maandag, september 25

De bankensector in Europa zou binnenkort wel eens een harde klap te verduren gaan krijgen, daarvoor waarschuwde de Europese Centrale Bank donderdag tijdens hun jaarlijks rapport. De oorzaak voor de waarschuwing ligt bij de aankomende harde brexit, de ECB maant de banken aan om hun businessmodel aan te passen om zo hun weerbaarheid de komende jaren te verhogen. 

De Europese Centrale Bank wikkelt er geen doekjes om, er zijn een aantal banken in Europa die wellicht hun deuren moeten gaan sluiten omdat een harde brexit zodanig veel schade zal toebrengen, dat een faillissement waarschijnlijk onvermijdelijk is. Het is daarom belangrijk dat deze ‘probleem’banken zich onmiddellijk moeten focussen op hun bedrijfsmodel om deze zo efficiënt mogelijk te maken.

Volgens de Europese Centrale Bank zijn er ook teveel ‘non performing loans’ verspreid over de banken in Europa, dat wilt zeggen dat er geld wordt uitgeleend aan bedrijven en gezinnen maar de leningen niet worden terugbetaald. Dit, in combinatie met een brexit, vormt het grootste gevaar voor de bankensector.

Danièle Nouy, hoofd van de Supervisory board van de Europese Centrale Bank, voegt er aan toe dat de banken over de afgelopen jaren meer weerstand hebben opgebouwd als gevolg van de strengere maatregelen door de financiële crisis, maar er is volgens haar nog werk aan de winkel om de volledige bankensector in Europa ‘schokbestendig’ te maken voor dergelijke problemen.

Er zijn een aantal banken die meer invloed zullen ondervinden van een brexit dan andere. Het zijn deze banken die extra zullen worden opgevolgd door de ECB in aanloop van de onderhandelingen en de mogelijke financiële gevolgen van een Britse uittreding uit de Europese Unie.

De Europese Centrale Bank heeft ook al laten weten dat de regelgeving tijdelijk versoepeld zal worden voor Britse banken die van plan zijn te verhuizen naar het Europese vasteland. Hierdoor zouden deze banken vlotter en gemakkelijker moeten kunnen verhuizen indien ze willen snijden in het personeel.

Bronnen: Reuters, CNBC

Share.