Hackersaanval blijkt niet afkomstig uit Rusland, maar VS ziet er mogelijke reden in om oorlog te beginnen…

De media, zeker in Nederland, laten in journaals, nieuws- en zelfs in sportprogramma’s geen gelegenheid onbenut om Rusland zwart te maken en als agressor af te schilderen. Zoals onze lezers weten laten wij een heel andere kant van de almaar gevaarlijker wordende ontwikkelingen zien. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier doorbreekt op onthullende wijze de Westerse anti-Putin propaganda door openlijk kritiek te leveren op de ‘oorlogshitserij van de NAVO tegen Rusland’. Steinmeier ontkracht daarmee het door onze politiek en media verspreide sprookje dat de ‘onschuldige’ NAVO zich enkel ‘verdedigt’ tegen het ‘agressieve’ Rusland. Juist het omgekeerde is het geval.

We besteden er de laatste tijd vaak aandacht aan, en dat is omdat de situatie veel zorgelijker is dan de meeste mensen beseffen. Zelfs de massale, ongekend grote NAVO oefeningen vlakbij de Russische grenzen hebben helaas niet voor een massaal ontwaken gezorgd, voor het hoognodige inzicht dat we onder leiding van de Verenigde Staten op een nieuwe wereldoorlog op ons continent afstevenen.

Hackersaanval reden voor mogelijke oorlog

Afgelopen week berichtten we nog over de almaar nauwer wordende omsingeling van Rusland door de NAVO, dat troepen, tanks, raketsystemen en vliegtuigen in de Baltische staten, Polen, Roemenië en Bulgarije stationeert. Misschien wel nog gevaarlijker was de verklaring van NAVO-chef Stoltenberg, die zei dat een hackersaanval op een NAVO land een gezamenlijke militaire ‘artikel 5’ reactie van het bondgenootschap kan uitlokken.

Aanleiding voor dat dreigement was het bericht dat Russische hackers de emails van Hillary Clintons thuiscomputer hadden gestolen – emails die daar in de eerste plaats nooit hadden mogen staan, en waar Clinton de laatste maanden zwaar voor onder vuur ligt. Om de aandacht van de grote problemen rond gedroomde volgende president van de Nieuwe Wereld Orde globalisten af te leiden, werd beweerd dat de Russische regering achter de hackersaanval zat, en het daarom als een aanval op de VS zou kunnen worden opgevat.

Als president Obama deze hackersaanval inderdaad als ‘invasie’ van Amerika zou verklaren, dan is de hele NAVO verplicht om de VS militair bij te staan in een oorlog tegen Rusland. Jammer genoeg voor Washington bleek de cyberaanval later slechts door één hacker te zijn opgezet, en niet eens door een Rus.

Stoppen met ‘oorlogshitserij en stampende laarzen’

Desondanks hadden de Amerikaanse en Europese burgers via de media enkel dit zoveelste valse negatieve bericht over Rusland meegekregen. Opnieuw werd op schandalig eenzijdige wijze de indruk gewekt dat Rusland de NAVO ‘geprovoceerd’ had. Dat de agressieve militaire opbouw en oefeningen langs de grenzen met Rusland de echte provocaties zijn, daar horen we helaas nog steeds niemand over.

Niet voor het eerst doorbrak minister Steinmeier deze dagelijkse propaganda door niet Rusland, maar de NAVO te bekritiseren voor het agressieve beleid, wat hij letterlijk ‘oorlogshitserij’ noemde. Steinmeier wees op een aantal feiten waar rationele, zelf nadenkende mensen al lang van op de hoogte zijn, namelijk de provocerende NAVO troepenopbouw langs de grenzen met Rusland.

‘Wat we nu zouden moeten vermijden is de situatie verder doen oplaaien met oorlogshitserij en stampende laarzen,’ aldus Steinmeier in een interview dat Bild vandaag publiceert. ‘Iedereen die denkt dat je de veiligheid van de alliantie met symbolische tankparades bij de oostelijke grenzen kan versterken, heeft het mis.’

Wie is hier de echte agressor?

Het is onnodig te herhalen dat Rusland fel tegenstander is van de NAVO opbouw in de voormalige Sovjet satellietstaten. Na de Val van de Muur had het Westen Rusland nog beloofd om dat nooit eenzijdig te doen, een belofte die al snel werd gebroken.

Afgelopen week kondigde het Kremlin dan ook aan om drie nieuwe divisies in het zuidwesten van het land te creëren, als antwoord op de ‘gevaarlijke militaire opbouw langs onze grenzen’. Zo’n reactie is precies waar men in Washington en Brussel op hoopt, want dat kan in de media dan opnieuw als een ‘zorgwekkende’ of ‘destabiliserende’ stap van het ‘agressieve’ Rusland worden afgeschilderd.

NAVO leider Stoltenberg beweert nu al dat Rusland ‘met militaire middelen een invloedszone probeert te creëren… Wij zien een massale militarisering langs de NAVO grenzen, in de Poolzee, de Baltische, van de Zwarte tot de Middellandse Zee.’

Amerikaanse defensie industrie profiteert

De Amerikaanse defensie industrie, die al jaren drijft op de vele conflicten, oorlogen en dood van talloze mensen over de hele wereld, wrijft zich al in de handen over de toekomst, want dat zal ongetwijfeld leiden tot nog hogere defensie uitgaven. Ook de Nederlandse regering gaat het budget voor defensie weer verhogen – precies de reactie waar de Amerikanen op uit waren.

Stephen Sestanovich, lid van de beruchte Council on Foreign Relations, twitterde dat Steinmeier zou moeten aftreden voor zijn uitspraak dat het ‘weerstand bieden aan Putin’ oorlogshitserij is. Dat de minister van Buitenlandse Zaken van een van de belangrijkste NAVO lidstaten juist de spijker op zijn kop had geslagen, namelijk dat de Koude Oorlog in Europa niet dankzij Rusland, maar dankzij de NAVO is teruggekeerd, negeerde hij volledig.

Putin rijkt Europa opnieuw de hand

We kunnen alleen maar hopen dat Steinmeier bijval gaat krijgen van andere politici die eveneens hun ogen willen openen, en die niet langer willen meegaan op het Amerikaanse pad naar een nieuwe, fatale wereldoorlog op ons continent. Het is nog niet te laat om het tij te keren, vooral ook dankzij president Putin, die ondanks de voortzetting van de onterechte sancties opnieuw te hand uitsteekt naar Europa (4), en ook de Verenigde Staten samenwerking aanbiedt en zelfs de ‘enige supermacht’ noemt (3).

Bronnen:

(1) Zero Hedge
(2) Infowars
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Share.