dinsdag, september 26

Nog een voorbode van vervulling profetie: Iraanse minister Defensie dreigt Saudi Arabië te vernietigen.

Niet voor het eerst heeft de islamistische Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan Israël openlijk gedreigd met een moslim invasie van Jeruzalem. Volgens Bijbelse profetieën is dit exact wat er zal gebeuren tijdens de allerlaatste fase van de eindtijd. Een andere voorbode van een profetie die al binnen enkele jaren in vervulling zou kunnen gaan is de door de Iraanse minister van Defensie toegezegde vernietiging van Saudi Arabië.

Erdogan trekt de laatste jaren regelmatig fel van leer tegen Israël. Tijdens een toespraak in Istanbul gisteren beschuldigde hij de Joodse staat van ‘racisme’, om vervolgens zijn eigen racisme wederom niet onder stoelen of banken te steken door te beweren dat ‘iedere dag dat Jeruzalem bezet wordt, een belediging voor moslims is.’ Daarom riep hij moslims wereldwijd op om naar de Al-Aqsa moskee te gaan massaal en de Tempelberg te overspoelen.

‘Wij zullen gebeden in Jeruzalem niet tot zwijgen laten brengen’

De Turkse dictator is ook boos dat Israël van plan is om het vaak oorverdovende volume van de Islamitische gebedsoproepen (de Muezzin) in het land aan banden te leggen, omdat veel niet-moslims daar last van hebben. ‘Het feit dat degenen die het hebben over vrijheid van meningsuiting deze maatregel zelfs maar goedkeuren door te blijven zwijgen is opmerkelijk. Wij zullen het tot zwijgen brengen van de gebeden in Jeruzalem niet toestaan,’ aldus Erdogan.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde dat ‘degenen die in hun eigen land systematisch de mensenrechten schenden, geen preken moeten houden tegen de enige echte democratie in het Midden Oosten. Israël beschermt consistent de totale vrijheid van aanbidding voor Joden, moslims en christenen, en zal dat blijven doen, ondanks deze ongegronde laster.’

Erdogan waarschuwde ook president Donald Trump om zijn plan de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, niet uit te voeren. (1)

Bijbelse profetieën over het 8e wereldrijk

Vaste lezers weten dat ondergetekende gelooft dat het Turks-Ottomaanse wereldrijk het in de Bijbel geprofeteerde 8e wereldrijk is, het herstelde 7e, het ‘beest dat van zijn dodelijk wond genas’. Beesten zijn in Bijbelse profetieën zonder uitzondering symbolen voor imperiums, nooit voor individuele personen (met uitzondering van de ‘draak’ waarmee Satan wordt bedoeld).

Drie van de belangrijkste kenmerken van het eerste beest zijn de ‘ontkenning van de Vader en de Zoon’, het getal 666 (het meest heilige getal van Allah) en een ‘valse profeet’ (Mohammed), aan wie iedereen gehoorzaam moet zijn op straffe van vervolging en/of de dood.

Over 6 jaar is het exact 100 jaar geleden dat de laatste resten van het Turks-Ottomaanse Rijk –dat tussen 1517 en 1917 precies 400 jaar Jeruzalem bezette- officieel uitdoofden, reden waarom Erdogan en zijn islamistische AK Partij al velen jaren streven naar het herstel van het Turkse imperium in dat jaar. Internationale moslimgeestelijken hebben herhaaldelijk verklaard dat Erdogan in 2023 de leider van het echte Islamitische Kalifaat zal zijn.

2023 is vermoedelijk niet toevallig het vooralsnog waarschijnlijkste eind-jaar van de voor christenen bekende 1260+1260+30+45 profetische dagen (= jaren) profetie over het Joodse volk uit het Bijbelboek Daniël. Vanwege enige onzekerheden in de jaartelling en historische plaatsing van Daniël is het jaar 2042 een andere optie.

