Aangezien de regering Merkel nog steeds niets onderneemt om de eigen burgers te beschermen tegen het volledig uit de hand lopende migrantengeweld –sterker nog, SPD-minister van Nordrhein-Westfalen Ralf Jäger schreef dat hij critici van het immigratiebeleid ‘minstens zo erg’ vindt als de islamitische verkrachters! (2)- is de maat voor sommige Duitsers vol. In Düsseldorf en Sachsen zijn inmiddels de eerste burgerwachten ontstaan, in wat hopelijk uitgroeit tot een grote Europese vrijheidsbeweging die eens en voor altijd de islam –en al zijn voorstanders en goedpraters in de politiek en media- van ons continent verwijderd voordat het te laat is.

In Düsseldorf hebben burgers een Facebook groep gevormd onder de naam ‘Düsseldorf past op’. Nu al hebben meer dan 1000 mensen zich aangemeld voor de in oprichting zijnde burgerwacht, die van plan is om bij grote festiviteiten en in het weekend de straten ‘voor onze vrouwen’ te gaan beveiligen. In Sachsen patrouilleren burgers ’s nachts al langer om te voorkomen dat er spullen uit hun garages, tuinhuisjes en kelders worden gestolen.

Politie onderbemand en machteloos gemaakt door politiek

‘Wij voelen ons door de politie in de steek gelaten,’ zei een taxichauffeur in Chemnitz. Behalve de bevelen uit Berlijn, waarmee de politie aan handen en voeten gebonden is en nauwelijks mag optreden tegen immigranten, lijdt de politie ook onder de jarenlange bezuinigingen, waardoor er de afgelopen 15 jaar landelijk 16.000 agenten zijn verdwenen.

Onder het mom van het tekort aan personeel werden al diverse demonstraties van de anti-islamisering burgerbeweging PEGIDA verboden. Alleen al in Dresden is de criminaliteit de afgelopen 5 jaar met 40% gestegen. Ook in Sachsen explodeert de criminaliteit, terwijl agenten er nauwelijks zijn te vinden.

Onlangs erkende de commissaris van Dresden dat ‘het wegvallen van de Europese binnengrenzen tot een crimineel-geografisch gebied geleid heeft’. Dat was nette taal om duidelijk te maken dat misdadigers door de open grenzen feitelijk vrij spel hebben gekregen in de EU. Görlitz, op de grens met Polen, kon hierdoor tot een centrum voor internationale bendes uitgroeien.

‘We stevenen op burgeroorlog achtige toestanden af’

De al langer bestaande burgerwachten in Sachsen trekken zich niets meer aan van de politiek-correcte verwijten van de christendemocratische CDU en de sociaaldemocratische SPD, die niet willen dat burgers het recht in eigen hand nemen. DeAlternative für Deutschland fractie zegt juist dat de criminaliteit zonder de initiatieven van Duitse burgers waarschijnlijk nog veel hoger zou zijn.

AfD afgevaardigden vinden dat burgers het recht hebben zichzelf en hun bezittingen te verdedigen als de overheid hen zo duidelijk in de steek laat. Bovendien is wettelijk vastgelegd dat iedere burger die iemand op heterdaad bij een misdrijf betrapt, zo’n persoon mag vasthouden tot de politie is gearriveerd.

‘Vermoedelijk zullen er in de komende weken en maanden vele burgerwachten in Duitsland gevormd moeten worden, omdat wij op burgeroorlog achtige toestanden afstevenen,’ schrijft journalist Peter Orzechowski.

CIA-directeur: Duitsland en Europa in uiterlijk 2020 onbestuurbaar

De Washington Post citeerde al in mei 2008 de voormalige directeur van de CIA, Michael V. Hayden, die waarschuwde dat Duitsland en Europa op zijn laatst in 2020 onbestuurbaar zullen zijn geworden door de islamisering, de totaal mislukte integratie, en het (daaraan gekoppelde) waardenverval en de massale werkeloosheid (die overigens door de regering Merkel kunstmatig laag wordt gehouden doordat langdurige- en parttime werkelozen net als in de VS niet meer worden meegeteld).

Hayden voorzag jaren geleden dat het almaar toenemende aantal moslimmigranten voor steeds grotere problemen zou zorgen, totdat er uiteindelijk complete wijken, stadsdelen en streken ‘wetteloos’ en ‘etnisch verregaand homogeen’ (=Arabisch/Noord Afrikaans) zouden zijn geworden. Dat soort gebieden zijn er vooral de afgelopen 2 jaar in heel Duitsland ontstaan. Hoge en lagere politiefunctionarissen waarschuwden in 2015 meerdere malen dat ze in steeds meer wijken van grote, maar ook kleinere steden de controle zijn kwijtgeraakt aan zwaar bewapende criminele moslimbendes.

Volgens het CIA-onderzoek zal dit onherroepelijk op een burgeroorlog uitlopen die alle grote stedelijke centra in Europa –dus ook de Randstad- in vuur en vlam zal zetten. Hierdoor zal de EU deels of geheel uit elkaar vallen, afhankelijk van hoe groot de chaos zal zijn.

Oostenrijkse strafrechter voorspelt ‘oorlog in onze steden’

De president van de Vereniging van Oostenrijkse Criminalisten, Alfred Ellinger, tevens strafrechter en vicepresident van de kantonrechtbank in Eisenstadt, schreef jaren geleden dat ‘Europa een slagveld van een grote oorlog’ zal worden als de islamisering niet onmiddellijk een halt toe zou worden geroepen.

‘Als Europa niet heel snel afscheid neemt van een volledig mislukt migratiebeleid, van de visie van een multiculturele samenleving en van de falende tolerantie voor heethoofdige islamisten, dan zal de gebedsmolenachtige oproep tot dialoog en tolerantie tot onvoorstelbare problemen en een nieuwe politiek gemotiveerde religieuze oorlog in onze steden leiden.’ (1)

Dankzij ‘onze’ politieke leiders, die ondanks Parijs, Köln en al die andere wantoestanden nog steeds volharden in hun open-grenzen en pro-immigratie/pro-islam beleid, lijkt die oorlog inmiddels heel dichtbij te zijn gekomen. En u weet nog wel hoe het aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ging: zodra het aantal Nederlandse slachtoffers niet langer verzwegen kan worden, zullen de regenten in Den Haag de eersten zijn die permanent hun biezen pakken naar veiligere oorden, en ons met de door hen gecreëerde puinhoop achterlaten.

Bronnen:

(1) KOPP
(2) BBC News

Share.