd tegen de georganiseerde drugsmisdaad vrijwel verloren. Die vernietigende conclusie trekken bestuurskundige Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp in een open rapport.

De gemeente pakt niet door bij projecten die verwevenheid van onder- en bovenwereld moeten voorkomen. Het ontbreekt aan inzicht in de mate waarop crimineel geld in de legale economie wordt gepompt, citeert de krant uit het rapport over drugsmisdaad in Amsterdam. Het document, opgesteld in opdracht van de gemeente Amsterdam, zou woensdagmiddag worden gepresenteerd.

In hun in 2017 gepubliceerde boek ”De achterkant van Nederland” sloegen Tops en Tromp al alarm over de ondermijnende drugscriminaliteit. „Veel meer dan wij brave burgers vermoeden, zijn in Nederland boven- en onderwereld met elkaar verstrengeld geraakt”, schreven ze.

Drugscriminelen hebben een stevige greep op de vastgoedmarkt in de hoofdstad. Geld van (buitenlandse) criminelen wordt in vastgoed geïnvesteerd. Een kwart van de huizen wordt gekocht zonder geleend geld. Kopers rekenen soms zes ton cash af. De helft van de nieuwe bedrijven in de hoofdstad is onderhands gefinancierd en 35 procent van de financiers is ooit met justitie in aanraking gekomen. Auto’s van criminelen staan op naam van „vage” stichtingen. Die clubs zijn volgens justitie vaak een „schuilplaats voor crimineel geld.”

Kritisch zijn Tops en Tromp over de Belastingdienst. Ze wijzen erop dat 167 coffeeshops jaarlijks naar schatting 300 miljoen euro verdienen. „De Belastingdienst is amoreel: kijkt niet waar het geld vandaan komt en is terughoudend in het delen van informatie met anderen.”

Coffeeshops zijn nauw verweven met criminaliteit, stellen ze. „Achter ‘bonafide’ stromannen die coffeeshops runnen zit een keiharde wereld van echte bazen. In een felle concurrentiestrijd beschieten ze elkaars shops of leggen ze handgranaten voor de deur om sluiting te forceren.” Intussen tast de politie in het duister. Zorgelijk is dat drugsbazen gebruik maken van hand- en spandiensten van jongeren in wijken als de Bijlmer en Nieuw-West.

Het rapport is „buitengewoon zorgelijk”, reageert het Amsterdamse CDA-raadslid Diederik Boomsma desgevraagd. „De drugsmaffia heeft Amsterdam in zijn greep. Daar mogen we ons nooit bij neerleggen. We moeten alles op alles zetten om Amsterdam te bevrijden uit de klauwen van de drugsmaffia.” Hij pleit voor extra rechercheurs om drugscriminelen aan te pakken.

Ook het Amsterdamse CU-raadslid Don Ceder is bezorgd. Funest is, benadrukt hij, dat festivalgangers, maar ook zakenlui ongehinderd drugspillen kunnen gebruiken.

Kamerleden slaan eveneens alarm. „Dit rapport is heel alarmerend. Dit gaat niet om knuffelcriminelen, maar om keiharde drugsbazen die de baas zijn op straat”, aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Volgens CDA’er Van Toorenburg moet „normalisering van drugsgebruik” worden gestopt.

Share.