De Europese Unie (EU) wankelt. Kortgeleden verklaarde Europees commissaris Frans Timmermans dat hij bezorgder dan ooit is over de toekomst van de EU. De migratiecrisis heeft verdeeldheid gezaaid onder de lidstaten en een oplossing voor het vraagstuk lijkt verder weg dan ooit. Veel Europeanen maken zich terecht zorgen over de massale volksverhuizing vanuit Afrika evenals het Midden-Oosten en vertrouwen niet langer blindelings op hun wereldvreemde en incompetente leiders. Deze onzekerheid manifesteert zich in een wapenwedloop; een fenomeen dat we sinds de Koude Oorlog niet meer hebben gezien.

Het Midden-Oosten staat in brand, de verhoudingen met Rusland zijn zeer gespannen en de terrorismedreiging is groter dan ooit. De vraag naar strijdkrachten en veiligheidsdiensten voorzien van adequaat materieel en financiering is groot, maar het tegenovergestelde blijkt waar: zowel de krijgsmacht als de veiligheidsdienst zijn kapotbezuinigd. Het Nederlandse leger beschikt niet eens over eigen tanks en soldaten moeten “pang pang” roepen tijdens trainingen wegens een gebrek aan munitie. Tussen 2012 en 2014 is er maar liefst 68 miljoen euro bezuinigd op de AIVD, dat terwijl de veiligheidsdienst gebukt gaat onder een personeelstekort. Zo is er onvoldoende personeel om (potentiële) jihadisten te schaduwen.

Toch kunnen we vaststellen dat er geen sprake is van een conventionele wapenwedloop. De stijging van de verkoop van wapens en andere artikelen in het kader van zelfverdediging wordt veroorzaakt door bezorgde burgers.

Dit fenomeen is goed zichtbaar in Oostenrijk, een land met een relatief liberale wapenwet. Aldaar vliegen vuurwapens als warme broodjes over de toonbank. Vooral shotguns alsook geweren zijn gewild en veel wapenwinkels zijn volledig uitverkocht. Verder is er een interessante ontwikkeling gaande met betrekking tot het klantenprofiel; een substantieel gedeelte van de wapens wordt gekocht door vrouwen.

In Tsjechië ontvouwt zich een vergelijkbaar scenario. Op een bevolking van ongeveer 10.5 miljoen zijn er 290.000 vergunninghouders die samen 785.000 vuurwapens bezitten. Dit aantal zal in de komende tijd echter explosief toenemen. De aanvraag voor wapenvergunningen is bijna verviervoudigd en de eigenaren van wapenwinkels geven aan dat dit voornamelijk te wijten valt aan de migratiecrisis.

In andere landen maakt men zich minder zorgen. Zwitserland is geen EU-lid en kan daarom zelf haar migratiebeleid bepalen. Ook hoeven de Zwitsers zich niet te bewapenen, ze hebben immers al genoeg wapens. Zwitserland heeft geen staand leger maar verplicht al haar mannelijke burgers militaire training te volgen. In tijden van nood kan er zo een militie worden gemobiliseerd. Wanneer de militieplicht vervuld is heeft men recht op een geweer.

In Duitsland zijn de wapenwetten aanzienlijk strenger. Vuurwapens zijn alleen verkrijgbaar voor geregistreerde sportschutters evenals jagers. Duitsland wordt het hardst getroffen door de migratiecrisis en het vertrouwen in de regering is drastisch gedaald. In plaats van vuurwapens koopt men alternatieve zelfverdedigingsartikelen zoals pepperspray. De verkoop van pepperspray is de laatste maanden met600% gestegen omdat de bevolking zich wil voorbereiden op de komende misdaadgolf.

Hoe staat de regelgeving er in Nederland eigenlijk voor? Net zoals in Duitsland is er in Nederland geen sprake van een liberale wapenwet. Ook hier mogen alleen geregistreerde sportschutters en jagers vuurwapens voorhanden hebben. Daarnaast zijn zelfs relatief ongevaarlijke zelfverdedigingsmiddelen zoals pepperspray verboden.

In Europees opzicht is Nederland wellicht een van de strikst gereguleerde landen. Zelfverdediging in geval van nood wordt afgeraden omdat men de belager niet met “disproportioneel geweld” te lijf mag gaan. Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) raadt aan om “zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen van overvallers.”

Alan Gottlieb is de vicepresident van de Amerikaanse Second Amandment Foundation, een organisatie die zich inzet om het tweede amendement – dat individuen het recht op het bezitten en dragen van wapens geeft – te garanderen. Tijdens een internationaal congres in België merkte hij op dat de publieke opinie omtrent wapenbezit aan het veranderen is. “Europeanen wensen nu dat zij een tweede amendement hadden”, aldus Gottlieb.

In buurland Duitsland zijn de eerste tekenen van wijdverspreide onrust en grootschalige criminaliteit al zichtbaar. De Franse hoofdstad Parijs werd onlangs getroffen door een gigantische terroristische aanslag. Het zal slechts een kwestie van tijd zijn voordat Nederland hier eveneens mee wordt geconfronteerd. Bent u voorbereid op totale chaos?

Bron

Share.