De Britse pers bericht dat de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) de kersverse regering van premier May heeft opgedragen om terroristen niet langer moslims en ‘islamitisch’ te noemen, ondanks het feit dat die moslimterroristen zelf wel altijd verwijzen naar de bevelen van Allah, zijn profeet en de Koran, en 99% van de plegers van aanslagen moslims zijn die dit juist vanwege hun geloof doen. Ongetwijfeld zullen alle andere EU-lidstaten dezelfde richtlijnen uit Brussel hebben ontvangen, waardoor eens te meer wordt aangetoond dat de islam de enige speciaal beschermde religie in Europa is, en de zo vaak geroemde persvrijheid niet meer bestaat.

In een rapport van de ECRI staat dat er tussen 2009 en maart 2016 steeds meer ‘haatspraak’ en racistisch geweld in het Verenigd Koninkrijk is geconstateerd, zowel in de pers, online als onder politici. De omvangrijke misdaad- en misbruikschandalen van Pakistaanse moslimbendes worden zover bekend echter nergens in het rapport genoemd – immers, de daders behoorden tot de islam, en de slachtoffers waren slechts –soms zeer jonge- blanke meisjes.

Persvrijheid aan banden, journalisten getraind in politieke correctheid

Volgens de eurocraten heeft het Brexit referendum de ‘anti-buitenlanders’ stemming in Groot Brittannië verder aangewakkerd. De commissie draagt de regering May daarom op om 23 ‘aanbevelingen’ op te volgen, en de strafwetgeving, de persvrijheid en de gelijke behandeling wetten aan te passen. De persvrijheid moet aan banden worden gelegd door media te verbieden nog langer een verband te leggen tussen aanslagen, misdaden en de islam of moslims, en de journalisten te gaan ‘trainen’ in het gehoorzamen van deze politiek-correcte regels.

In landen zoals Nederland, Duitsland en Zweden is het al vele jaren zo dat de pers in 9 van de 10 gevallen weigert de etnische of religieuze identiteit van daders van aanslagen en misdaden te vermelden – tenzij het om een blanke autochtone inwoner gaat, en tenzij het aantal slachtoffers dermate hoog is, dat het niet vermelden van de islam teveel zou opvallen. Migranten, vooral van islamitische afkomst, hebben behalve in de politiek ook in onze media een bijzondere, beschermde status.

Moslimdaders geen moslims, maar ‘verwarde personen’

Het gevolg is dus dat moslimterroristen en –misdadigers in de reguliere media doorgaans enkel ‘verwarde personen’ met ‘psychische problemen’ worden genoemd. Daar kunnen we inmiddels dagelijks over lezen.

De Britten hebben de ‘aanbevelingen’ van Brussel van de hand gewezen met de argumentatie dat ‘de regering veel belang hecht aan een vrije en open pers, en niet ingrijpt bij wat de pers doet en publiceert, zolang de pers zich aan de wet houdt.’ Overigens is dat een regelrechte leugen, want ook Groot Brittannië heeft –meestal op last van Brussel- al tal van wetten ingevoerd die ‘haatspraak’ verbieden, en die vooral moslims beschermen. (1)

Uit Amerika stamt de bekende ‘eendentest’: “If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.” Omgezet naar de richtlijnen van Brussel voor de Europese pers: ‘’Als iets eruitziet als een moslim, handelt als een moslim, en praat als het een moslim, dan is het géén moslim, maar enkel een verward persoon.’

Bron

Share.