woensdag, september 27

De Turkse president Erdogan heeft de Duitse bondskanselier Merkel telefonisch gedreigd nog eens honderdduizenden migranten op Europa af te sturen als het Westen hem niet zijn gang laat gaan in zijn uitroeiingsoorlog tegen de Koerden, waarvan gisteren in het wereldnieuws kwam dat zij vorig jaar het doelwit waren van gifgasaanvallen door ISIS. Erdogan eist tevens dat hij toestemming krijgt om militair in te grijpen in het noorden van Syrië, zogenaamd om ‘veilige bufferzones’ in te richten. Nog nooit eerder werd het migratiewapen zó openlijk en schaamteloos ingezet.

Erdogan en zijn maatje premier Davutoglu waren er de afgelopen dagen heel duidelijk over: Turkije zal nooit toestaan dat de Koerdische Democratische Unie (PYD) ‘agressief’ kan blijven opereren en steden kan blijven veroveren (= heroveren op ISIS). Ankara dreigde Merkel dat als de Koerden hun gang kunnen gaan, er ‘een nieuwe golf van honderdduizenden vluchtelingen’ uit Syrië naar Europa zal marcheren.

Ook de Russische president Vladimir Putin waarschuwde na afloop van de Veiligheidsconferentie in München voor een nieuwe massale vloedgolf vluchtelingen naar Europa, indien de internationale samenwerking in Syrië niet blijkt te functioneren. ‘Dan zal het onmogelijk zijn het terrorisme te overwinnen,’ aldus Putin.

‘Bufferzones’ maken weg vrij voor invasie

Turkije wil in het noorden van Syrië ‘safe havens’ creëren, zogenaamd voor de vluchtelingen, maar in werkelijkheid om de weg vrij te maken voor een Turkse invasie. De voormalige Duitse staatssecretaris voor Defensie Willy Wimmer zei al in september 2015 dat het migratiewapen zowel tegen Syrië als Europa is gericht. Honderdduizenden jonge Syrische mannen worden doelbewust door Amerika, Turkije en de NAVO naar Duitsland en andere EU-landen gestuurd, zowel om Syrië te laten ‘doodbloeden’ als Europa te ondermijnen en destabiliseren.

De NAVO hoopt met deze verdekte aanval draagvlak te creëren voor het inrichten van bufferzones in Syrië, zogenaamd om de migrantenstroom te bedwingen. Het gaat de NAVO echter vooral om de bezetting van Syrisch gebied en het beschermen van de islamitische terreurgroepen die al jaren door het Westen worden gesteund, bewapend, gefinancierd en opgeleid. Uiteindelijk staat het grote doel, het afzetten van president Assad en het installeren van een islamistisch (Sharia)regime, nog recht overeind.

Strategie: Assad stap voor stap in een hoek drijven

Het gezaghebbende Brookings Institute Middle East zette deze strategie nauwgezet uiteen in Memo nr.21. De ‘veilige bufferzones’ die er moeten komen moeten ‘natuurlijk’ militair worden bewaakt. Omdat Assad in deze situatie gewoon aan de macht kan blijven, zullen deze veilige zones later worden misbruikt om de president steeds verder de duimschroeven aan te draaien door het almaar groter wordende aantal Amerikaanse, Saudische, Turkse, Britse, Jordaanse en andere Arabische troepen dat deze zones zogenaamd gaat ‘beveiligen’.

Zodra Assad dan een einde eist aan de buitenlandse inmenging in zijn land, zal de Westerse-Turkse-Arabische coalitie waarschijnlijk zijn luchtmacht vernietigen. Omdat hij daarmee zijn belangrijkste wapen verliest, zal hij dat waarschijnlijk niet durven.

NAVO en Turkije gebruiken migrantenaanval op Europa

De NAVO speelt via Turkije een grote rol in de migrantenaanval op Europa. De meeste ‘vluchtelingen’ uit Noord Afrika zijn afkomstig uit het door de NAVO verwoeste Libië, en uit het Midden Oosten komt het leeuwendeel van de moslims via NAVO-lid Turkije Europa binnen.

Het Westerse bondgenootschap kan onder het mom van de strijd tegen ISIS agressief militair ingrijpen tegen Syrië rechtvaardigen door te beweren dat er anders nog eens miljoenen migranten naar Europa zullen komen – precies de argumenten die de Turkse leiders ook al enige tijd gebruiken. (1)

Rusland: Het zijn allemaal bandieten en terroristen

De acties van Rusland zijn daarbij een doorn in het oog. De houding van het Kremlin is echter heel simpel: iedereen die een wapen oppakt en op het Syrische regeringsleger schiet, is een terrorist en moet worden verpletterd. Premier Medvedev liet er dan ook geen misverstand over bestaan dat een staakt-het-vuren wat Rusland betreft niet van toepassing is op terroristen, en de bombardementen op hen gewoon zullen doorgaan.

Dat daarmee ook de –in werkelijkheid niet bestaande- ‘gematigde oppositie’ wordt geraakt, is niet het probleem van Moskou, maar van de Westerse-Arabische coalitie, die dat kunstmatige onderscheid tussen verschillende groepen moslimterroristen sowieso volledig uit de duim heeft gezogen, enkel om bepaalde geopolitieke doelstellingen –het afzetten van Assad- te bereiken.

Medvedev merkte heel terecht op: ‘Het zijn allemaal bandieten en terroristen, die om verschillende redenen naar elkaar overlopen, bijvoorbeeld omdat ze beter betaald krijgen, of omdat ze het ergens niet meer mee eens zijn. Daarom is het heel moeilijk om het verschil te zien tussen de gematigden en de niet-zo-gematigden, de goeden en de slechten.’

Rusland wil dat Syrië een verenigd land blijft en niet versplintert. ‘Niemand van ons zit te wachten op een ander Libië, dat in allerlei delen uiteen viel; noch willen we de chaos, waarin verschillende gebieden onder controle staan van veldcommandanten – of om het helder te zeggen: bandieten, ongeacht achter wat voor religieuze retoriek ze zich verschuilen.’

Bronnen:

(1) KOPP
(2) Zero Hedge

Share.