‘Het ontbreekt de EU –een mislukte lobby organisatie voor het grote geld en de industrie- totaal aan legitimiteit door de bevolking’ – ‘De uitzichtloosheid die Brussel over de gewone man heeft uitgestort, is heel beslissend’.

Uit een onderzoek van de oudste opiniepeiler van Europa, het Franse Institut Francais D’Opinion (IFOP), blijkt dat een ruime meerderheid van de bevolking in de vier grootste EU landen verwacht dat de unie uiteen zal vallen. Daarmee wordt andermaal duidelijk dat Brussel steeds meer steun verliest van de burgers. De politici, ook in Den Haag, voeren echter een geheel andere koers, en dragen juist steeds meer macht over aan de ongekozen euro-marxisten.

Volgens historicus Michael Vogt, (oud) ereprofessor aan het Instituut voor Journalistiek van de Universiteit van Leipzig, wordt de EU vooral gezien als een lobby organisatie voor het grote geld (banken en beleggers) en de industrie / multinationals. Het belang, welzijn en de wil van de Europese volken speelt al heel lang geen enkele rol meer in Brussel. Tal van voor hen negatieve besluiten worden over hun hoofden gemaakt, zaken waar een grote meerderheid fel op tegen is, zoals verdere integratie van de lidstaten en de oprichting van een permanente banken-, belasting-, schulden- en transferunie, wat tot een federale superstaat moet leiden.

Overal verwacht een meerderheid het einde van de huidige EU

De Britten en Italianen zijn met resp. 64% en 57% het meest overtuigd dat er na het Brexit nog één of meerdere landen uit de EU zullen treden. Daarna volgen de Duitsers met 52%, en de Fransen met 49%. Opvallend is dat de overgrote meerderheid van hen verwacht dat er meerdere landen uit de unie zullen stappen. Slechts een klein deel denkt dat het bij één ander land beperkt blijft.

Vogt: ‘Dit Franse instituut heeft om wat voor reden dan ook noch de Tsjechen, noch de Slowaken, Hongaren, Portugezen, Spanjaarden of Grieken ondervraagd. Juist de drie laatstgenoemde staten zijn economisch zwaar getroffen, en hebben een hoge jeugdwerkloosheid. Ik denk dat de meerderheid in al deze landen van het verval van de EU uitgaat,’ vermoedelijk omdat de meeste mensen daar zelfs op hopen.

Brussel neemt vrijwel uitsluitend besluiten die tegen wil en belang van het volk ingaan

‘Het ontbreekt de EU totaal aan legitimiteit door de bevolking,’ vervolgt de historicus. ‘Een algemeen probleem is de opgeblazen bureaucratie en de zwakke EU-parlementariërs, die in vergelijking tot de EU-Commissie weinig te zeggen hebben. De EU-Commissarissen nemen beslissingen zoals gouverneurs, en hebben alles te zeggen. Deze structuur leidt tot afstand tot de burgers. De EU is in principe een lobby organisatie voor het geld en de industrie.’

Alle besluiten op belangrijke politieke terreinen, of dat nu de goedkeuring van gentechnologie of het agressieve Europese/NAVO militaire beleid (gericht tegen Rusland) gaat –om over de massale immigratie en islamisering maar niet te spreken- worden zonder toestemming van de bevolking doorgezet. ‘Meestal om de economische belangen en lobby’s te bedienen,’ aldus Vogt.

Het meeste wat in Brussel wordt besloten gaat dan ook rechtstreeks tegen de wil van de meerderheid van de Europeanen in. Van democratie en vrijheid is in unie dan ook nog nauwelijks sprake. ‘Het gaat de EU om, onder het mom van de bescherming van de consumenten en personen, kritische standpunten tegenover Brussel, de euro en de agressieve Westerse politiek te onderdrukken.’ De Europeanen zijn dan ook duidelijk ‘EU-moe’ geworden.

EU enkel nog overeind door onbeperkte financiën en controle over media

Vogt waagt zich echter niet aan een prognose over de toekomst van de EU. ‘Maar die heeft niet de mogelijkheid zichzelf te hervormen, omdat ze zelfs als lobbyorganisatie voor de industrie en het grootkapitaal fundamenteel een mislukt project is.’ Het enige wat de EU als organisatie nog bij elkaar houdt is de onbeperkte financiële speelruimte die de bestuurders zichzelf hebben gegeven. Daarnaast hebben ze enorme invloed op en controle over de massamedia. ‘Ze bepalen feitelijk onze mening. De media werken natuurlijk ook op de bevolking in, en laten afwijkende visies niet toe.’

‘Uitzichtloosheid die Brussel over mensen heeft uitgestort is heel beslissend’

Economisch en politiek gezien is Griekenland weer / nog een belangrijke kandidaat om uit de EU te treden. ‘De linkse Griekse regering is net zo ongeliefd als de vorige, die pro-EU was,’ betuigt de ereprofessor. ‘Griekenland is het beste voorbeeld van het verlies van vertrouwen van de bevolking in de EU. Vóór de invoering van de euro ging het echt goed met het land, en dat ondanks een zwakke munt en een niet op groei gericht economisch beleid. Het was een geliefde vakantiebestemming, helemaal prima.’

‘Met de invoering van de euro begonnen de problemen. Vandaag is het land verarmd en kampt het met grote structurele economische problemen. Miljoenen mensen leven aan hun financiële limiet. De uitzichtloosheid die Brussel over de mensen uitgestort heeft, is nog zo’n punt dat heel beslissend is.’ (1)

Hoogste tijd dus voor Grexit, Nexit, Frexit, en ga zo maar door. Deze faliekant mislukte, extreem kostbare, door neomarxisten geleide democratie- en vrijheid verwoestende Unie, die qua structuur een kopie is van de voormalige dictatoriale Sovjet Unie, verdiend maar één lot, en dat is volledig uit elkaar te vallen, zodat de volken eindelijk weer zeggenschap krijgen over hun eigen land, hun eigen grenzen, hun eigen geld, hun eigen cultuur, en hun eigen toekomst.

Bron

Share.