EU ‘minister’ van BuZa Mogherini: ‘Europa zal en wil zijn grenzen nooit sluiten’ om migrantenvloedgolf te beperken, want ‘wij hebben migratie nodig’ – Sociale zekerheid begint overbelast te raken: 80% – 90% migranten permanent aan uitkeringsinfuus.

De Eurocommissarissen Dimitris Avramopoulos (Immigratie en Asiel) en ‘onze eigen’ vicepresident Frans Timmermans zeggen dat lidstaten die weigeren meer moslimmigranten op te nemen, tot september de tijd krijgen om alsnog te gehoorzamen. Doen ze dat niet, dan zullen ze door Brussel worden gedwongen, desnoods met harde strafmaatregelen. De eurocraten zijn vast van plan om de islamisering van de EU onverkort in hoog tempo door te zetten.

‘Als we in september geen tastbare inspanningen zien… zal de Commissie niet aarzelen van zijn macht gebruik te maken,’ dreigde Avramopoulos in Polen, dat nog steeds weigert om grote aantallen economische moslimmigranten op te nemen. ‘De Commissie zou overtredingsprocedures kunnen beginnen. Dat gaan we zeker overwegen,’ bevestigde vicepresident Frans Timmermans, die eraan toevoegde dat de weigerlanden ‘onder druk’ van de andere lidstaten uiteindelijk zullen moeten toegeven.

Eerder dreigde de Commissie met een boete van € 250.000 voor iedere immigrant die een land weigert op te nemen in het kader van het ‘eerlijke en gelijke’ verdelingsplan.

‘Europa zal en wil zijn grenzen niet sluiten’

Het gaat in eerste instantie om de verdeling over de EU van 160.000 migranten die nu nog in Italië en Griekenland  zijn. Hoogstwaarschijnlijk zijn die 160.000 slechts een kopgroep van de vele miljoenen die Brussel in de komende jaren naar Europa wil halen. EU Buitenland ‘minister’ Federica Mogherini bevestigde vorige maand dat Brussel geen enkele intentie heeft om ooit de grenzen te sluiten om de migrantenvloedgolf te beperken.

‘Laat me hier meteen heel duidelijk over zijn: Europa zal en wil zijn deuren niet sluiten. Ik vind dat de Europeanen moeten begrijpen dat we migratie nodig hebben voor onze economieën en onze sociale systemen. Die zijn met de huidige demografische trend onhoudbaar.’ De afgelopen jaren was Mogherini één van de hoogste EU officials die openlijk verklaarde geen enkel probleem te hebben met de groeiende invloed van de politieke islam en de daaraan verbonden totale islamisering van Europa.

Sociale zekerheid Europa overbelast

Overigens blijkt uit alle cijfers dat de sociale systemen in alle lidstaten die grote aantallen moslimmigranten toelaten juist in snel tempo overbelast raken, omdat minimaal 80% tot 90% van alle migranten rechtstreeks aan het uitkerings- en toelageninfuus gaan, hetzij omdat ze niet kunnen, hetzij omdat ze niet willen werken, of een combinatie hiervan.

Niet voor niets wil de VVD het vakantiegeld van uitkeringen* gaan schrappen – de massa immigratie moet ergens van betaald worden, en dan zal ook het volgende kabinet opnieuw voor de makkelijkste weg kiezen door de zwaksten in de samenleving daarvoor op te laten draaien, zeker als bedacht wordt dat D66 het eigen risico wil verhogen naar € 450,-, en in een later stadium zelfs naar € 700,-, getuige eerdere uitspraken van partijleider Alexander Pechtold.

(* Voor u het verkeerde idee krijgt: ‘vakantie’geld is niets anders dan de optelsom van een maandelijks ingehouden deel van de uitkering. De uitkeringen gaan dus ordinair verlaagd worden, en dat in een tijd van sterk oplopende lasten en inflatie.)

Hongarije weigert mee te doen aan zelfmoord

Hongarije is één van de landen die nog steeds weigert mee te doen aan deze maatschappelijke, financiële en sociaal-economische zelfmoord die Brussel van alle lidstaten eist. De regering in Boedapest besloot onlangs om migranten in detentiekampen bij de grenzen vast te zetten, waar ze moeten wachten totdat hun asielaanvraag is behandeld.

‘Hongarije heeft hierin de vaste overtuiging dat de buitengrenzen van de EU beschermd moeten worden, en er buiten de EU centra moeten komen voor de beoordeling van asielaanvragen,’ verklaarde de Hongaarse veiligheidsadviseur voor het kabinet György Bakondi, in januari.

Bron

Share.