maandag, september 25

De Food and Drug Administration (FDA) heeft plannen aangekondigd om elektroshocktherapie opnieuw in te voeren als een levensvatbare psychiatrische behandeling, waardoor artsen het gebruik ervan gemakkelijker kunnen voorschrijven aan patiënten die lijden aan aandoeningen zoals depressie en angst.

De FDA heeft ECC-apparaten (downgrade) van klasse III naar klasse II gedegradeerd – wat betekent dat het gebruik ervan nu veel minder is gereguleerd. Dit volgt op de goedkeuring van de 21st Century Cures Act (HR 6), die “de wetenschappelijke normen versoepelt en vrijwel garandeert dat onvoldoende geteste geneesmiddelen op de markt komen en pas worden teruggeroepen nadat de schade is aangericht “.

Tegelijkertijd streven Amerikaanse autoriteiten ook naar verplichte screening op geestelijke gezondheid voor alle Amerikaanse tieners, wat betekent dat Amerikaanse tieners in de nabije toekomst mogelijk worden onderworpen aan routinematige elektroshocktherapie.

Naturalnews.com > rapporten:

In een artikel in januari zei CCHRI in zijn commentaar op de voorgestelde regelwijziging door de FDA dat functionarissen daar probeerden de verandering aan te brengen “ondanks de erkenning van het federale agentschap dat het ECT-apparaat niet veilig en effectief is gebleken.”

 

Tot op heden zegt de organisatie dat 5 miljoen mensen zijn behandeld met ECT-apparaten, maar geen van de fabrikanten heeft ooit bewijs van hun effectiviteit of bewijs van hun veiligheid moeten voorleggen.

Volgens een aankondiging van de hangende regelwijziging van de FDA, stelt het bureau voor om de classificatie van ECT-apparaten te wijzigen “voor gebruik bij de behandeling van ernstige depressieve episodes (MDE) geassocieerd met depressieve stoornis (MDD) of bipolaire stoornis (BPD) in patiënten van 18 jaar en ouder die behandelingsresistent zijn of die een snelle reactie vereisen vanwege de ernst van hun psychiatrische of medische aandoening. ”

Maar wacht! Zijn deze niet gevaarlijk?

Vreemd genoeg vermeldt de FDA ook 14 gezondheidsrisico’s die aan ECT-apparaten zijn verbonden. De meer ernstige complicaties en bijwerkingen zijn onder meer:

– Dood, die kan optreden als gevolg van “reacties op anesthesie, cardiovasculaire complicaties, longcomplicaties of beroerte”, meldde CCHR;

– Cardiovasculaire complicaties van door convulsies veroorzaakte aritmieën (onregelmatige en soms gevaarlijke hartslagpatronen) of van een hartaanval of hypertensie;

– Geheugen en cognitie kunnen worden aangetast of vernietigd, “specifiek onmiddellijke desoriëntatie na de behandeling, anterograde geheugenstoornis en retrograde persoonlijke (autobiografische) geheugenstoornis,” zei CCHR;

– Apparaatstoring;

– lichamelijk trauma;

– Een verslechtering van psychiatrische aandoeningen.

“Je moet je dan afvragen waarom zo’n dergelijk dodelijk apparaat al tientallen jaren mag worden gebruikt en nooit klinische proeven heeft ondergaan voor veiligheid en werkzaamheid? Verder, uit welke bron krijgt de patiënt een ‘gedetailleerde samenvatting van klinische testen die relevant zijn voor het gebruik van het apparaat …?’ Zoals vereist onder de nieuwe herclassificatie, meldde CCHR. “Klinische tests hebben nooit plaatsgevonden op de apparaten.”

CCHR houdt in een aparte waarschuwing dat als de wijziging in classificatie wordt geïnitieerd, dit betekent dat voor sommige toepassingen ECT-apparaten in dezelfde categorie zullen vallen als contactlenzen en luchtzuiveringsmachines.

“Omdat de FDA de medische praktijk niet regelt, opent de classificatie van het ECT-apparaat als Klasse II voor eventuele” aandoeningen “de deur naar een enorm potentieel voor off-label gebruik en gedwongen behandeling van onvrijwillig vastgehouden patiënten en kinderen,” zegt Jan Eastgate, president van CCHR International.

Share.