Het onafhankelijke Duitse economische IFO instituut heeft de recent in de media gepresenteerde alarmerende cijfers over enorme financiële schade die zou ontstaan door het permanent sluiten van de Europese binnengrenzen nog eens kritisch tegen het licht gehouden, en komt tot totaal andere conclusies. Het zal onze lezers niet verbazen dat die paniek zaaiende cijfers, die het over een schade van € 1,4 biljoen hadden, zwaar overdreven zijn. Sterker nog: volgens het IFO is het sluiten van de binnengrenzen 5 tot 10 x goedkoper dan de massale moslimimmigratie Europa jaarlijks gaat kosten.

De pro-Brusselse denktank ‘France Stratégie’ had beweerd dat het sluiten van de binnengrenzen de EU jaarlijks € 100 miljard gaat kosten, opgeteld € 1,4 biljoen tot en met 2025, waarvan Duitsland € 235 miljard voor zijn rekening zou moeten nemen.

Het IFO team berekende echter dat de Duitsers alleen in het allerergst mogelijke scenario maximaal zo’n € 150 miljard kwijt zullen zijn, nog altijd € 85 miljard minder dan in de propaganda van France Stratégie. Realistischer is echter een jaarlijks bedrag tussen de € 1,9 en € 4,6 miljard (2). Daartegen gaat de opvang en verzorging van migranten onze Oosterburen jaarlijks minimaal € 20 miljard per jaar kosten.

France Stratégie blijkt de oplopende transportkosten bij gesloten grenzen vele malen hoger dan noodzakelijk te hebben ingeschat, hoogstwaarschijnlijk om de Europeanen angst aan te jagen en akkoord te laten gaan met de verdere omvorming van de EU naar een volledig vanuit Brussel geregeerde totalitaire geïslamiseerde Europese Superstaat.

Massale immigratie vernietigt welvaart Europeanen

Hoofd van het in München gevestigde IFO instituut, professor Hans-Werner Sinn, waarschuwt al maanden dat de massale immigratie de huidige welvaart in Europa zal vernietigen.

Sinn berekende dat de totale kosten voor één immigrant het afgelopen jaar zo’n € 70.000,- bedroegen. Dat betekent dat Duitsland over hooguit een paar jaar € 350 miljard (€ 350.000.000.000,-, ongeveer de totale begroting van Nederland!) armer is aan de opvang en verzorging van 5 miljoen moslimmigranten*, waarvan er volgens de meest optimistische schattingen hooguit enkele procenten aan het werk gezet kunnen worden.

* Realistische, zelfs conservatieve schatting op basis van het dagelijkse aantal nieuwkomers in Duitsland.

Iedere immigrant doet staatsschuld met € 79.000 stijgen

Een andere Duits economisch instituut, het ZEW, berekende in de herfst van 2015 dat de staatsschuld met iedere nieuwe immigrant met € 79.000 stijgt (3). Een simpel rekensommetje: als Nederland ‘slechts’ 200.000 migranten toelaat, dan stijgt de staatsschuld met maar liefst € 15,8 miljard – en dan hebben we het nog niet eens over de gigantische jaarlijkse onderhoudskosten, omdat uit diverse onderzoeken en officiële statistieken is gebleken dat minstens 8 van de 10 migranten hun leven lang van uitkeringen zullen moeten leven.

Instorting geïslamiseerd Europa tussen 2020 en 2025

De met name door Brussel, Berlijn en Den Haag gewilde massale immigratie kost onze samenleving daarom zo astronomisch veel geld, dat de sociale, maatschappelijke, economische en financiële instorting van het dan geïslamiseerde Europa in 2020, uiterlijk 2025, en de daaraan verbonden onvermijdelijke forse permanente verarming van alle Europese burgers, hiermee permanent bezegeld wordt – exact de doelstelling van het door de EU gesteunde ‘Agenda-21’ welvaart- en toekomstvernietigingsprogramma van de Verenigde Naties.

Bronnen:

(1) KOPP
(2) Die Welt
(3) KOPP

Share.