Het Europees Parlement is vandaag akkoord gegaan met een nieuwe toelating van het omstreden landbouwgif glyfosaat voor de duur van maximaal zeven jaar. Dat is weliswaar korter dan de toelating van vijftien jaar die de Europese Commissie had voorgesteld, maar volgens partijen als De Partij voor de Dieren nog altijd te lang.

De partij pleitte eerder voor een totaalverbod op glyfosaat. ‘Teleurstellend dat ook het Europees Parlement de winst van multinationals als Monsanto belangrijker vindt dan ons milieu en de gezondheid van mensen en dieren,’ aldus Europarlementariër Anja Hazekamp.

‘Dit gif is bijna niet te mijden en moet van de markt worden gehaald nu de veiligheid voor mens en dier niet kan worden gegarandeerd,’ vindt Hazekamp.

Het wijdverspreide gebruik en de kankerverwekkende werking van glyfosaat zijn een gevaarlijke combinatie. Dit gif komt voor in rivieren, in grondwater en in ons voedsel. Onderzoek wijst uit dat de helft van alle mensen in Europa glyfosaatsporen in zijn of haar lichaam heeft.

monsanto-cartoon-1Voorstellen van de Partij voor de Dieren om particulier gebruik en gebruik in openbare parken en speeltuinen te verbieden kregen wel steun in het Europees Parlement.

Glyfosaat is het meest verkochte landbouwgif ter wereld. Het gif doodt onkruid in tuinen en wordt op grote schaal toegepast in de landbouw. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde vorig jaar dat het gif waarschijnlijk kankerverwekkend is. Mogelijk heeft het gif daarnaast een hormoonverstorende werking. Producent Monsanto en het dagelijkse Europese bestuur houden echter vol dat het gif veilig is voor gebruik. De Europese Commissie had daarom een voorstel gedaan om glyfosaat opnieuw toe te laten voor de maximale termijn van vijftien jaar.

Lees verder op Joop

Lees verder bij de Bron: zaplog

Share.