maandag, september 25

In aanloop naar de verkiezingen valt hier en daar het woord basisinkomen. Emeritus hoogleraar Nic Douben pleit voor een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Hij zegt dat het op termijn absoluut noodzakelijk zal zijn, omdat er door de digitalisering en robotisering talloze banen verloren zullen gaan.

Al in 1985 bracht Douben in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) een rapport uit over de noodzaak van een eerlijkere inkomensverdeling.

Herverdeling

“Met de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligente en de enorme toename van het dataverkeer komen steeds meer functies te vervallen,” zegt hij in het Eindhovens Dagblad.

Bankmedewerkers worden vervangen door systemen of ict’ers. Het resultaat is dat de inkomensongelijkheid nog groter zal worden.

Tegenstanders zeggen dat een basisinkomen niet haalbaar is. “Die uitspraken zijn nergens op gebaseerd,” aldus de hoogleraar. “Het gaat niet om hogere uitgaven, maar om een herverdeling van de uitgaven.”

Hoogste tijd

In de diverse boeken die hij heeft geschreven over de wenselijkheid van een basisinkomen rekent hij verschillende modellen voor.

In Finland wordt dit jaar geëxperimenteerd met een basisinkomen voor werklozen. Ook in diverse Nederlandse gemeentes wil men proeven gaan doen.

Tekentafel

“Het wordt de hoogste tijd dat degenen die ons land besturen zich eens meer gaan bezighouden met de factoren die het welbevinden van de bevolking werkelijk bepalen,” zei Douben.

Ons bestaande kapitalistische systeem moet volgens hem terug naar de tekentafel. “Aan een fundamentele herbezinning op ons verdienmodel ontkomt niemand meer.”

[ED]

Share.