Invasie van Jeruzalem

Erdogan dreigde al vaker openlijk met een invasie van Jeruzalem, dat volgens hem ‘bezet’ wordt door Israël. Deze gebeurtenis wordt letterlijk voorzegd in onder andere het profetische boek Zacharia (hoofdstuk 14):

‘Dan zal ik alle volken (in de context: van ‘rondom’ (12:2), dus de volken rond Israël) tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden… zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg… dan zal de Olijfberg middendoor splijten… tot een zeer groot dal…. en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen.’ Uit het tweede deel van deze profetie blijkt duidelijk dat het om de ‘dag des Heren’ gaat, om de periode rond de Wederkomst, en dus niet om iets dat inmiddels al heeft plaatsgevonden.

Over het lot van de volken die Israël en Jeruzalem aanvallen is Zacharia duidelijk: ‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.’

De geprofeteerde vernietiging van Saudi Arabië (Babylon) door Iran (Elam)

In dezelfde week was er een voorbode te horen van de vervulling van nog een andere eindtijdprofetie. De Iraanse minister van Defensie, Hossein Dehghan, waarschuwde via een official dat Iran heel Saudi Arabië zal vernietigen, ‘met uitzondering van Mekka en Medina… Wij zullen geen enkel gebied onaangeraakt laten.’ Dat was een antwoord op de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, die vorige week had gedreigd dat ‘wij niet zullen wachten totdat de strijd naar Saudi Arabië komt, maar wij eraan zullen werken dat die strijd in Iran plaatsvindt, in plaats van in Saudi Arabië.’ (2)

De toekomstige totale vernietiging van Arabië, de ‘hoer’ zetelend in Mekka (waar het met 7 megatorens uitgebreide Ka’aba complex –het grootste ter wereld- letterlijk ‘de berg Babel’ wordt genoemd), zal op de Rode Zee worden gehoord (Jeremia 49:21) en ook gezien (Openbaring 18 en 14). Alle volken die ‘haar’ (= de Ka’aba wordt door Arabische auteurs en mystici als een vrouw omschreven, en het zwart-met gouden kleed als haar ‘jurk’) ‘wijn’ (olie) hebben gedronken en zo overspel met haar pleegden (immers: de islam gaat rechtstreeks tegen alle Westerse waarden in, en toch doen we maar wat graag zaken met hen), zullen om haar treuren, omdat hun belangrijkste olieleverancier annex koper van tal van luxe goederen zal zijn weggevallen.

Volgens Openbaring zal er in de hemel echter grote vreugde zijn, omdat de zetel van de religie die op dit moment via onder andere ISIS en tal van andere moslim terreurgroepen een uitroeiingsoorlog tegen de christenen voert (en velen van hen onthoofdt, zoals ook in de Bijbel is voorzegd), eindelijk voorgoed zal zijn vernietigd.

Ondanks de belofte van de Iraanse minister van Defensie dit niet te doen, zal wel degelijk heel Arabië, inclusief de ‘glorie van Kedar’ (Mekka), worden vernietigd. Dit blijkt uit deze profetie: ‘… het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan…’ (Jes.13:20). Arabieren slaan hun tenten op in Arabië, niet in New York, Brussel, Moskou of Rome (vaak genoemde andere opties voor de zetel van ‘Babylon’). De ultieme vervulling van deze profetie is de verwoesting van het eindtijd-Babylon, van Saudi Arabië, als de belangrijkste zetel van de islam.

Derde (of Vierde?) Wereldoorlog duurt 15 dagen

Nu Erdogan stap voor stap de absolute macht in Turkije naar zich toe trekt, is het goed mogelijk dat hij inderdaad de islamitische heerser zal worden die het 8e eindtijdrijk zal aanvoeren, of dit tenminste zal herstellen. Dat herleefde islamitische wereldrijk krijgt volgens Openbaring slechts één profetisch uur (= ruim 15 dagen) de macht om de laatste Holocaust te ontketenen en het Midden Oosten en de hele wereld in de meest vernietigende oorlog ooit te storten, die zijn apotheose zal kennen in het beruchte ‘Armageddon’.

De toekomst zal moeten uitwijzen of de vernietiging van Saudi Arabië door Iran in deze allerlaatste periode plaatsvindt, of enige tijd eerder.

Bronnen:

(1) World Israël News
(2) Zero Hedge

Share.