Complottheorie wordt waarheid: Het ministerie Sociale Zaken van Beieren erkent dat slechts 36 van 26.000 onderzochte migranten recht hebben op asiel. 99,8% is illegaal, maar mag gewoon blijven (7)- wij vermoeden voor het in opbouw zijnde islamitische terreurleger.

In Duitsland trekken de eerste groepen ‘Allahu Akbar’ schreeuwende migranten bewapend met stokken en stalen staven de steden in (hier een filmpje uit de stad Celle, boven Hannover). Ze luisterden nu nog wel maar de politie, maar straks, als het er geen tientallen, maar honderden of zelfs duizenden zijn? Het zijn hoe dan ook de eerste voortekenen van een massale terreurvloedgolf die straks ook bij ons van start gaat. Gaan de grenzen dan nu eindelijk wél dicht? Natuurlijk niet, want dit is zoals u weet precies wat de gevestigde orde met Europa van plan is.

Merkel trekt zich niets aan van 126 partijgenoten

Vorige week waren het er 34, deze week al 126: politici van de CDU die in opstand komen tegen hun eigen bondskanselier. In een brandbrief eisen ze dat de Duitse grenzen onmiddellijk worden gesloten voor vluchtelingen die al eerder door veilige landen zoals Oostenrijk zijn getrokken. ‘Dat moet minstens gedaan worden zolang de Schengen grenzen praktisch open zijn en de andere Schengenlanden hun verplichtingen niet nakomen.

Angela Merkel wijst zoals verwacht kon worden de eis van de hand, want nu ze eenmaal van start is gegaan met de totale ondermijning, ontmanteling en vernietiging van de Duitse en Europese samenleving door de islam zal ze daar niet mee stoppen voordat dit globalistische doel –hoogstwaarschijnlijk al over een jaar of 5, als ze alleen al in eigen land tussen de 10 en 20 miljoen moslims heeft toegelaten- is bereikt. (2)

Partijgenoten kenschetsten de fractievergadering gisteren als ‘gedenkwaardig’, omdat het nog nooit eerder was voorgekomen dat Merkel vrijwel voortdurend heftig werd tegengesproken. Op de vraag van Merkel ‘geloven jullie nu echt dat wij de vluchtelingen aan de grens kunnen terugsturen?’ hadden meerdere afgevaardigden tegelijkertijd luid ‘JA!’ geroepen, waarop er spontaan applaus van de rest volgde. (6)

Maar 19% wil grenzen openhouden, 1 op de 3 wil dat Merkel aftreedt

Volgens een representatief onderzoek van YouGov vindt inmiddels 56% van de Duitsers dat er teveel migranten in Duitsland worden toegelaten. Slechts 19% is van mening dat de grenzen gewoon open moeten blijven en er nog meer kunnen komen.

In de opiniepeilingen verliest de CDU bijna iedere keer een procent, maar is met 38% nog wel de grootste. De immigratie-kritische AfD heeft in Oost Duitsland inmiddels 9% en in Beieren, waar al honderdduizenden moslimmigranten aankwamen, 13%. (3) Uit een peiling van Focus Online bleek dat 1 op de 3 Duitsers zo boos zijn dat ze vinden dat Merkel moet aftreden (8).

Duitse schoolkinderen bewust blootgesteld aan gevaar

Ondertussen gaat de gevestigde orde onverminderd verder met het vernederen en in gevaar brengen van Duitse autochtonen, zelfs van kinderen. Terwijl bekend is dat tal van migranten besmettelijke ziektes met zich meedragen en er bijna overal een ontzettend smerige bende van maken*, wilde het departement van Onderwijs in Kiel 13 en 14 jarige kinderen van een middelbare school in Lübeck verplichten om een lokaal asielzoekerscentrum schoon te maken. Ouders reageerden woedend op het bizarre plan, dat ook voor andere scholen moet gaan gelden. (4)(5)

* Hier een filmpje uit Augsburg, waar migranten hun afval gewoon vanaf de balkons van hun met voorrang verkregen woningen op straat gooien.

Bronnen:

(1) YouTube (via Infowars)
(2) Focus
(3) Frankfurter Allgemeine
(4) Russia Today
(5) Infowars
(6) Die Welt
(7) Socialministerium  Bayern (via Hartgeld)
(8) T-Online

Share.