Esther Lieben commandant van de Brandweer Haaglanden, maakt zich zorgen over steeds meer hoogbouw en de toename van het aantal elektrische auto’s.

Brandweer waarschuwt: brandveiligheid bij hoogbouw in het gedrang
De brandweer maakt zich grote zorgen om de forse toename van hoogbouwprojecten, waarbij de veiligheid te vaak ‘onderaan de prioriteitenlijst’ staat. Ook de opkomst van elektrische auto’s levert grote risico’s op.

Mede ingegeven door de woningnood neemt het aantal hoogbouwprojecten door heel het land fors toe, maar dat kost de brandweer hoofdbrekens. ,,Onze hoogwerkers komen tot 30 meter hoogte, maar daarboven kunnen we een brand alleen van binnen bestrijden’’, zo stelt Lieben. ,,Als een toren helemaal in brand vliegt, kunnen wij echt niemand meer komen redden.”

De brandweercommandant wil dat er bij nieuwe (hoog)bouwplannen veel eerder aan brandveiligheid wordt gedacht. Lieben pleit voor het gebruik van betere bouwmaterialen. Zo kan het brandgevaar worden beperkt door brandwerende wanden en deuren en technische installaties zoals sprinklers. Die zijn voor gebouwen boven de 70 meter al verplicht, vertelt brandveiligheidsdeskundige Ralph Hamerlinck, maar in lagere gebouwen gelden minder strenge regels. Hij vindt dat dit verschil nu veel te groot is.

Politici buitelen over elkaar heen om elektrisch rijden groot te maken. Maar als zo’n batterij in brand vliegt, moeten we die vier dagen onder water zetten om het vuur te doven

Esther Lieben, Haagse brandweercommandant
Volgens Lieben zou voor het brandveilig bouwen zo’n 10 procent van de bouwkosten moeten worden gereserveerd. Zij waarschuwt ook dat gemeenten erop moeten letten dat een gebied voor brandweerwagens bereikbaar blijft. Zo heeft de gemeente Den Haag rond station Holland Spoor een woonwijk met veel torens gepland, qua aantal inwoners straks vergelijkbaar met de gemeente Boskoop. ,,De infrastructuur moet op orde zijn: ook dichtbebouwde gebieden moeten toegankelijk zijn.’’

Extra risico’s
Ook de opkomst van elektrische auto’s brengt extra risico’s met zich mee, waarop volgens de brandweercommandant onvoldoende wordt ingespeeld. ,,Politici buitelen over elkaar heen om elektrisch rijden groot te maken. Maar als zo’n batterij in brand vliegt, moeten we die vier dagen onder water zetten om het vuur te doven.”

Dat vereist duidelijke overheidsrichtlijnen, zegt Lieben. ,,Voor je op grote schaal plannen uitvoert, is het toch wel handig om eens bij het brandgevaar stil te staan.’’ Ze wijst bijvoorbeeld op parkeergarages. ,,Voor auto’s met een lpg-tank zijn vaak strenge regels. Toch is het geen probleem als er tien Tesla’s naast elkaar staan.”

De brandweer werkt inmiddels al samen met experts van hogescholen en TNO om tijdig de opkomst van nieuwe technieken te signaleren.

Share.