De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de miljarden die de EU hem heeft aangeboden om de massa’s vluchtelingen die hij op Europa afstuurt in Turkije te houden afgewezen. De reden: hij wil eerst toestemming van de EU om oorlog tegen de Koerden te voeren en hen te vernietigen. Ook hierin blijkt de bedrieglijke aard van de Turkse moslimpresident, maar de Westerse politiek weigert nog steeds hier zijn ogen voor te openen, mede omdat de EU diep verdeeld is en feitelijk niet meer in staat is zichzelf te verdedigen. En daar maakt Erdogan nu even handig als schaamteloos misbruik van.

Gisteren werd in Brussel vergeefs geprobeerd om Erdogan zover te krijgen zijn moslim-migrantenaanval op de EU te verminderen. Daarvoor bood de EU hem miljarden belastinggeld aan, vrij naar eigen inzicht te besteden, dus zonder ook maar enige controle waar het geld werkelijk aan zou worden uitgegeven.

De geschiedenis leert dat van deze miljarden nauwelijks iets bij de echte hulpbehoevenden terecht zou komen. Erdogan wil sowieso veel meer: hij eist dat de EU hem officieel toestemming geeft om de Koerden militair te vernietigen.

Koerden al maanden met NAVO-instemming gebombardeerd

Nu worden de Koerden al maanden gebombardeerd door de Turkse luchtmacht, en werkt het Turkse leger nauw samen met de islamitische terreurbeweging Al-Nusra (Al-Qaeda in Syrië). Ook ISIS is een pion in het schaakspel van Erdogan, die zijn zinnen heeft gezet op Syrië en de in Turkije getrainde jihadisten daarom gebruikt om Assad ten val te brengen.

Hoeveel burgerslachtoffers Erdogan met zijn politiek heeft veroorzaakt wordt niet bekend gemaakt. Zijn NAVO-partners doen er in ieder geval het zwijgen toe en bedekken Erdogans oorlog tegen de Koerden met de ‘mantel der liefde’. Kritiek op Erdogan –die ook zijn eigen land op de rand van een burgeroorlog heeft gebracht- wordt zowel in Turkije zelf als in NAVO kringen niet getolereerd.

Turkije wil openlijke steun Europa voor oorlog tegen Koerden

Erdogan eist echter dat Europa niet langer zwijgt, maar volmondig achter zijn oorlog gaat staan. Hij zei het ‘treurig’ te vinden dat sommige landen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK niet als een terreurorganisatie beschouwen. Dat Erdogan zelf de Palestijnse terreurorganisatie Hamas ook niet als terroristengroep behandelt maar al jaren een veilige haven biedt in Turkije, kwam natuurlijk geen moment ter sprake.

Volgens Erdogan mag het feit dat de Koerden een van de belangrijkste krachten tegen ISIS zijn geen reden zijn om hen dan maar hun gang te laten gaan. In werkelijkheid ziet Erdogan de Koerden juist vanwege hun strijd tegen ISIS als een grote bedreiging voor zijn neo-Ottomaanse imperialistische veroveringsplannen met Syrië en daarna het hele Midden Oosten.

Erdogan maakt misbruik van wankelende EU

Dat de EU nauwelijks iets tegen Erdogan wist in te brengen –de president kon het zich zelfs veroorloven de miljarden die hem werden aangeboden af te wijzen- komt omdat de komst van miljoenen moslim migranten de positie van Europa in de afgelopen weken dramatisch heeft verzwakt. Zo wil Oost Europa pertinent geen migranten meer opnemen, maar wil West Europa juist een ruimhartig toelatingsbeleid blijven voeren. De EU is intern diep verdeeld en wankelt. Erdogan ruikt dat en probeert daar maximaal misbruik van te maken.

Waar hij overigens gelijk in had was dat de EU zijn eigen buitengrenzen beter moet bewaken. Dat is nu juist een van de grootste problemen: Brussel wil dat helemaal niet. Volgens de EU grens’bewaking’ Frontex zijn er van januari tot eind september 630.000 illegale migranten bij de buitengrenzen van de Unie geregistreerd, slechts een deel van de totale migrantenstroom. Daarom hebben landen zoals Bulgarije en Hongarije zelf het initiatief genomen om hun grenzen met tientallen kilometers lange hekwerken af te grendelen.

Addertje onder het gras: visum vrijheid

Dan is er nog een ander addertje onder het gras: de miljarden die de EU wil geven voor zes opvangcentra en zowel de verzorging als inburgering van miljoenen moslim asielzoekers in Turkije kunnen ertoe leiden dat de visumplicht voor Turkse burgers die naar de EU willen verdwijnt. Dat zal er alleen maar toe leiden dat de migrantenstroom naar Europa in de toekomst nog veel groter wordt.

Bron

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Share.