De virtuele valuta bitcoin is een wettig betaalmiddel en moet dus vrijgesteld worden van btw. Dat zegt het Europees Hof van Justitie vandaag in een nieuw arrest.

Het Hof boog zich over een prejudiciële vraag van het Zweedse hooggerechtshof in bestuurszaken. Dat moet een uitspraak doen in een zaak tussen de Zweedse belastingdienst en David Hedqvist, een ondernemer die een dienst wil aanbieden waarbij traditionele munten tegen bitcoins worden ingewisseld en omgekeerd. Volgens een eerste overheidsadvies aan Hedqvist moet bij de aan- en verkoop van bitcoins geen btw worden betaald, maar de belastingdienst tekende beroep aan.

Het Europees Hof schaart zich nu achter de interpretatie van de Zweedse commissie voor fiscale vraagstukken, bij wie Hedqvist aanklopte. Het inwisselen van bitcoins tegen traditionele valuta’s valt onder de Europese btw-richtlijn. Die stelt dat goederen en diensten aan btw onderworpen zijn, tenzij de verrichtingen wettige betaalmiddelen betreffen. Volgens het Hof is dat wel degelijk het geval.

Bron

Share.