Journalisten kregen bevel van politie niet te schrijven over ernstige misdaden asielzoekers – President Hooggerechtshof Oostenrijk eist inzet leger omdat ‘samenleving in gevaar is’

Duizenden en nog eens duizenden migranten golven bij Spielfeld de grens met Oostenrijk over. De autoriteiten en de politie zijn de controle over de situatie kwijtgeraakt.

In een AZC in de Noordduitse Lübeck is een dermate grote vechtpartij uitgebroken dat de politie de situatie niet meer onder controle kreeg en de hulp van het leger moest inroepen. Dit soort massale vechtpartijen tussen migranten zijn aan de orde van de dag, maar worden door de politie op last van de politiek verzwegen (in Nederland gebeurt overigens hetzelfde). Journalisten kregen het bevel niet te berichten over ernstige misdaden die in de opvangcentra worden gepleegd. De president van het Oostenrijkse Hooggerechtshof eist inmiddels dat zijn regering het leger inzet, omdat de migrantentsunami die het Alpenland overspoelt de Oostenrijkse samenleving in gevaar brengt.

De Kieler Nachrichten bericht op grond van een intern document dat er vanwege de lange wachttijden ‘tumultueuze scènes en luidruchtige ruzies’ ontstaan, bijvoorbeeld vanwege voordringen. In sommige gevallen raakten vervolgens tussen de 100 en 150 mensen betrokken bij een vechtpartij, die ‘niet zonder de mankracht van het leger onder controle had kunnen worden gebracht’.

Journalisten krijgen bevel niet te schrijven over ernstige misdaden

Meedia meldt dat journalisten van de Kielse krant het bevel hebben gekregen om over de ergste gebeurtenissen hun mond te houden, omdat dit de onrust onder het Duitse volk alleen maar zou vergroten. Op grond van eerdere onafhankelijke berichten van burgers en AZC-medewerkers kan worden gesteld dat het hier om ernstige mishandelingen, aanrandingen, verkrachtingen en zelfs moordaanslagen gaat.

Recent had Rainer Wendt, hoofd van de Duitse politiebond, publiekelijk toegegeven dat het Duitse volk maar een fractie te horen krijgt van wat er zich werkelijk in en rond de opvangcentra afspeelt. We kunnen gevoegelijk aannemen dat de situatie in Nederland niet anders is. Een commissaris uit de stad Bochum schreef in haar recente boek dat de politie op straat dagelijks met migranten te maken heeft die weigeren te gehoorzamen en vaak met geweld reageren. (1)

President Hooggerechtshof eist inzet leger

In Oostenrijk is de situatie langs de grens bij Spielfeld inmiddels zo precair, dat de burgemeester spreekt van een noodtoestand. Hij zegt dat de inwoners doodsbang zijn voor de duizenden migranten die door de straten trekken. De houder van een café moest pepperspray gebruiken om migranten van het lijf te houden. Andere winkeliers lieten hun zaken voor de zekerheid gesloten.

De autoriteiten zijn inmiddels gestopt met het proberen te registereren van migranten omdat ze compleet worden overlopen. ‘Deze doorbraak kan alleen met geweld worden verhinderd,’ aldus de politieleiding van het district Steiermark. Dat gebeurt echter niet omdat de politiek daarvoor eerst het licht op groen moet zetten.

De president van het Oostenrijkse Hooggerechtshof, Gerhart Holzinger, eist inmiddels dat de regering het leger inzet, iets dat volgens hem al veel eerder gedaan had moeten worden. Holzinger slaat alarm omdat de stabiliteit van de samenleving en de veiligheid van de burgers in gevaar is gekomen. ‘Het is een illusie te denken dat we hier zonder het leger uit zullen komen.’
Bronnen:

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Share.